Usługa - Kurs rehabilitacyjny- Masaż tkanek głębokich

Logo Karol Sitarz Fizjoactiv

4.6/5 z 550 ocen

Tytuł Kurs rehabilitacyjny- Masaż tkanek głębokich

Numer usługi 2021/02/08/15046/933662

Dostawca usług Karol Sitarz Fizjoactiv

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 700,00 zł netto za osobę

1 700,00 zł brutto za osobę

28,33 zł netto za osobogodzinę

28,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, lekarzy oraz do osób już praktykujących lub kształcących się na kierunkach związanych z masażem lub fizjoterapią. O zakwalifikowaniu sie na kurs decyduje przysłanie formularza zgłoszeniowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 07-05-2021
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu:

Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy, posiadających podstawowe doświadczenie w swoim zawodzie. Uczestnik powinien znać podstawy anatomii.

Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych

Zakres tematyczny oraz opis treści nauczania: 

 Część teoretyczna:

 • Definicja masażu tkanek głębokich i przedstawienie filozofii koncepcji
 • Zasady masażu tkanek głębokich
 • Rodzaj chwytów stosowanych w MTG i Kierunek ruchów
 • Narzędzia pracy w MTG
 • Ergonomia pracy terapeuty
 • Sposób myślenia zgodnie z koncepcją MTG i strategie pracy w MTG
 • Czytanie ciała i zasady strukturalnej pracy z ciałem
 • Plan pracy w serii spotkań terapeutycznych (Plan dla serii 10 i 6 spotkań)

Część praktyczna

 • Ocena wizualna ciała (bodyreading)
 • Badanie całego ciała (screening ciała)
 • Stawianie diagnozy
 • Diagnostyka naczyniowa, neurologiczna, diagnostyka różnicowa jamy brzusznej, testy kliniczne i ortopedyczne
 • Relacja struktur w taśmach mięśniowo-powięziowych i transmisja napięć w ich obrębie
 • Palpacja struktur poddawanych terapii

Na kursie podejmiemy m.in. takie jednostki i dolegliwości jak:

 • Skoliozy
 • Dysbalans w ustawieniu miednicy (przodo- i tyłopochylenie)
 • Hiperlordoza szyjna i lędźwiowa, hiperkifoza piersiowa
 • Obniżenie przestrzeni międzykręgowych
 • Zaburzenia rytmu oddechowego
 • Zaburzenia ruchomości kręgosłupa
 • Bóle L-S, rwa kulszowa, pseudo-rwa, lumbago, ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa
 • Zespół mięśnia gruszkowatego
 • Bóle głowy
 • Zawroty głowy
 • Zaburzenia równowagi
 • Relacja potylica – kość krzyżowa
 • Dysbalans w ustawieniu głowy i obręczy barkowej
 • Bóle w obrębie obręczy barkowej
 • Bóle szyi i karku, kręcz karku
 • Klatka piersiowa wdechowa i wydechowa
 • Zespół skrzyżowania górnego
 • Protrakcyjne ustawienie głowy
 • Bóle stawu ramiennego, ograniczenia ruchomości w stawie
 • Zespół stożka rotatorów
 • Zespół górnego otworu klatki piersiowej,
 • Zaburzenia w ruchomości obojczyka
 • Problemy pseudo-narządowe, pseudo-kolki jamy brzusznej
 • Szumy uszne,
 • Bruksizm
 • Zaburzenie pracy stawu skroniowo-żuchwowego
 • Zespoły bólowe z promieniowaniem do kończyny górnej
 • Dysfunkcje przepony i jej wpływ na pozostałe struktury ciała
 • Relacje i wpływ struktur mięśniowych na dolegliwości trzewne
 • Pozorna nierówność kończyn dolnych
 • Bóle kości krzyżowej i ogonowej, stany po urazach kości ogonowej
 • Pseudocysta Bakera
 • Bóle w obrębie guza kulszowego

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Definicja masażu tkanek głębokich,filozofia koncepcji.Zasady masażu tkanek głębokich. Rodzaj chwytów stosowanych w MTG,Kierunek ruchów.Narzędzia pracy w MTG.Ergonomia pracy terapeuty5 h dyd 30m
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Sposób myślenia zgodnie z koncepcją MTG i strategie pracy. Czytanie ciała i zasady strukturalnej pracy z ciałem.Plan pracy w serii spotkań terapeutycznych (10 i 6 spotkań).Body reading5h dyd
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie całego ciała (screening ciała). Stawianie diagnozy.Diagnostyka naczyniowa, neurologiczna, diagnostyka różnicowa jamy brzusznej, testy kliniczne i ortopedyczne6 h dyd 15m
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Relacja struktur w taśmach mięśniowo-powięziowych i transmisja napięć w ich obrębie. Palpacja struktur poddawanych terapii Skoliozy. Dysbalans w ustawieniu miednicy (przodo- i tyłopochylenie) 5 h dyd
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Hiperlordoza szyjna i lędźwiowa, hiperkifoza piersiowa. Obniżenie przestrzeni międzykręgowych.Zaburzenia rytmu oddechowego. Zaburzenia ruchomości kręgosłupa 5h dyd
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Bóle L-S, rwa kulszowa, pseudo-rwa, lumbago, ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa. Zespół mięśnia gruszkowatego 3 h dyd
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Bóle głowy. Zawroty głowy. Zaburzenia równowagi.Relacja potylica – kość krzyżowa. Dysbalans w ustawieniu głowy i obręczy barkowej 5h dyd 30 m
Data realizacji zajęć
22-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Bóle w obrębie obręczy barkowej. Bóle szyi i karku, kręcz karku.Klatka piersiowa wdechowa i wydechowa. Zespół skrzyżowania górnego 5 h dyd
Data realizacji zajęć
22-06-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Protrakcyjne ustawienie głowy. Bóle stawu ramiennego, ograniczenia ruchomości w stawie.Zespół stożka rotatorów. Zespół górnego otworu klatki piersiowej. Zaburzenia w ruchomości obojczyka6 h dyd 15m
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Problemy pseudo-narządowe, pseudo-kolki jamy brzusznej. Szumy uszne, Bruksizm Zaburzenie pracy stawu skroniowo-żuchwowego. Zespoły bólowe z promieniowaniem do kończyny górnej 5h dyd
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Dysfunkcje przepony i jej wpływ na pozostałe struktury ciała. Relacje i wpływ struktur mięśniowych na dolegliwości trzewne.2 h dyd 30m
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Pozorna nierówność kończyn dolnych. Bóle kości krzyżowej i ogonowej, stany po urazach kości ogonowej.Pseudocysta Bakera. Bóle w obrębie guza kulszowego 5h dyd 15m
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
04:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest odnalezienie utrzymujących się restrykcji i nieprawidłowych napięć w obrębie układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego, a następnie dążenie do rozluźnienia i przywrócenia tkankom miękkim tego układu ich fizjologicznej długości, sprężystości, przesuwalności oraz elastyczności.

Efekty uczenia się

Uczestnik posiada wiedzę na temat:

 • Definicja masażu tkanek głębokich i przedstawienie filozofii koncepcji
 • Zasady masażu tkanek głębokich
 • Rodzaj chwytów stosowanych w MTG i Kierunek ruchów
 • Narzędzia pracy w MTG
 • Ergonomia pracy terapeuty
 • Sposób myślenia zgodnie z koncepcją MTG i strategie pracy w MTG
 • Czytanie ciała i zasady strukturalnej pracy z ciałem

Uczestnik posiada umiejętności:

 • Ocena wizualna ciała (bodyreading)
 • Badanie całego ciała (screening ciała)
 • Stawianie diagnozy
 • Diagnostyka naczyniowa, neurologiczna, diagnostyka różnicowa jamy brzusznej, testy kliniczne i ortopedyczne
 • Relacja struktur w taśmach mięśniowo-powięziowych i transmisja napięć w ich obrębie
 • Palpacja struktur poddawanych terapii

Uczestnik posiada kompetencje społeczne:

- potrafi współpracować i komunikować się wewnątrz interdyscyplinarnych zespołów medycznych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 28,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 28,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin, woj. lubelskie

Pomieszczenia, w których odbędą się zajęcia mieszczą się przy ul. Bursaki 17 w Lublinie w budynku Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Pomieszczenie wyposażone jest w projektor multimedialny, stoły i sprzęt rehabilitacyjny, krzesła. Uczestnicy będą mieli do swojej dyspozycji szatnię na pozostawienie odzieży wierzchniej.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Do dyspozycji uczestników pozostaje szatnia oraz darmowy parking z przodu i z tyłu budynku.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Karol Sitarz

Karol Sitarz

Rafał Uryzaj – fizjoterapeuta z ponad 12-letnim doświadczeniem. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Założyciel i dyrektor Centrum Szkoleniowego Rafała Uryzaja oraz Rocznego Studium Terapii Tkanek Miękkich. Autor badań naukowych oraz publikacji z zakresu masażu tkanek głębokich. Członek Krajowej Izby Fizjoterapii (KIF), Członek Klubu „Ludzie Masażu”.
Głównym nurtem zainteresowań jest osteopatia, praca strukturalna i integracja całego ciała w celu jego balansowania i maksymalnego zharmonizowania. Mówi o sobie, że jako osoba stale żądna wiedzy oprócz przekazywania jej od 2008 roku w centrum szkoleniowym, stale szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje aby być lepszym terapeutą, nauczycielem i człowiekiem.

Absolwent szkoleń i kursów:
Aktualnie student Akademii Osteopatii w Poznaniu
kurs anatomii palpacyjnej (Fluder D.O.)
kurs haczykowania metodą Ekmana (Bonneau M. D.O.)
technik energizacji mięśni stopień 1 i 2 (dr Ciechomski D.O.)
technik mięśniowo-powięziowego rozluźniania (dr Ciechomski D.O.)
technik mięśniowo-powięziowego rozluźniania (Manheim C. MS, MEd, PT, LPC)
technik aktywnego rozluźniania (dr Ciechomski D.O.)
technik dysbalansu mięniowego w obrębie tkanek miękkich (dr Ciechomski D.O.)
Technik mięśniowo-powięziowego rozluźniania w aspekcie emocjonalnym (Peloquin S.)
szkolenie terapia punktów spustowych (dr Ciechomski D.O.)
intensywny kurs terapii FDM (Romer D.O.)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karol Sitarz

Karol Sitarz

email: ksfizjoactiv@gmail.com

tel: (+48) 501 078 971

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy pobrać ze strony organizatora formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres mailowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie i informacją o formie płatności.

Informacje dodatkowe

Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy pobrać ze strony organizatora formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres mailowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie i informacją o formie płatności.

Liczba godzin kursu podana jest w godzinach dydaktycznych. Za godzinę dydaktyczna uznano 45 min.

Każdy z uczestników otrzyma długopis oraz skrypt z treściami realizowanymi podczas kursu.

Ciasteczka>