Usługa - Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 1: METODOLOGIA REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH – FORMA ZDALNA – COVID 19

Logo o3 SZKOLENIA KURSY DORADZTWO Paweł Szkudlarek

5/5 z 2340 ocen

Tytuł Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 1: METODOLOGIA REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH – FORMA ZDALNA – COVID 19

Numer usługi 2021/02/23/11906/953798

Dostawca usług o3 SZKOLENIA KURSY DORADZTWO Paweł Szkudlarek

Miejsce usługi Goleniów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Covid-19 / Chemia / Usługi Rozwojowe / Motoryzacja

PLN

1 904,00 zł netto za osobę

1 904,00 zł brutto za osobę

119,00 zł netto za osobogodzinę

119,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 15 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową usługi stanowią:
Pracownicy sektora, którzy bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w procesie
realizowania usługi rozwojowej

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 03-03-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

I METODOLOGIA REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
Najważniejsze różnice między zdalną a stacjonarną usługą rozwojową.
Grupy, zespoły, społeczność w praktyce edukacji cyfrowej.
Typowe podejścia stosowane w zdalnej usłudze rozwojowej i ich wykorzystanie
Role osoby uczącej w różnych formach edukacji zdalnej – zestawienie z edukacją stacjonarną)
metody blogodydaktyki, videodydaktyki i odwróconej klasy
Warsztat: plan form pracy z grupą do zastosowania we własnej usłudze, plan nadania ról w zespole
II. METODYKA REALIZACJI WEBINARU
Metody pracy stosowane podczas webinaru
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestników
Metody budowania kontaktu z grupą, informacje zwrotne i ich wykorzystanie w procesie
Warsztat: scenariusz webinaru

III. METODYKA REALIZACJI WARSZTATU ONLINE
Metody pracy stosowane podczas warsztatu online
Zapewnienie poczucia komfortu i bezpieczeństwa uczestników
Metody budowania kontaktu z grupą, informacje zwrotne i ich wykorzystanie w procesie
Reagowanie na potrzeby grupy
Warsztat: scenariusz warsztatu online
IV METODYKA E SZKOLEŃ I TREŚCI DO SAMODZIELNEJ NAUKI
E-szkolenia
Metody i środki dydaktyczne stosowane w treściach do samodzielnej nauki
Podstawy grywalizacji
Lista treści oraz metod do zastosowania we własnym projekcie szkoleniowym

W celu sprawdzenia postępów Uczestników otrzymają oni drogą mailową test wiedzy przed i po szkoleniu. Ponadto przewidziana jest walidacja nabytych umiejętności w postaci samodzielnego wykonania zadania szkoleniowego.


Forma zdalna usługi. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zoom. MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE: Procesor 2- rdzeniowy 2 Ghz lub lepszy (zalecany 4- rdzeniowy), 2 GB RAM (zalecane 4
GB), system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja). Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari. Stałe łącze o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps). Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem. Ważność linku – zgodna z harmonogramem szkolenia.

Szkolenie będzie rejestrowane/nagrywane w celu umożliwienia monitoringu i kontroli przez
instytucjęnadzorującą realizację usług z dofinansowaniem. Uczestnicy na życzenie otrzymają dostęp do nagrania szkolenia po jego realizacji. Zapisując się na usługę wyrażasz zgodę na rejestrowanie
wizerunku w wyżej wymienionych celach.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Najważniejsze różnice między zdalną a stacjonarną usługą rozwojową - wstęp teoretyczny - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Grupy, zespoły, społeczność w praktyce edukacji cyfrowej - zajęcia praktyczne online - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Typowe podejścia stosowane w zdalnej usłudze rozwojowej i ich wykorzystanie - zajęcia praktyczne online - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Proces grupowy oraz plan form pracy z grupą do zastosowania we własnej usłudze, plan nadania ról w zespole - warsztat online
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Metody pracy stosowane podczas webinaru - zajęcia praktyczne online - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestników - zajęcia praktyczne online - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Metody budowania kontaktu z grupą, informacje zwrotne i ich wykorzystanie w procesie - zajęcia praktyczne online - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Scenariusz webinaru - warsztat online
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Metody pracy stosowane podczas warsztatu online - wstęp teoretyczny - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Metody budowania kontaktu z grupą, informacje zwrotne i ich wykorzystanie w procesie - zajęcia praktyczne onlline - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Reagowanie na potrzeby grupy - zajęcia praktyczne online - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Scenariusz warsztatu online - warsztat online
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
E-szkolenia - wstęp teoretyczny - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody i środki dydaktyczne stosowane w treściach do samodzielnej nauki - zajęcia praktyczne online - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Metody i środki dydaktyczne stosowane w treściach do samodzielnej nauki - zajęcia praktyczne online - forma zdalna na żywo w postaci internetowego webinarium
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy gywalizacji - warsztat online
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Treści oraz metody do zastosowania we własnym projekcie szkoleniowym - ćwiczenie wykonywane samodzielne online na potrzeby procesu walidacji
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest przygotowanie uczestnika do samodzielnej realizacji zdalnych usług rozwojowych oraz zapoznanie go z metodologią realizacji zdalnej usługi rozwojowej.

Efekty uczenia się

Uczestnik:
 

rozróżnia i rozumie pogłębione różnice pomiędzy realizacją stacjonarnej usługi rozwojowej a zdalnej usługi rozwojowej

stosuje wiedzę o głównych funkcjach procesu uczenia się, w sposób zapewniający podczas realizowania zdalnych form uczenia realizację różnych funkcji, w tym w szczególności: angażowanie, transfer wiedzy, wyrabianie postaw

reaguje na bieżąco na potrzeby grupy i uczestników procesu, adekwatnie do sytuacji

wymienia podstawowe zasady realizacji projektów, w tym w szczególności projektów edukacyjnych

stosuje pogłębioną wiedzę o procesie grupowym oraz dynamice współpracy online i offline w różnych formach podczas dostarczania lub realizowania zdalnych rozwiązań usługi rozwojowej

wymienia i charakteryzuje główne role w jakich występuje osoba ucząca w sposób stacjonarny i w sposób zdalny

wskazuje warunki i granice wykorzystania blogodydaktyki, wideodydaktyki oraz metody odwróconej klasy podczas realizowania usług rozwojowych

dba o przyjazny kontakt z grupą np. poprzez odnoszenie się do uczestników z sympatią, okazywanie zainteresowania reakcjami uczestników

dba o bezpieczeństwo uczestników np. poprzez wprowadzanie zasad wzmacniających poczucie bezpieczeństwa, przestrzeganie zasad udzielania informacji zwrotnych

stosuje ogólną wiedzę o procesie grupowym oraz dynamice współpracy online i offline w różnych formach do projektowania i opracowywania zdalnych form dla sytuacji edukacyjnych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 904,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 904,00 zł
Koszt osobogodziny netto 119,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 119,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Słowiańska 6/2, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sylwester Dziechciarz

Sylwester Dziechciarz

Trener zna narzędzia IT do tworzenia usług zdalnych na wymaganym poziomie zaawansowanym. Od lat projektuje i tworzy zdalne usługi rozwojowe. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zrealizował kilkanaście
projektów zdalnych usług rozwojowych.

Absolwent wydziału Nauk o Ziemi na kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Szczecińskim w dyscyplinie geografia społecznoekonomiczna.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Szkudlarek

Paweł Szkudlarek

email: pawel.szkudlarek@outlook.com

tel: (+48) 798 752 646

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa nr 6.
Rekomendacja Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych z dnia 7 sierpnia 2020r. Zakres wsparcia szkoleniowodoradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID 19 w ramach działania 2.21 PO WER.

Ciasteczka>