Usługa - Studia podyplomowe - Lean Management - edycja VI

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 258 ocen

Tytuł Studia podyplomowe - Lean Management - edycja VI

Numer usługi 2021/02/01/7712/925362

Dostawca usług Politechnika Białostocka

Miejsce usługi Kleosin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 650,00 zł netto za osobę

4 650,00 zł brutto za osobę

27,68 zł netto za osobogodzinę

27,68 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia są skierowane do osób pełniących funkcję

  • inżyniera procesu
  • specjalisty lub kierownika Lean
  • kierowników produkcji
  • dyrektorów produkcji oraz do
  • osób zarządzających firmami, które podjęły całościową lub częściową transformację Lean.
Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2021
Liczba godzin usługi: 168
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut Politechniki Białostockiej
Zakres uprawnień: STUDIA PODYPLOMOWE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Studia podyplomowe LEAN MANAGEMENT trwają dwa semestry.

Program studiów został tak opracowany, aby również osoby posiadające wykształcenie wyłącznie inżynierskie, mogły odnieść pełne korzyści i po ich ukończeniu zostać profesjonalnym kierownikiem/specjalistą Lean. W programie przewidziano następujące przedmioty:

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Podstawy Lean Management

8

Podstawy zarządzania

6

Podstawy organizacji produkcji przemysłowej

6

Metody i techniki szkolenia pracowników

10

TQM i narzędzia jakości

8

Praca standaryzowana

16

Pomiar procesów w Lean Management

8

Techniki usprawniania przepływu na stanowiskach pracy

8

Teoria ograniczeń i przerobowy rachunek kosztów

6

Kaizen w praktyce (zajęcia w zakładzie produkcyjnym)

8

Podstawy psychologii komunikacji

8

Podstawy statystycznego sterowania procesem

12

Motywowanie zespołu pracowników

8

Gra symulacyjna Lean Manufacturing

16

Podstawy Six Sigma

8

Zarządzanie zmianą

8

Zarządzanie wizualne wynikami i metody rozwiązywania problemów

16

Transformacja Lean w firmie

5

Egzamin końcowy

3

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym. Program przewiduje 11 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) oraz 1 zjazd jednodniowy. Podczas każdego zjazdu zaplanowane jest średnio po 16 godzin dydaktycznych odbywających się w godzinach 8 – 16. Jedna godzina dydaktyczna równa się 45 minutom.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://info.wiz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/Kierunki-studi%C3%B3w/Lean-Management 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 1
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 1
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 2
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 2
Data realizacji zajęć
14-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 3
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 3
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 4
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 4
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 5
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 5
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 6
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 6
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 7
Data realizacji zajęć
26-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 7
Data realizacji zajęć
27-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 8
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 8
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 9
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 9
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 10
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 10
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 11
Data realizacji zajęć
04-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 11
Data realizacji zajęć
05-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 12
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Dostarczenie Uczestnikom solidnej wiedzy praktycznej odnośnie uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean. Proponujemy naszym Uczestnikom studia o charakterze praktycznym, prowadzone przez doświadczonych naukowców, a także przez trenerów z uznanych krajowych firm konsultingowych oraz doświadczonych menedżerów Lean z biznesu. Część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest w zakładach produkcyjnych, co umożliwia praktyczne przećwiczenie wiedzy zdobytej w salach wykładowych.

Efekty uczenia się

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH LEAN MANAGEMENT NA POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

Absolwent studiów podyplomowych zna i rozumie w pogłębiony sposób metodologię Lean Management, a także celowość i złożoność metodologiczną narzędzi zarządzania stosowanych w podejściu Lean. W pogłębiony sposób rozumie konieczność doskonalenia organizacji o różnym profilu działalności, od biznesowych po administracyjne. Rozumie cywilizacyjny i konkurencyjny kontekst ciągłego doskonalenia systemów organizacyjnych.

Potrafi właściwie wykonywać dobór odpowiednich narzędzi Lean w każdej organizacji oraz stosować odpowiednie zasady organizacyjne konieczne dla poprawnego funkcjonowania Lean w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim potrafi pokierować transformacją Lean w dowolnej organizacji. Jest także doskonale przygotowany, jeśli chodzi o tzw. miękkie uwarunkowania stosowania Lean, jak umiejętność przekonywania zespołu, budowania zespołów, pobudzania kreatywności oraz motywowania pracowników.

Jest gotów do tworzenia i rozwijania podejścia zgodnego z Lean Management w każdego typu organizacji. Jest też przygotowany, aby być liderem Lean na różnych szczeblach organizacji, od poziomu lidera zespołu do poziomu szefa firmy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 650,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 650,00 zł
Koszt osobogodziny netto 27,68 zł
Koszt osobogodziny brutto 27,68 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2/WIZ, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr hab. inż., prof. PB Wiesław Urban

dr hab. inż., prof. PB Wiesław Urban

Specjalista w zakresie zarządzania jakością, zarządzania procesami produkcyjnymi, Lean Manufacturing oraz Lean Service
Kierownik studiów podyplomowych Lean Management, pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania
Posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy jako wykładowca akademicki, w tym 13 lat doświadczenia w prowadzeniu przedmiotów związanych z Lean Management na różnych poziomach studiów. Kierował kilkudziesięcioma projektami badawczymi i wdrożeniowymi związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Zrealizował kilkanaście cyklów szkoleniowych z zakresu Lean na zamówienie przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Zdjęcie dr inż. Joanna Czerska

dr inż. Joanna Czerska

Lean Manufacturing, Lean Thinking, Lean Production, Lean Logistics, Lean Service, Visual Management
Prezes Fundacji Lean Education; Właściciel LeanQ Team sp. z o.o., dyrektor merytoryczny; Dyrektor produkcji, Wilbo SA
Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener i konsultant Lean. Twórca szkoleń i gier symulacyjnych z zakresu Lean Management w obszarach: wytwarzania, logistyki produkcji, łańcucha dostaw, zarządzania wynikami organizacji, zarządzania procesami usługowymi. Adiunkt na Politechnice Gdańskiej. Od 2016 r. wykładowca na studiach podyplomowych Lean Management.

Zdjęcie Przemyslaw Pruszynski

Przemyslaw Pruszynski

Lean Manufacturing, Kaizen, zarządzanie procesami produkcyjnymi
Doświadczony menedżer i praktyk przeprowadzania transformacji Lean.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku dyrektora zarządzającego oraz menadżera Lean w firmach o zasięgu międzynarodowym, m.in. IKEA Group w Rosji. Posiada również doświadczenie trenera Lean. Absolwent licznych studiów podyplomowych, w tym: Management of Production, Project Management oraz Accountancy and Law. Od 2016 r. wykładowca na studiach podyplomowych Lean Management.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Elżbieta Krawczyk-Dembicka

Elżbieta Krawczyk-Dembicka

email: e.dembicka@pb.edu.pl

tel: (+48) 500 384 053

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe Lean Management  ukończenie studiów wyższych (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat) liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową,

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Lean Management jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Informacje dodatkowe

Na zakończenie studiów Uczestnicy otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Białostockiej oraz certyfikaty wydane przez przedsiębiorstwa będące partnerami merytorycznymi studiów podyplomowych Lean Management.

Ciasteczka>