Usługa - Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional - cert. Autodesk ACU (forma zdalna)

Logo EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

4.8/5 z 112 ocen

Tytuł Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional - cert. Autodesk ACU (forma zdalna)

Numer usługi 2021/03/10/7557/970876

Dostawca usług EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 590,00 zł netto za osobę

3 590,00 zł brutto za osobę

44,88 zł netto za osobogodzinę

44,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie technik komputerowego wspomagania projektowania.

 • osób chcących nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje CAD
 • osób chcących uzupełnić kwalifikacje zawodowe o nowe techniki projektowania, analizy i optymalizacji CAD
 • specjalistów w zakresie produkcji, projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej,
 • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw, 
Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 26-04-2021
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Akredytacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr ORE 546.8.2015
Zakres uprawnień: Kurs Projektowanie w programie Autodesk Inventor Professional – poziom podstawowy i zaawansowany - 80 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zarys programu szkolenia

Kurs trwa 80 godz. dydaktycznych - 1 godz dyd. = 45 min. W harmonogramie szkolenia : dla zajęc od godz. 16:00 do 21:00 ; realizowane jest 6 godz. dydaktyczych (sesje po 90min) i dwie przerwy po 15min, natomiast dla zajęć od godz.8:00 do 14.30; realizowane jest 8 godz. dydaktycznych i  3 przerwy: 5 miin, 15min. i 10min.

Uczestnicy poznają projektowanie elementów bryłowych, składania części w celu uzyskania gotowych zespołów, które mogą następnie być analizowane pod kątem kinematyki i ewentualnych kolizji między częściami, wykonywanie dokumentacji technicznej projektu. Szkolenie obejmuje pełne przygotowanie bryły 3D do wydruku w formie w pełni zwymiarowanych i opisanych rzutów płaskich i widoków 3D uzupełnionych półautomatycznie tworzonymi tabelkami rysunkowymi.

Uczestnicy poznają zaawansowane narzędzia projektowe przyspieszające i automatyzujące projektowanie w programie, sposoby tworzenia części parametrycznych i wykorzystanie ich w bibliotekach elementów. Utworzą kompletny projekty: zespołu mechanicznego, skomplikowanego elementu blachowego, układów ramowych oraz poznają projektowanie typowych części maszyn, metodologię przeprowadzania analiz wytrzymałościowych i częstotliwościowych elementów i zespołów utworzonych w Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES firmy ANSYS.

Tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych:

p.

Nazwa modułu

Liczba godzin

Razem

teoretycznych

praktycznych

1.

Zarys technik komputerowego wspomagania projektowania

2

0

2

2.

Metodyka projektowania  w Inventor

1

1

2

3.

Przygotowanie otoczenia pracy

1

1

2

4.

Środowisko szkicowania

1

2

3

5.

Środowisko modelowania części

1

8

9

6.

Środowisko modelowania zespołów

2

10

12

7.

Praca z projektami

1

3

4

8.

Tworzenie dokumentacji  rysunkowej

1

6

7

9.

Tworzenie prezentacji rysunki montażowe

1

3

4

10.

Parametryzacja części

1

2

3

11.

Zaawansowana parametryczność w częściach i zespołach

1

2

3

12

Generatory części maszynowych z obliczeniami Design Accelerator

2

13

15

13

Konstrukcje blachowe

1

2

3

14

Konstrukcje spawane

1

1

2

15

Analizy MES

1

2

3

16.

Analizy dynamiczne

1

2

3

17.

Egzamin certyfikacyjny

0

3

3

19

61

80

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wykształcenie techniczne na poziomie, co najmniej średnim (technikum, szkoła policealna) niezależnie od branży lub być studentem wydziałów technicznych; znać podstawy obsługi komputera oraz podstawy rysunku technicznego.

W trakcie szkolenia zapewniony serwis kawowy, ciasteczka, napoje, lunch

Harmonogram zajęć może ulegać modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb uczestników kursu. W przypadku małej obsady uczestników w danym terminie; zostaną zaproponowane kolejne możliwe terminy realizacji.

 1. Materiały pomocnicze w formie skryptów ujmujących i rozszerzających treści kursu (na własność).
 • Komputerowe wspomaganie projektowania Autodesk Inventor Professional – zarys teoretyczny (127 str.)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania Autodesk Inventor Professional – zestaw praktycznych ćwiczeń projektowych (112 str.  91 ćwiczeń praktycznych) 
 1. Pen-drive z wersjami elektronicznymi materiałów do ćwiczeń,
 2. Zestaw materiałów pomocniczych w formie elektronicznej
 3. Materiały biurowe: notatnik, długopis

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zarys technik komputerowego wspomagania projektowania. Metodyka projektowania w Inventor, Przygotowanie otoczenia pracy. Środowisko szkicowania
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Środowisko szkicowania. Środowisko modelowania części
Data realizacji zajęć
04-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Środowisko modelowania części. arządzanie modelem,
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie dokumentacji rysunkowej. Środowisko managera rysunków.
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Środowisko modelowania zespołów. Narzędzia zespołów
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Środowisko modelowania zespołów. Narzędzia zespołów. Tworzenie prezentacji rysunki montażowe
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca z projektami. Parametry i wyrażenia matematyczne, Kostrukcje ramowe
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Konstrukcje blachowem, Konstrukcje spawane,
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Generatory części maszynowych z obliczeniami Design Accelerator
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Generatory części maszynowych z obliczeniami Design Accelerator
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Generatory części maszynowych z obliczeniami Design Accelerator
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Analizy MES częsci, zespołów i układów ramowych, Analizy dynamiczne
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu INVENTOR w praktyce projektowej, analizy i optymalizacji, tworzenia dokumentacji technicznej, wizualizacji 2D i 3D zgodnie z powszechnymi na świecie standardami. Przystąpienie i zdanie międzynarodowego egzaminu ACU Autodesk - Inventor. Uzyskanie kwalifikacji rynkowej Operator CAD - kod zawodu: 311803

Efekty uczenia się

W zakresie programu Inventor uczestnik szkolenia umie:

-    tworzyć części parametryczne za pomocą operacji tworzenia cech kształtujących,

-    wykorzystywać sposoby edycji części parametrycznych: edycja szkiców, elementów kształtujących, elementów konstrukcyjnych itd.

-    zastosować sposoby obliczeń własności fizycznych: masa, objętość, pole powierzchni, momenty bezwładności, itd.

-    wykorzystywać sposoby tworzenia jak i zastosowania w projektach biblioteki elementów parametrycznych,

-    dokonać parametryzacji i definiowania wymiarów zależnych od siebie w celu stworzenia rodziny części podobnych,

-    tworzyć powierzchnie parametryczne w celu modelowania bardzo złożonych kształtów części,

-    utworzyć dokumentacje rysunkowe: rzutów rysunkowych, przekrojów, wymiarowania, numerów pozycji, list części, opisów rysunkowych, itd., sposoby wyłączania tych części w przekrojach, które w zespole nie powinny być krojone.

-    dokonać tworzenia zespołów parametrycznych za pomocą relacji złożeniowych: (mate, align, insert, tangent, angle), konfiguracja środowiska pracy zespołu,

-    zastosować sposoby edycji zespołów parametrycznych: edycja położenia poszczególnych elementów w zespole, a także edycja definicji danej części zespołu,

-    wykorzystać sposoby obliczania parametrów fizycznych zespołów takich jak: masa, objętość, pole powierzchni, momenty bezwładności, itd.

-    tworzyć prezentacje z widokami rozstrzelonymi, edycje położenia poszczególnych elementów w widokach rozstrzelonych,

-    tworzyć animacje na bazie relacji złożeniowych w zespole,

-    budować parametryzację całego zespołu,  parametryzacja wymiarów i wiązań poszczególnych części. 

-    wykorzystywać sposoby automatycznego wykrywania kolizji podczas animacji zespołu.

-    korzystać z modułu analizy wytrzymałościowej i częstotliwościowej elementów stworzonych w Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES,

-    zastosować narzędzia Desing Akcelerator (konstrukcje ramowe, spawane, blachowe)

-    korzystać z kalkulatorów i kreatorów części maszyn.

Uczestnik zostaje przygotowany do zdania międzynarodowego egzaminu Autodesk Certifet User - Inventor. Pozowoli to na uzuskanie kwalifikacji rynkowej  kod zawodu: 311803 – Operator CAD

Egzamin  ACU realizowany w ramach usługi szkoleniowej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - INVENTOR
potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD,
- Egzamin wewn na cert.: AUTODESK® Certificate of Completion – INVENTOR

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Międzynarodowy Certyfikat Autodesk
- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - INVENTOR
potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD,
Walidacja PTI oraz CERTIPORT (USA)

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak w formie suplementu

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak. Egzamin zewnętrzny, międzynarodowy Autodesk® Certified User - INVENTOR realizowany przez CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 590,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 590,00 zł
Koszt osobogodziny netto 44,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 44,88 zł
w tym koszt walidacji netto 540,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 540,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 540,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 540,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Tadeusza Rejtana 53A/108G, 35-326 Rzeszów, woj. podkarpackie

Zobacz na szkic sytuacyjny http://www.educonsult.net.pl/kontakt

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

Autoryzowany Trener Autodesk: AutoCAD (wszystkie poziomy), Autodesk Inventor (wszystkie poziomy), Mechanical (wszystkie poziomy) mgr inż. mechanik , AGH Inżynieria Mechaniczna i Robotyka inżynier systemów CAD – PŁ CAD Designer. Autoryzowany Instruktor ATC Autodesk19 letnie doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia: Uprawnienia pedagogiczne – nauczyciel dyplomowany Autor i współautor programów nauczania dla MEN w zakresie komputerowego wspomagania
projektowania, edukator MEN, Ekspert MEN ds. programów i podręczników w zakresie technik CAD. Nauczyciel akademicki Projektant CAD w
zakresie wzorów użytkowych dla firm: Philips, Orlen, ORGANIKA, WSK, PROCTEL & GAMBEL,,DURACELL, PRINGLES. Przeprowadził 8628 godzin szkoleń w obszarze CAD.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

email: zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl

tel: (+48) 797 727 373

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wykształcenie techniczne na poziomie, co najmniej średnim, niezależnie od branży lub być studentem wydziałów technicznych; znać podstawy obsługi komputera i rysunku technicznego.

Warunki techniczne do realizacji szkolenia zdalnego:

 1. platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: MS Teams
 2. minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika do zdalnej komunikacji: procesor Core i5 z 4 GB  RAM, 
 3. niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,: AutoCAD, Adobe Acrobat Reader Windows 10, MS Teams, 
 4. minimalne wymagania dotyczące paramertrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 400 kb/s
 5. Wykonawca, w miarę potrzeby, użyczy na okres szkolenia komputer z zalecenanymi paramertami technicznymi i niezbędnym oprogramowaniem AUTODESK i MS TEAMS
 6. Wszystkie spotkania beda rejestrowane - do uzytku uczestnika w okresie do 2 tyg. po szkoleniu.

Informacje dodatkowe

Harmonogram zajęć może ulegać modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb uczestników kursu. W przypadku małej obsady uczestników w danym terminie; zostaną zaproponowane kolejne możliwe terminy realizacji.

 Koszt egzaminu zewnetrznego w cenie usługi szkoleniowej (ACU na międzynarodowy Certyfikat:  Autodesk®  Certified User - AutoCAD potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD)

 1. Materiały pomocnicze w formie skryptów ujmujących i rozszerzających treści kursu (na własność).
 • Komputerowe wspomaganie projektowania Inventor – zarys teoretyczny (121 str.)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania Inventor – zestaw praktycznych ćwiczeń projektowych (119 str.  96 ćwiczeń praktycznych) 
 1. Pen-drive z wersjami elektronicznymi materiałów do ćwiczeń,
 2. Zestaw materiałów pomocniczych w formie elektronicznej, e-podręczniki
 3. Materiały biurowe: notatnik, długopis
Ciasteczka>