Usługa - Szkolenie Scaled Professional Scrum - forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2822 ocen

Tytuł Szkolenie Scaled Professional Scrum - forma zdalna

Numer usługi 2021/02/22/6982/951687

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

235,29 zł netto za osobogodzinę

235,29 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Warszat Scaled Professional Scrum jest kierowany do liderów rozwoju, menedżerów rozwoju, kierowników projektów / programów i wszystkich innych osób zaangażowanych w coaching, które formułują, uczestniczą lub zarządzają skalowanymi projektami rozwoju produktów przy użyciu Agile i Scrum.

Egzamin Scaled Professional Scrum (SPS) jest zdawany w języku angielskim więc do jego zdania niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Minimalna liczba uczestników: 9
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 06-07-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi

 • Skalowany Scrum to nadal Scrum,
 • Wprowadzenie do Frameworku Nexus,
 • Nowa rola, artefakty i wydarzenia,
 • Organizowanie zespołów i ludzi,
 • Zarządzanie Nexus i Nexus+,
 • Przezwyciężanie częstych wyzwań,
 • Praktyki pomagające zespołom efektywnie budować i integrować produkty informatyczne,
 • Egzamin Scaled Professional Scrum

Egzamin Scaled Professional Scrum

 • Wynik zaliczający: 85%
 • Limit czasu: 60 minut
 • Liczba pytań: 40
 • Format: wielokrotny wybór, wielokrotna odpowiedź, prawda/fałsz.
 • Poziom trudności: średniozaawansowany
 • Język: tylko angielski

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
 • Usługa jest monitorowana.

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia wykorzystywane będą mikrofony.

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw.


Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej i/lub dodatkowo w wersji elektronicznej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Skalowany Scrum to nadal Scrum, Wprowadzenie do Frameworku Nexus; Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
10-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Nowa rola, artefakty i wydarzenia, Organizowanie zespołów i ludzi; Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
10-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie Nexus i Nexus+, Przezwyciężanie częstych wyzwań; Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
11-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyki pomagające zespołom efektywnie budować i integrować produkty informatyczne; Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
11-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Scaled Professional Scrum
Data realizacji zajęć
08-08-2021
Godzina rozpoczęcia
22:00
Godzina zakończenia
23:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia Scaled Professional Scrum jest, po pierwsze, zwiększenie kompetencji i efektywności uczestników w uruchamianiu i zarządzaniu przedsięwzięciem angażującym wiele zespołów, a po drugie, przygotowanie uczestników do udziału w oficjalnym egzaminie SPS I. Szkolenie przygotowuje do skutecznego organizowania pracy kilku lub kilkunastu zespołów Scrum, które wspólnie wytwarzają jeden produkt tak by zachować wszystkie korzyści Agile.

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła szkolenie, nabyła kompetencje potrzebne do zarządzania skalowanymi projektami rozwoju produktów przy użyciu Agile i Scrum:

 • charakteryzuje i uzasadnia czym jest Nexus™ oraz Nexus+™,
 • charakteryzuje i uzasadnia jakie role, artefakty i wydarzenia są przydatne w procesie skalowania,
 • organizuje pracę kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu współpracujących ze sobą zespołów, w taki sposób aby skoncentrować ich wysiłek i osiągnąć najwyższą możliwą w tych warunkach produktywność,
 • stosuje praktyki używane do współtworzenia produktu przez wiele współpracujących ze sobą zespołów,
 • stosuje techniki używane do odkrywania problemów i jak te problemy usuwać,
 • ocenia wyzwania związane są z wytwarzaniem oprogramowania na dużą skalę i w jaki sposób odnaleźć właściwą drogę.

Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę.

Nabycie kompetencji: walidacja na podstawie pre i post testów.


Sposób walidacji kwalifikacji: egzamin certyfikujący SPS.

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu Scaled Professional Scrum. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje voucher umożliwiający podejście do egzaminu na stronie Scrum.org (koszt egzaminu SPS zawarty jest w cenie usługi). Każdy uczestnik zapisuje się po szkoleniu indywidualnie na egzamin wybierając jego termin, do 08.08.2021.

Szczegóły egzaminu - data oraz godzina będą dostępne u realizatora szkolenia.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat SPS jest rozpoznawalnym na świecie certyfikatem wydawanym przez Scrum.org.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces walidacji realizowany jest rozdzielnie od procesu kształcenia. Egzamin i walidacja realizowana jest przez organizację Scrum.org (platforma Scrum.org).

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Scrum.org
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Scrum.org
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 235,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 235,29 zł
w tym koszt walidacji netto 1 000,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 1 000,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 1,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Magdalena Firlit

Magdalena Firlit

Professional Serum Trainer, Agile tranformation consultant, trener, mentor, life oraz business coach {ukończone studia podyplomowe z coachingu zgodnie z programem International Coach Federatio n). Wykładowca na kierunku studiów podyplomowych dla managerów „Holilider". Posiada akredytację Professional Scrum Trainer od Scrum.org i przeprowadza akredytowane szkolenia w zakresie Professional Scrum Master, Professional Scrum Master Advanced, Professional Scrum with Kanban, Professional Scrum Product Owner, Professional Scrum Product Owner Advanced, Professional Agile Leadership-Essentials, Professional Scrum with User Experience oraz Professional Scrum Foundations. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które nabyła pracując w wielu firmach, stykając się z różnym stopniem zwinności. Specjalizuje się w transformacji organizacji i zespołów w kierunku Agile. Współpracuje z dużymi korporacjami, średnimi oraz małymi firmami, w tym ze start-up'ami oraz komunikuje się na wszystkich szczeblach począwszy od zespołów, po zarząd.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Ciasteczka>