Usługa - Kurs UI Design - forma zdalna

Logo infoShare Academy Sp. z o.o.

4.6/5 z 125 ocen

Tytuł Kurs UI Design - forma zdalna

Numer usługi 2021/02/17/11051/945161

Dostawca usług infoShare Academy Sp. z o.o.

Miejsce usługi Gdańsk

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 031,71 zł netto

2 499,00 zł brutto

39,84 zł netto za godzinę

49,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs UI Designer jest przede wszystkim dla osób, które:

 • chcą się przebranżowić ub są w branży IT
 • mają rozwinięty zmysł estetyczny
 • chciałyby projektować wygląd stron internetowych i aplikacji, ale również dokumentów, dashboardów i wielu innych
 • chciałyby projektować rzeczy piękne, ale również funkcjonalne
 • pociąga wizualny wymiar rozwiązań cyfrowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bez doświadczenia w projektowaniu interfejsów, które chcą rozpocząć karierę w tej dziedzinie. Wcześniejsze doświadczenie i wiedza w projektowaniu graficznym lub przy wytwarzaniu projektów cyfrowych mogą być pomocne, lecz nie są konieczne do wzięcia udziału w kursie.

Dobrze, by osoba chcąca skorzystać ze szkolenia była chętna do zdobywania nowej wiedzy oraz pracy w grupie, doceniała estetyczny wymiar produktów i usług, a także była otwarta na feedback.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 17
Data zakończenia rekrutacji: 19-05-2021
Liczba godzin usługi: 51
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Poniżej znajduje się lista najważniejszych modułów szkoleniowych, które zostaną zrealizowane podczas poszczególnych edycji kursu “Zdany kurs UI Designer” w Akademii infoShare. W przypadku każdej z grup szkoleniowych program będzie dostosowywany do poziomu zaawansowania grupy w trakcie trwania szkolenia.

Poszczególne moduły zostały ujęte w harmonogramie, mogą zostać wydłużone bądź skrócone, w zależności od tempa przyswajania wiedzy i umiejętności przez uczestników.

Poniżej ramowy program usługi, określający ogólny zakres tematyczny kursu.

Blok 1. Wstęp do UI

Wprowadzenie do procesu projektowego i przedstawienie zawartości kursu. Usystematyzowanie działań i pokazanie kursantom czym projektowanie UI jest w praktyce.

Blok 2. Podstawy budowania UI

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami budowy interfejsu, takimi jak struktura stron i aplikacji, typografia, czy wykorzystanie koloru w dizajnie.

 • struktura stron i aplikacji
  • podstawowe elementy stron www i aplikacji mobilnych
  • ułożenie elementów interfejsu
  • zasady Gestalt
 • typografia
  • terminologia i budowa fontów
  • wybór krojów odpowiednich do zastosowania i ich parowanie
  • stylowanie tekstów
  • mieszanie tekstu ze zdjęciami
 • kolor
  • koła i palety barw
  • biel, czerń, skala szarości
  • operowanie kolorem

Blok 3. Elementy interfejsu

Projektowanie i zastosowanie najważniejszych elementów interfejsu, takich jak na przykład zakładki, listy i tabele, przyciski, paginacje, ikony, nawigacja, formularze czy wykresy i wizualizacje danych.

 • nawigacja oraz menu
 • formularze
 • listy i tabele
 • przyciski
 • kalendarze
 • ikony
 • wyszukiwanie
 • paragrafy
 • zakładki i paginacje
 • wykresy i wizualizacje danych

Blok 4. Projektowanie interfejsów

Przedstawienie rzemiosła UI Designer’a - narzędzi jakich używa, w jaki sposób współpracuje z innymi osobami w organizacji, podstawy technologii z jakimi na co dzień pracuje.

 • prototypowanie i tworzenie mock-upów
 • podstawy HTML, CSS i Responsive Web Design
 • interface feedback
  • alerty, stany
 • gamifikacja
 • animacje
  • reagowanie na aktywność użytkownika
  • interakcje między elementami
  • wzmacnianie i gaszenie
 • dostępność (accessibility) oraz elementy UX
 • ćwiczenia z analizy wzorców projektowych
 • zasady przygotowania profesjonalnego portfolio

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w minimum 90 % zajęć przewidzianych w ramach Kursu zdalnego, zaliczenia we wskazanym terminie egzaminu końcowego bądź projektu realizowanego przez uczestnika. Uczestnik po zaliczeniu kursu otrzyma certyfikat infoShare Academy oraz zaświadczenie Instytucji Szkoleniowej o ukończeniu kursu.

W cenie zawarty jest egzamin końcowy, certyfikat infoShare Academy, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Warunki techniczne niezbędne do udziału:

 • konieczność posiadania wbudowanej kamerki, słuchawek, Internetu 3Mb/s download i 3Mb/s upload.
 • własny laptop z systemem operacyjnym Windows 7 / 8 / 10 /lub/ MacOS /lub/ Linux
  optymalna konfiguracja sprzętowa: procesor i5+ lub podobny, 8GB+ pamięci RAM, zalecany dysk SSD
 • Nie masz komputera przenośnego? Skontaktuj się z opiekunem kursu i zapytaj o możliwość wypożyczenia sprzętu.
 • zajęcia będą realizowane przy użyciu platformy Zoom, komunikacja podczas zajęć będzie odbywała się za pomocą aplikacji Slack
 • link umożliwiający uczestnictwo podczas zajęć będzie ważny przez cały czas trwania zajęć

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie do wejścia na ścieżkę rozwoju zawodowego w dziedzinie projektowania interfejsów użytkownika.
Uczestnik będzie zdobywał wiedzę z podstaw teoretycznych i praktycznych budowania interfejsów cyfrowych aplikacji webowych, stron internetowych przeglądanych na komputerach i urządzeniach mobilnych oraz elementów aplikacji mobilnych.
Uczestnik będzie poznawał podstawowe techniczne zasady budowania interfejsów graficznych oraz narzędzia używane do projektowania i budowania interfejsów

Efekty uczenia się

W efekcie szkolenia osoby bez doświadczenia w dziedzinie projektowania interfejsów użytkownika (z ang. User Interface) są gotowe do wejścia na tę ścieżkę rozwoju zawodowego.

Uczestnik podczas kursu posiada wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych i praktycznych budowania interfejsów cyfrowych aplikacji webowych, stron internetowych przeglądanych zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych oraz elementów aplikacji mobilnych.
                
Uczestnik po kursie zna podstawowe techniczne zasady budowania interfejsów graficznych, z jakich elementów się składają i jak te elementy ze sobą współgrają oraz narzędzia używane do projektowania i budowania interfejsów. 
Podczas kursu uczestnik zdobył umiejętności, które pozwalają mu na samodzielne projektowanie interfejsów cyfrowych oraz wykorzystywanie do tego nowoczesnych narzędzi, zgodnych z branżowymi standardami. Uczestnik posiada umiejętności, które pozwalają mu na proponowanie zastosowań rozwiązań dla wyglądu na przykład formularzy, przycisków, czcionek i typografii, stylowania tekstu, galerii, tabel, zakładek, ikon oraz wielu innych. Oprócz tego rozumie zasady związane z zagadnieniami takimi jak typografia, nauki o kolorze, animacje, czy dostępność usług cyfrowych. Wie jak zastosować elementy animacji w interfejsie, a także jak kierować się dobrymi praktykami w zakresie dostępności produktów cyfrowych.


Osoba, która ukończyła kurs, dzięki nastawieniu na praktykę oraz pracę grupową, rozwinęła nowe kompetencje społeczne i umiejętności m.in. odnalezienia się w pracy w grupie, interakcji ze współpracownikami oraz tworzenia zawodowych kontaktów. W ramach zajęć kursanci wiedzą jakie są najlepsze praktyki we współpracy z innymi osobami pracującymi w zespołach projektowych, pełniącymi różne role, jak developerzy czy UX designerzy oraz jak skutecznie się z tymi osobami komunikować. Ponadto uczestnik po kursie zna sztukę prezentacji przy prezentowaniu stworzonego osobiście projektu.
Uczestnik po odbyciu kursu posiada konieczne kompetencje potrzebne w pracy zespołowej przy różnorodnych projektach cyfrowych.


 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 2 031,71 zł
Koszt usługi brutto 2 499,00 zł
Koszt godziny netto 39,84 zł
Koszt godziny brutto 49,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Grunwaldzka 472b, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie

Forma zdalna

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Daria Lachs

Daria Lachs

email: daria.lachs@infoshareacademy.com

tel: (+48) 730 822 865

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE?

 • wysokiej motywacji
 • odrobiny empatii
 • zmysłu estetycznego
 • podstawowych umiejętności korzystania z aplikacji do projektowania graficznego
 • podstawowej znajomości języka angielskiego
 • Nie wymagamy doświadczenia

Wymagania sprzętowe:

 • konieczność posiadania wbudowanej kamerki, słuchawek, Internetu 3Mb/s download i 3Mb/s upload.
 • własny laptop z systemem operacyjnym Windows 8 / 10 /lub/ MacOS /lub/ Linux

 • optymalna konfiguracja sprzętowa: procesor i5+ lub podobny, 8GB+ pamięci RAM, zalecany dysk SSD

 • Nie masz komputera przenośnego? Skontaktuj się z opiekunem kursu i zapytaj o możliwość wypożyczenia sprzętu.

Informacje dodatkowe

Zapewniamy:

+ konsultacje z trenerem, także po zajęciach
+ Slack-a jako narzędzie do komunikacji
+ wszystkie niezbędne licencje na oprogramowanie w trakcie trwania kursu
+ wsparcie techniczne 
+ dostęp do materiałów 

Zajęcia są nagrywane i udostępniane dla uczestników kursu po każdych zajęciach. Nagrywanie usługi odbywa się za zgodą prowadzących oraz uczestników, co znajduje swoje odzwierciedlenie w umowach zawartych przez wszystkie strony. Nagranie zostanie udostępnione na prośbę w celu audytu lub monitoringu.

Uczestnik po ukończeniu kursu otrzyma Zaświadczenie Instytucji Szkoleniowej o ukończeniu szkolenia.

Zestawy ćwiczeń, zadania domowe, materiały autorskie od trenerów.

Materiały przekazywane kursantom podczas zajęć są udostępniane w formie linków do źródeł, nie udostępniamy ich przed rozpoczęciem szkolenia, a w trakcie zajęć. Przed pierwszymi zajęciami uczestnicy otrzymują prework, są to materiały do samodzielnej nauki przygotowujące do kursu.

Ciasteczka>