Usługa - Kurs Terapii Manualnej - Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu

Logo Karol Sitarz Fizjoactiv

4.6/5 z 550 ocen

Tytuł Kurs Terapii Manualnej - Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu

Numer usługi 2021/02/08/15046/933744

Dostawca usług Karol Sitarz Fizjoactiv

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 750,00 zł netto za osobę

6 750,00 zł brutto za osobę

54,00 zł netto za osobogodzinę

54,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 60
Data zakończenia rekrutacji: 07-04-2021
Liczba godzin usługi: 125
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu:

Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy, posiadających podstawowe doświadczenie pracy w swoim zawodzie. Uczestnik powinien znać podstawy anatomii.

Program kursu

KURS TERAPII MANUALNEJ Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu

Czas trwania kursu: 125 godzin dydaktycznych.

Moduł I Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Moduł II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz 1.

Moduł III Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Moduł IV Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego.

Moduł V Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek. Neurologia kliniczna cz 2.

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:

a. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.

Ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Znajomość diagnostyki sprawia, że terapeuta staje się bardziej świadomy i odpowiedzialny w leczeniu Pacjenta, poznaje swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Klasyfikuje Pacjenta do terapii manualnej podejmując decyzję czy powinien go leczyć i w jaki sposób lub skierować do innego specjalisty. Dzięki temu zdobywa się zaufanie                   u Pacjenta oraz wśród innych specjalistów ze środowiska medycznego. Zdobyte umiejętności wpływają na skuteczniejsze planowania i prowadzenia terapii.

b. Anatomia palpacyjna kliniczna.

Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych, ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych, co jest niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca              z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, co przekłada się na skuteczność leczenia.

c. Techniki manualne.
Na kursie przedstawiona zostanie propozycja użycia technik manualnych, stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Dobór technik wynika z naszego doświadczenia, wieloletniej pracy z pacjentem oraz wiedzy zdobytej na licznych kursach i szkoleniach. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacji i mobilizacji tkankowych i stawowych, mięśniowo-powięziowego rozluźniania, terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.

d. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo - powięziowe

Przenoszenie napięć w ciele człowieka. Nauka globalnej obserwacji, oceny postawy                                  i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii                i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej. Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia     i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć (sił) w ciele człowieka to umiejętność, która pozwoli na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

e. Integracja technik manualnych - zajęcia kliniczne.

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności zbierania wywiadu, badania różnicowego, oceny funkcjonalnej oraz dobór i łączenie różnych technik w zależności od danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentem.Podczas kursu szczególnie duży nacisk kładzie się na diagnostykę różnicową bez której niemożliwe jest postawienie diagnozy, wykluczenie przeciwwskazań do leczenia jak i sama terapia. Przedstawione zostaną połączenia mięśniowo-stawowe, powiązania wzajemnych relacji pomiędzy sektorami ciała jak np. miednica, kręgosłup i obręcz barkowa. Podejście na poziomie globalnym, czyli zależności między poszczególnymi częściami ciała. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa wykluczająca.Protokół diagnostyczny.Odcinek lędźwiowo-krzyżowy.Testy globalne,kliniczne,funkcjonalne ruchomości stawowej i tkankowej.Anatomia palpacyjna.7h dyd 15 m
Data realizacji zajęć
08-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki dla przepony, mięśniowo-powięziowe:Poizometryczna relaksacja,pozycyjnego rozluźniania.Mobilizacje tkanek miękkich,stawów.Technika powięziowa dla kończyny dolnej.12h d
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Integracja technik manualnych - zajęcia kliniczne.Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe - przenoszenie się napięć w ciele.Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego. 5 h dyd 30 m
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa wykluczająca:kolano,stopa, podstawy diagnostyki neurologicznej, testy kliniczne i funkcjonalna.Semiologia kolana,złamania,wady wrodzone,nowotwory,inne. 7h dyd 15 min
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Testy kliniczne i funkcjonalne stawu kolanowego i stopy:ocena zakresu ruchu(ruchy wyprostu,zgięcia,rotacji),ocena ruchomości,objaw balotowania rzepki,Objaw Zohlen'a, Test Struga i Apley'a, 12 h dyd
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe. Powiązania dotyczące dolnego kwadratu ciała: Obręcz barkowa, Kręgosłup piersiowy i lędźwiowy, Przepona, Miednica, Kończyna dolna.5 h dyd. 30 min
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Protokół badania odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber, Diagnostyka różnicowa wykluczająca odcinka piersiowego i żeber, Protokół badania barku.3 h dyd 15m
Data realizacji zajęć
03-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia palpacyjna kręgosłup piersiowy i klatka piersiowa: kostne punkty odniesienia, tkanki miękkie, elementy naczyniowo-nerwowe, węzły chłonne. 4 h dyd
Data realizacji zajęć
03-06-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki-odcinek piersiowy i obręcz barkowa: mobilizacje,,mięśniowo-powięziowe rozluźnianie klatki piersiowej,manipulacje odcinka piersiowego kręgosłupa, technika energii mięśniowej.3h dyd 15m
Data realizacji zajęć
04-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Technika energii mięśniowej w pozycji leżącej do wyprostu, techniki funkcjonalne stawowe do zgięcia i do wyprostu (FPR), mobilizacja stawu mostkowo-obojczykowy.2h dyd 15m
Data realizacji zajęć
04-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Technika energii mięśniowej dla stawu obojczykowo-barkowego do rotacji zewnętrznej i wewnętrznej, mobilizacja głowy kości ramiennej.Diagnostyka różnicowa wykluczająca.6h dyd 15m
Data realizacji zajęć
04-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Powiązania dotyczące dolnego kwadratu ciała: Obręcz barkowa, Kręgosłup piersiowy, Kręgosłup lędźwiowy, Przepona, Miednica, Kończyna dolna.Integracja technik manualnych - zajęcia kliniczne.5h dyd 30m
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Protokół badania odcinka szyjnego kręgosłupa, Testy globalne,Badanie neurologiczne: test specyficzne, naczyniowe, Badanie palpacyjneTesty ruchomości gry stawowej.Anatomia palpacyjna.7h dyd 15m
Data realizacji zajęć
09-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Szyja:Kostne punkty odniesienia.Struktury mięśniowo-więzadłowe, Elementy naczyniowo-nerwowe.Gruczoły:Ślinianka podżuchwowa, tarczycaWęzły chłonne.Diagnostyka różnicowa wykluczająca12h dyd
Data realizacji zajęć
10-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa wykluczająca odcinka szyjnego kręgosłupa.Techniki: odcinek szyjny kręgosłupa.Trzewia - diagnostyka różnicowa wykluczająca układ pokarmowy.5 h dyd
Data realizacji zajęć
11-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Protokół badania stawu łokciowego,barku,przedramienia i nadgarstka.Semiologia-uszkodzeni kości:np.złamania,wady wrodzone, nowotwory,schorzenia reumatyczne,dysfunkcje funkcjonalne. 7h dyd 15m
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie nadgarstka i ręki.techniki,technika energii mięśniowej,relaksacja poizometryczna mm zginaczy, prostowników nadgarstka, kompresja ischemiczna,mobilizacja 12hdyd
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Mobilizacje szeregu bliższego i dalszego kości nadgarstk , mobilizacja w kompresji, korekcja szeregu, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie tkanek nadgarstka.5h dyd 30m
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest wzrost wiedzy na temat połączeń mięśniowo-stawowych, powiązań i wzajemnych relacji pomiędzy sektorami ciała.
Celem szkolenia jest wzrost umiejętności uczestników w obrębie wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacji i mobilizacji tkankowych i stawowych, terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.
Celem szkolenia jest wzrost kompetencji społecznych.

Efekty uczenia się

Uczestnik posiada wiedzę na temat:

- samodzielnego znalezienia przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowania pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu

Uczestnik posiada umiejętności:

- potrafi wykonać diagnostykę różnicową wykluczającą

- palpacyjnie zlokalizować anatomiczne struktury

- wykonać prezentowane techniki manualne

- samodzielnie przedstawić propozycję użycia technik manualnych, stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych

- posiada wiedzę na temat połączeń  mięśniowo-stawowych, powiązań i wzajemnych relacji pomiędzy sektorami ciała jak np. miednica, kręgosłup i obręcz barkowa

- potrafi wyszukać strefy zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć w ciele człowieka to umiejętność, która pozwoli na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy

Uczestnik posiada kompetencje społeczne:

- potrafi współpracować i komunikować się wewnątrz interdyscyplinarnych zespołów medycznych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 750,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 750,00 zł
Koszt osobogodziny netto 54,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 54,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin, woj. lubelskie

Pomieszczenia, w których odbędą się zajęcia mieszczą się przy ul. Bursaki 17 w Lublinie w budynku Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Pomieszczenie wyposażone jest w projektor multimedialny, stoły i sprzęt rehabilitacyjny, krzesła. Uczestnicy będą mieli do swojej dyspozycji szatnię na pozostawienie odzieży wierzchniej.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Do dyspozycji uczestników pozostaje szatnia oraz darmowy parking z przodu i z tyłu budynku.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Włodzimierz Ciepała

Włodzimierz Ciepała

Dyplomowany Osteopata, fizjoterapeuta, rehabilitacja, fizjoterapia w dysfunkcjach trzewnych, osteopatia w neurologii i ortopedii.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej zdobyte podczas pracy w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu na oddziale neurochirurgii i Ośrodku Rehabilitacyjnym w Miechowie. Na co dzień pracuje i zarządza Centrum rehabilitacji i osteopatii ,,Neuron'' w Miechowie i Dąbrowie Górniczej.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i 5 letnich Studiów Podyplomowych w Sutherland College of Osteopathic Medicine, Belgia. Certyfikowany terapeuta: Terapii manualnej Kaltenborn- Evjenth, metody PNF, Terapii manualnej wg.B Mulligana, Europen FDM Association, Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków.
Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Terapii Manualnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz autorskich szkoleń podyplomowych.

Zdjęcie Marian Majchrzycki

Marian Majchrzycki

Dyplomowany Osteopata, fizjoterapeuta, doktor nauk medycznych, rehabilitacja, fizjoterapia w dysfunkcjach trzewnych.
Od ponad 10 lat aktywny zawodowo jako skuteczny terapeuta manualny w Poznaniu. Adiunkt w Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Założyciel Akademii Terapii Manualnej oraz twórca szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z zakresu terapii manualnej i masażu. Prelegent licznych konferencji naukowych, autor ponad 100 artykułów na temat usprawniania narządu ruchu, z zakresu terapii manualnej, osteopatii, ortopedii, neurologii, onkologii, geriatrii.
Dyplomowany Osteopata, fizjoterapeuta, doktor nauk medycznych,
Założyciel Akademii Terapii Manualnej oraz twórca szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z zakresu terapii manualnej i masażu. Prelegent licznych konferencji naukowych, autor ponad 100 artykułów na temat usprawniania narządu ruchu, z zakresu terapii manualnej, osteopatii, ortopedii, neurologii, onkologii, geriatrii.

Zdjęcie Marcin Hoffmann

Marcin Hoffmann

Dyplomowany Osteopata, fizjoterapeuta, rehabilitacja, fizjoterapia w dysfunkcjach trzewnych, osteopatia w pediatrii.
Terapeuta z wieloletnim doświadczeniem klinicznym prowadzący prywatny gabinet osteopatii i rehabilitacji. Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach dotyczących zagadnień leczenia osteopatycznego i fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu i żucia. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Terapii Manualnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz autorskich szkoleń podyplomowych.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i 5-cio letnich studiów z zakresu osteopatii na Sutherland College of Osteopathic Medicine (Belgia) oraz uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń podyplomowych z zakresu osteopatii, terapii manualnej i rehabilitacji.
Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach dotyczących zagadnień leczenia osteopatycznego i fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu i żucia. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Terapii Manualnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz autorskich szkoleń podyplomowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karol Sitarz

Karol Sitarz

email: ksfizjoactiv@gmail.com

tel: (+48) 501 078 971

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy pobrać ze strony organizatora formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres mailowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie i informacją o formie płatności.

Informacje dodatkowe

Liczba godzin kursu podana jest w godzinach dydaktycznych. Za godzinę dydaktyczna uznano 45 min.

Prosimy o kontakt z organizatorem w celu ustalenia dostępności miejsc i zapisania się na usługę.

Terminy wszystkich modułów:

  moduł  I       8-10.04.2021          950zł

  moduł II      6-8.05.2021            950zł

  moduł III     3-5.06.2021         950zł

  moduł IV      9-11.09.2021           950zł

  moduł V        14-16.10.2021         950zł

W celu zapewnienia sobie miejsca na kursie bardzo prosimy o kontakt z organizatorem oraz dokonanie zgłoszenia przez stronę www.fizjoactiv.pl

Uczestnik otrzymuje na każdym module skrypt z materiałami dotyczącymi kursu, na pierwszym module uczestnik otrzymuje segregator i długopis.

Ciasteczka>