Usługa - Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD - Cert. AUTODESK ACU

Logo EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

4.8/5 z 112 ocen

Tytuł Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD - Cert. AUTODESK ACU

Numer usługi 2021/02/20/7557/949472

Dostawca usług EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 590,00 zł netto za osobę

3 590,00 zł brutto za osobę

44,88 zł netto za osobogodzinę

44,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie technik komputerowego wspomagania projektowania.

 • osób chcących nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje CAD
 • osób chcących uzupełnić kwalifikacje zawodowe o nowe techniki projektowania CAD
 • specjalistów w zakresie produkcji, projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej,
 • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw, 
Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 08-04-2021
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Akredytacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr ORE 546.8.2015
Zakres uprawnień: Kurs Projektowanie 2D i 3D w programie Autodesk AutoCAD –3D - 80 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zarys programu szkolenia

Kurs trwa 80 godz. dydaktycznych - 1 godz dyd. = 45 min. W harmonogramie szkolenia : dla zajęc od godz. 16:00 do 21:00 ; realizowane jest 6 godz. dydaktyczych (sesje po 90min) i dwie przerwy po 15min, natomiast dla zajęć od godz.8:00 do 14.30; realizowane jest 8 godz. dydaktycznych i 3 przerwy: 5 miin, 15min. i 10min.

Tworzenie dokumentacji technicznej w programie

 1. Środowisko i tryby pracy programu AutoCAD.
 • Konfiguracja opcji programu, kolory, ścieżki, mysz i interfejs AutoCAD.
 • Określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni programu.
 • Współrzędne względne kartezjańskie i biegunowe.
 • Tryby pracy - ORTO, Siatka, Skok. Dyn
 • Sposoby wprowadzania poleceń, linia poleceń, opcje poleceń, skróty
 1. Tworzenie podstawowych obiektów rysunkowych  AutoCAD
 • Ustalanie widoku, nawigacja (powiększanie, przewijanie, szczególnie użycie myszy i klawiatury)
 • Wybór obiektów. Zaznaczanie i odznaczanie.
 • Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektów.
 • Stałe tryby lokalizacji. Śledzenie lokalizacji.

      3.  Edycja obiektów rysunkowych

 • Polecenia edycyjne (wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie, dołączanie, zaokrąglanie, fazowanie, odsuwanie, przedłużanie, rozciąganie).
 • Polecenia edycyjne: szyk prostokątny, szyk biegunowy. Szyk zespolony
 • Właściwości obiektów.
 • Edycja obiektów za pomocą uchwytów
 • Style obiektów.
 • Jednostki i granice rysunku.
 • Warstwy, edycja właściwości warstw.
 • Tworzenie obiektów bloku i kreskowanie.
 • Tworzenie i edycja tekstu
 • Wymiarowanie obiektów

4. Tworzenie szablonu rysunkowego.

5. Projektowanie parametryczne

6. Ćwiczenia projektowe w wykorzystaniu poleceń i metod do efektywnego rysowania

7. Drukowanie rysunków. 

8. Właściwości wydruku – ustawienia strony.

Dostosowanie programu do własnych potrzeb projektowania w danej branży

1. Polecenia edycji zaawansowanej

 • linie podwójne, proste, punkty, elipsy, chmurki,
 • edytor tekstu wielowierszowego,
 • obliczanie odległości i powierzchni, lista danych obiektu,
 • filtrowanie obiektów,
 • tryb pracy BIEGUN.

2. Wymiarowanie zaawansowane:

 • tworzenie i modyfikacja stylów wymiarowania,
 • tolerancje geometryczne i wymiarowe,
 • edycja zwymiarowanego rysunku.

3. Praca z obszarem papieru i modelu. Tworzenie wieielu rzutni, skalowanie rzutni.

4. Modyfikacja nazewnictwa poleceń:

 • definiowanie skrótów poleceń,
 • definiowanie poleceń współpracy z programami zewnętrznymi.

5. Projektowanie parametryczne, konwersja obiektów  nieparametrycznych na parametryczne

6. Modyfikowanie menu programu.

7. Obsługa plików rastrowych.

8. Definiowanie i wstawianie bloków.

 •  Bloki
 • Bloki dynamiczne
 • atrybuty
 • biblioteki bloków z atrybutami
 • tworzenie wyciągu atrybutów.

9. Eksportowanie i publikowanie rysunków

 •  DWF
 •  DWFx
 •  PDF

10. Praca z odnośnikami i nakładkami.

11. Definiowanie rodzajów linii.

12. Definiowanie wzorów kreskowania.

13. Tworzenie i konfiguracja standardów rysunkowych.

14. Zarządzanie dużą ilością dokumentacji, w tym archiwum i serwerem rysunków, testowaniu i wdrażaniu nowych narzędzi CAD / CAE.

Tworzenie modeli 3D i generowanie dokumentacji 2D

1. Nawigacja i poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej:

 • sposoby określania współrzędnych 3D
 • tworzenie lokalnych układów współrzędnych
 • tworzenie widoków przestrzennych i planarnych
 • obszary robocze 3D
 •  podstawowe narzędzia nawigacji 3D

2. Modelowanie szkieletowe:

 • linia i polilinia 3D.
 • praca z modelami szkieletowymi

3.Modelowanie powierzchniowe.

 • wyciągnięcia proste i złożone
 • przeciąganie profilu po ścieżce
 • powierzchnie obrotowe
 • powierzchnie NURBS

4. Modelowanie bryłowe.

 • prymitywy (bryły podstawowe)
 • wyciągnięcia proste i złożone
 • przeciąganie profilu po ścieżce
 • bryły obrotowe
 • praca z bryłami złożonymi i polibryłami

5. Edycja w środowisku 3D

 • wyrównywanie obiektów w przestrzeni 3D
 • narzędzia edycyjne 3D
 • edycja składników brył
 • zaokrąglenia i fazowanie krawędzi brył
 • importowanie krawędzi brył
 • kontrola kolizji
 • przekształcanie obiektów w powierzchnie
 • przekształcanie obiektów w bryły

6. Wizualizacja 3D

 • tworzenie stylów wizualnych i widoków3D
 • ukrywanie krawędzi niewidocznych
 • powlekanie obiektów materiałami,
 • dodawanie świateł,
 • tworzenie realistycznych scen.

7. Tworzenie dokumentacji technicznej z Modeli 3D

 • tworzenie Widoków 2D z Modeli 3D
 • importowanie Modeli 3D
 • tworzenie automatyczne dokumentacji
  1. Generowaniu dokumentacji technicznej do plików w programu CAD w różnych formatach oraz jej wydrukiem.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zarys technik komputerowego wspomagania projektowania. Wprowadzenie do programu AutoCAD.Przygotowanie otoczenia pracy. Tworzenie i edycja rysunków 2D
Data realizacji zajęć
12-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie i edycja rysunków 2D
Data realizacji zajęć
15-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie i edycja rysunków 2D
Data realizacji zajęć
16-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie i edycja rysunków 2D. Tworzenie dokumentacji technicznej
Data realizacji zajęć
20-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie dokumentacji technicznej
Data realizacji zajęć
22-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Polecenia zaawansowanego zarządzania programem
Data realizacji zajęć
23-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie parametryczne,. Bloki i atrybuty
Data realizacji zajęć
27-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Bloki i atrybuty
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Przystosowanie programu do własnych potrzeb. Wstawianie i podkładanie plików odniesienia
Data realizacji zajęć
30-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka tworzenia modeli 3D. Modelowanie powierzchniowe
Data realizacji zajęć
04-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie powierzchniowe. Modelowanie bryłowe
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie bryłowe
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie bryłowe. Tworzenie dokumentacji 2D z obiektów 3D
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji dokumentacji za pomocą programu AutoCAD. Nabycie profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu w praktyce projektowej, tworzenia dokumentacji technicznej 2D zgodnie z powszechnymi na świecie standardami.
Przystąpienie i zdanie międzynarodowego egzaminu ACU Autodesk -AutoCAD. Uzyskanie kwalifikacji rynkowej Operator CAD - kod zawodu: 311803

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia w zakresie programu AutoCAD uczestnik szkolenia umie:

- określić zasady projektowania,

- identyfikować funkcje i zadania programu do komputerowego wspomagania projektowania,

- modyfikować rysunek prototypowy,

- wykonać rysunek z wykorzystaniem możliwości edycyjnych systemu,

- tworzyć, poprawiać i archiwizować rysunki,

- wykorzystywać program AutoCAD do tworzenia dokumentacji technicznej,

- tworzyć, wstawiać, usuwać i modyfikować bloki rysunku,

- dołączać atrybuty do bloków, modyfikować atrybuty,

- tworzyć i przyłączać odnośniki, modyfikować odnośniki,

- tworzyć i wstawiać symbole do rysunku,

- tworzyć biblioteki elementów,

- wczytywać i wektoryzować, edytować, drukować pliki rastrowe,

- modyfikować menu programu wstawiając własne polecenia,

- wykonywać proste makrodefinicje, tworzyć skróty poleceń

- określić położenie pkt., linii przy pomocy współrzędnych walcowych i sferycznych,

- definiować i stosować lokalne układy współrzędnych – płaszczyzny konstrukcyjne,

- tworzyć widoki równoległe, dynamiczne, perspektywiczne, planarne.

- utworzyć różne konfigurację rzutni,

- tworzyć szkieletowe, powierzchniowe i bryłowe modele trójwymiarowe,

- utworzyć rysunek 3D w oparciu o modele bryłowe wykorzystując polecenia edycyjne,

- wykonać przekroje, oraz rzuty prostokątne na wymagane ilości rzutni.

- modyfikować obiekty przestrzenne korzystając z możliwości edycyjnych ,

- wykonać rendering obiektu 3D,

- modyfikować cechy rysunku przez przejście w obszar papieru, tworzyć wydruki.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - AutoCAD potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD,
- Egzamin wewn na cert.: AUTODESK® Certificate of Completion – AutoCAD

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Międzynarodowy Certyfikat Autodesk
- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - AutoCAD
potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD,
Walidacja CERTIPORT (USA)

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, Suplement do egzaminu ACU

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak. Egzamin zewnętrzny ACU AutoCAD

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc. Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc. Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 590,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 590,00 zł
Koszt osobogodziny netto 44,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 44,88 zł
w tym koszt walidacji netto 540,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 540,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 540,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 540,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Tadeusza Rejtana 53A/108G, 35-326 Rzeszów, woj. podkarpackie

Zobacz na szkic sytuacyjny http://www.educonsult.net.pl/kontakt

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Korzystka

Piotr Korzystka

mgr inż. mechanik absolwent Politechniki Rzeszowskiej wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Zajmuje się technikami CAD od ponad 2 lat: posiada certyfikaty Autodesk Certified Professional AutoCAD, Autodesk Certified Professional Inventor, certyfikaty Autodesk Certified User Inventor, 3ds MAX. Ponadto certyfikaty Certified SOLIDWORKS Associate in Mechanical Design, Certified SOLIDWORKS Professional in Mechanical Design. Trener CAD w EDU Consult Training Center.

Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

Autoryzowany Trener Autodesk: AutoCAD (wszystkie poziomy), Autodesk Inventor (wszystkie poziomy), Mechanical (wszystkie poziomy)
mgr inż. mechanik , AGH Inżynieria Mechaniczna i Robotyka
inżynier systemów CAD – PŁ CAD Designer.
Autoryzowany Instruktor ATC Autodesk

19 letnie doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia:
Uprawnienia pedagogiczne – nauczyciel dyplomowany
Autor i współautor programów nauczania dla MEN w zakresie komputerowego wspomagania projektowania,
edukator MEN,
Ekspert MEN ds. programów i podręczników w zakresie technik CAD.
Nauczyciel akademicki
Projektant CAD w zakresie wzorów użytkowych dla firm: Philips, Orlen, ORGANIKA, WSK, PROCTEL & GAMBEL,,DURACELL, PRINGLES

- Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – Inżynieria Mechaniczna, Automatyka i Robotyka - mgr inż. mechanik,
- Instytut Badań Edukacyjnych - Studium doktoranckie.
- Politechnika Łódzka - inżynier systemów CAD

Przeprowadził ponad 8 tys. godzin szkoleń w obszarze CAD

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

email: zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl

tel: (+48) 797 727 373

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wykształcenie techniczne na poziomie, co najmniej średnim (technikum, szkoła policealna) niezależnie od branży lub być studentem wydziałów technicznych; znać podstawy obsługi komputera oraz podstawy rysunku technicznego

Informacje dodatkowe

W trakcie szkolenia zapewniony serwis kawowy, ciasteczka, napoje, lunch

Harmonogram zajęć może ulegać modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb uczestników kursu. W przypadku małej obsady uczestników w danym terminie; zostaną zaproponowane kolejne możliwe terminy realizacji.

 Koszt egzaminu zewnetrznego w cenie usługi szkoleniowej (ACU na międzynarodowy Certyfikat:  Autodesk®  Certified User - AutoCAD potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD)

 1. Materiały pomocnicze w formie skryptów ujmujących i rozszerzających treści kursu (na własność).
 • Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD – zarys teoretyczny (121 str.)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD – zestaw praktycznych ćwiczeń projektowych (119 str.  96 ćwiczeń praktycznych) 
 1. Pen-drive z wersjami elektronicznymi materiałów do ćwiczeń,
 2. Zestaw materiałów pomocniczych w formie elektronicznej
 3. Materiały biurowe: notatnik, długopis
Ciasteczka>