Usługa - Kurs językowy, obejmujący zagadnienia specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny profesjonalnej obsługi klienta - autorską metodą BLS przygotowujący do certyfikatu TGLS na poziomie A2.

Logo DANIELA KĄKOL

4.6/5 z 68 ocen

Tytuł Kurs językowy, obejmujący zagadnienia specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny profesjonalnej obsługi klienta - autorską metodą BLS przygotowujący do certyfikatu TGLS na poziomie A2.

Numer usługi 2021/02/23/11484/953528

Dostawca usług DANIELA KĄKOL

Miejsce usługi Kalisz

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 025,00 zł netto za osobę

4 025,00 zł brutto za osobę

108,78 zł netto za osobogodzinę

108,78 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby dorosłe, których celem jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie kwalifikacji - nabycie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym. Potwierdzenie tych kompetencji i kwalifikacji  - zewnętrznym certyfikatem TGLS.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 12-03-2021
Liczba godzin usługi: 37
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu zakłada prowadzenie zajęć z języka angielskiego metodą BLS COMMUNICATION - poziom A2. Celem jest przygotowanie do egzaminu TGLS na poziomie A2 i uzyskanie zewnętrznego certyfikatu.

METODYKA:

-Zajęcia prowadzimy w formie pytań i odpowiedzi.
-Każdy uczeń mówi w języku angielskim przez całą lekcję.
-Zajęcia prowadzimy dynamicznie, po to aby słuchacz przez cały czas był skoncentrowany i aby nic nie umknęło jego uwadze.
-Regularnie i konsekwentnie powtarzamy materiał.
-Na bieżąco weryfikujemy wyniki nauki naszych uczniów.
-Wprowadzamy rotację lektorów i zajęcia z native speakers dla lepszego poznania wymowy i akcentowania.

Cele komunikacyjne:

- gratulowanie, chwalenie, życzenie powodzenia, formułowanie prostych komplementów,

- identyfikacja osób i rzeczy (opis osób i ich charakteru, opis rzeczy, miejsca),

- ogólne określenie samopoczucia,

- podanie przyczyny, konsekwencji, celu i warunku,

- relacjonowanie wypowiedzi w formie pytającej, oznajmującej, rozkazującej,

- wyrażanie zgody lub nie, własnej opinii, uczuć, motywów.

Zakres materiału leksykalnego:

-telefon,

-Internet,

- przestępstwa i prawo

- praca, nauka i edukacja,

- pieniądze i świat biznesu,

- zainteresowania;
- sposób spędzania wolnego czasu, podróże,

- częsci ciała

- stres i zdrowy styl życia (wizyta u lekarza, sporty)

- sztuka i lteratura, kultura i rozrywka

- relacje międzyludzkie

- uczucia, przezycia

- cechy charakteru

- świat wokół nas,

- rząd i polityka

- religia

-ekologia

-miary

- elementy języka specjalistycznego

Osiągnięcia słuchacza:

 W zakresie słuchania i rozumienia:

-rozumie bardzo często używane słowa i wyrażenia na temat swój, swojej rodziny, na temat tego co mu bliskie i znane, temat zakupów

- potrafi zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie,  proste wypowiedzi dotyczące minionych wydarzeń oraz marzeń i planów na przyszłość.

W zakresie czytania i rozumieją;

- rozumie opisy osób, przedmiotów, miejsc, potrzebne mu informacje np. w informatorach turystycznych, rozkładach jazdy, proste opisy wydarzeń (np. relacja z podróży, wyjazdu, proste listy dotyczące życia codziennego)

W zakresie porozumiewania się:

- przedstawia siebie i swoją rodzinę. Potrafi porozumieć się w prostych codziennych sytuacjach np. w sklepie, w banku, w biurze podróży  podróży, np. kupić bilet, dowiedzieć się o godzinę wylotu samolotu,

- umie znajomych zaprosić na urodziny, wycieczkę i ustalić miejsce, czas i plan imprezy. Potrafi zapytać o minione wydarzenia oraz przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną (umówić się),

- pyta o drogę lub objaśni ją, potrafi zapytać kogoś, jak się czuje, co mu dolega i odpowiedzieć na podobne pytania;

W zakresie mówienia:

-opisuje swoją rodzinę lub innych ludzi, opisuje to co robi, np. studia, obecny i poprzedni zawód

- potrafi przedstawić w prosty sposób swoje plany na wakacje, opowiedzieć o minionych wydarzeniach (np. weekend w górach), opowiedzieć co widzi na obrazku

W zakresie pisania:

-notuje i przekazuje na piśmie proste i krótkie informacje

- potrafi napisać prywatny, bardzo prosty list, np. e-mail.

  • Wprowadzone zostanie słownictwo specjalistyczne: profesjonalna obsługa klienta

W ramach kursu, proponujemy 37h zajęć indywidualnych pozwalających na podniesienie kompetencji językowych i kwalifikacji w zakresie języka angielskiego do poziomu A2 i potwierdzeniu ich zewnętrznym egzaminem TGLS

W pełni dostosujemy się do potrzeb i możliwości czasowych kursantów.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
13-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
27-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
19-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
26-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
03-07-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
10-07-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
17-07-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
24-07-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
31-07-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim na poziomie A2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) oraz uzyskanie kwalifikacji. Potwierdzenie tych kompetencji i kwalifikacji zewnętrznym certyfikatem TGLS.

Efekty uczenia się

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie: komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim na poziomie A2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) -potwierdzenie tych kompetencji i kwalifikacji zewnętrznym certyfikatem TGLS.

Osoba posługująca się językiem na poziomie A2 posiada  wiedzę językową w obszarze tematyki życia codziennego i wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w danym języku. Rozumie proste wypowiedzi (monologowe, dialogowe) na temat wydarzeń z życia codziennego oraz rozpoznaje najważniejsze informacje w prostych komunikatach, np. na dworcu, na lotnisku, w domu handlowym.Czyta ze zrozumieniem dość proste opisy wydarzeń z życia codziennego (np. opisy osób, przedmiotów, miejsc, relacji z podróży) oraz potrafi znaleźć w tekstach potrzebne informacje (np. w katalogach turystycznych, rozkładach jazdy, karcie dań).Potrafi krótko opisać informacje dotyczące typowych spraw z życia codziennego, zachowując kolejność zdarzeń (np. życiorys), zanotować ważne informacje oraz wypełnić formularz.

Na koniec szkolenia, efekty kształcenia zostaną zweryfiowane przez lektora za pomocą testu końcowego, przeprowadzonego ustnie i pisemnie.

Słuchacz na zakończenie szkolenia przystępuje do egzaminu zewnętrznego przygotowanego w oparciu o zrealizowany na zajęciach materiał i otrzymuje certyfikat TGLS oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Tak, uzyskany dokument jest certyfikatem na poziomie międzynarodowym. Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego CEFR. Kurs kończy się egzaminem TGLS (The Global Language System).

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK, certyfikat zawiera efekty uczenia się w zakresie słuchania, czytania, pisania oraz mówienia.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

TAK, oba procesy są realizowane z zapewnieniem rozdzielnosci funkcji. Dodatkowo walidacja efektów uczenia się przeprowadzona jest zgodnie z wewnętrznym systemem zapewnienia jakosci, który jest równoznaczny z międzynarodowym systemem.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację TGLS jest członkiem EALTA - stowarzyszeniem firm i instytucji, które zajmują się weryfikacją znajomości językowej (zrzesza ponad 5,0 instytucji). TGLS należy do międzynarodowego stowarzyszenia ILTA. Jest to międzynarodowa grupa instytucji, specjalistów językowych oraz praktyków.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego TGLS THE GLOBAL LANGUAGE SYSTEM
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 025,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 025,00 zł
Koszt osobogodziny netto 108,78 zł
Koszt osobogodziny brutto 108,78 zł
w tym koszt walidacji netto 500,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 500,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 500,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 500,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Fabryczna 1b/1, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie

Zajęcia w Szkole: Leader School Kalisz, ul. Fabryczna 1b/1, 62-800 Kalisz

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Izabela Wanat

Izabela Wanat

Lektor i nauczyciel języka angielskiego. Doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi (język ogólny i biznesowy). Wykształcenie wyższe filologiczne.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Konrad Borowski

Konrad Borowski

email: kalisz@leaderschool.com.pl

tel: (+48) 601 887 889

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Cena kursu obejmuje 37 godzin szkoleniowych i opłatę za egzamin zewnętrzny. Koszt kursu to 3525zł.  Koszty walidacji i certyfikacji to 500zl.

Ciasteczka>