Usługa - Kształtowanie asertywnych zachowań u dzieci, budowanie poczucia wartości oraz nastawienia na rozwój.

Logo Rozwój Organizacji Aleksandra Suchowiejko

5/5 z 452 ocen

Tytuł Kształtowanie asertywnych zachowań u dzieci, budowanie poczucia wartości oraz nastawienia na rozwój.

Numer usługi 2021/01/14/43889/904231

Dostawca usług Rozwój Organizacji Aleksandra Suchowiejko

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

207,69 zł netto za osobogodzinę

207,69 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Wychowawcy przedszkolni, opiekunowie w żłobku, osoby pracujące z dziećmi, właściciele placówek edukacyjnych, specjaliści i terapeuci.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 09-04-2021
Liczba godzin usługi: 13
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia

Dzień 1
Przedstawienie się uczestników i trenera. Ustalenie zasad i
przedstawienie celów szkoleniowych, zbudowanie relacji.
Asertywność vs elastyczność - wstęp, definicja, wyjaśnienia,
najnowsze badania i literatura.
Quiz, Dyskusja.
Nastawienie na rozwój a nastawienie na trwałość „Nowa psychologia
sukcesu” Carol Dweck w kontekście wychowywania dzieci – test
nastawienia, mini-wykład. Wygenerowanie konkretnych przykładów i
sytuacji, w których wspieramy nastawienie na rozwój.
Zmiana nastawienia jako zaplanowany proces.
Ćwiczenie, którego celem jest nabycie świadomości własnych postaw
i ograniczeń, uświadomienie wpływu na dzieci poprzez zachowania i
sposób komunikacji.
Scenki – przekazywanie informacji zwrotnej w trójkach.
Ustalenie stosowanych barier w komunikacji, słów, których należy
unikać.
Ustalenie zasad wspierającej i budującej poczucie wartości u dzieci
komunikacji.
Jak z reguły reagujemy na krytykę? Dlaczego?
Jakie są tego konsekwencje?
Czym miałby się charakteryzować dobry sposób na radzenie sobie z
krytyką?
Prezentacja sposobów radzenia sobie z krytyką z przykładami.
Zebranie sytuacji, w których ktoś nas krytykował, dobranie sposobów
radzenia sobie z krytyką.
Dzień 2
Motywacja wewnątrz i zewnątrz sterowna. Wpływanie na
wytrwałość, znajdowanie pasji i samozadowolenie z działania.
Doświadczanie vs wyniki, skupienie na procesie, nie na efektach.
Docenianie vs chwalenie. Różnice i przykłady, zrozumienie wpływu
chwalenia na poczucie wartości u dzieci oraz na uzależnienie od
oceny innych. Zmiana nawykowego sposobu chwalenia na modelowe
docenianie wspierające poczucie wartości i pomagające dzieciom w
dokonywaniu samooceny.
Zamiana chwalenia na zadawanie pytań pełnych ciekawości.
Zestaw narzędzi komunikacyjnych wspierający dziecięcy rozwój i
budujący postawę asertywną, wpływający na wzrost poczucia własnej
wartości.

Stworzenie planu postępowania, zmiany nawykowych,
niekorzystnych zachowań oraz wdrożenia nowo poznanych metod i
narzędzi.
Ćwiczenia poznanych narzędzi w konkretnych przykładach.
Podsumowanie, rozdanie certyfikatów.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przedstawienie się uczestników i trenera. Ustalenie zasad i przedstawienie celów szkoleniowych, zbudowanie relacji
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Asertywność vs elastyczność - wstęp, definicja, wyjaśnienia, najnowsze badania i literatura. Quiz, dyskusja.
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Nastawienie na rozwój a nastawienie na trwałość "Nowa Psychologia Sukcesu" Carol Dweck w kontekście wychowywania dzieci - test nastawienia.
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wygenerowanie konkretnych przykładów i sytuacji, w których wspieramy nastawienie na rozwój.
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenie, którego celem jest nabycie świadomości własnych postaw i ograniczeń, uświadomienie wpływu na dzieci poprzez zachowania i sposób komunikacji.
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Scenki - przekazywanie informacji zwrotnej w trójkach. Ustalenie stosowanych barier w komunikacji, słów, których należy unikać.
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ustalenie zasad wspierającej i budującej poczucie wartości u dzieci komunikacji.
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja sposobów radzenia sobie z krytyką z przykładami. Zebranie sytuacji, w których ktoś nas krytykował, dobranie sposobów radzenia sobie z krytyką
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Motywacja wewnątrz i zewnątrz sterowna. Wpływanie na wytrwałość, znajdowanie pasji i samozadowolenie z działania. Doświadczanie vs wyniki, skupienie na procesie, nie na efektach
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Docenianie vs chwalenie. Różnice i przykłady, zrozumienie wpływu chwalenia na poczucie własnej wartości u dzieci oraz na uzależnienie od oceny innych
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zmiana nawykowego sposobu chwalenia na modelowe docenianie wspierające poczucie wartości i pomagające dzieciom w dokonywaniu samooceny.
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zestaw narzędzi komunikacyjnych wspierających dziecięcy rozwój i budujących postawę asertywną, wpływających na wzrost poczucia własnej wartości.
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Stworzenie planu postępowania, zmiany nawykowych niekorzystnych zachowań oraz wdrożenia nowo poznanych metod i narzędzi.
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia poznanych narzędzi w konkretnych przykładach.
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie, rozdanie certyfikatów.
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu asertywnych zachowań, wzmacniania, budowania i wspierania dzieci w zakresie ich własnego budowania wysokiego poczucia wartości i samozadowolenia, wzmacniania motywacji wewnątrz sterownej oraz nastawienia na rozwój.

Efekty uczenia się

- widzi różnice między asertywnością a elastycznością

- wpiera nastawienie na rozwój dziecka

- zna metody Carol Dweck

- potrafi radzenić sobie z krytyką

- zna pojęcia i zastosowanie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej

- zna różnice między docenianiem a chwaleniem

- używa narzędzi komunikacyjnych wspierających dziecięcy rozwój i budujących postawę asertywną, wpływających na wzrost poczucia własnej wartości

- potrafi zmienić nastawienie  

- dokonuje zmiany nawykowego sposobu chwalenia na modelowe docenianie wspierające poczucie wartości i pomagające dzieciom w dokonywaniu samooceny 

- jest świadomy własnych postaw i ograniczeń

- potrafi uświadomić wpływ na dzieci poprzez zachowania i sposób komunikacji

- zna oraz ustala stosowane bariery w komunikacji, słów, których należy unikać

- ustala zasady wspierającej i budującej poczucie wartości u dzieci komunikacji.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 207,69 zł
Koszt osobogodziny brutto 207,69 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. 3 Maja 36, 40-225 Katowice, woj. śląskie

sala Brain Up

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jagoda Gajda

Jagoda Gajda

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim o kierunku Business coaching I szkolenia rozwojowe oraz Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR.

Prowadzi warsztat: Umiejętności miękkie z obszaru komunikacji, asertywności, negocjacji, mediacji. Motywowania pracowników oraz delegowania zadać. Zarządzanie sobą. wczasie. Ustalanie celów i strategii priorytetowych. Budowanie zaangażowania pracownika. Itp.

Coaching indywidualny, biznesowy i rodzicielski.

Ponad 3 lata doświadczenia w organizacji i prowadzeniu szkoleń.

Zdjęcie Aleksandra Suchowiejko

Aleksandra Suchowiejko

Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania, komunikacji i rozwoju osobistego.
W branży szkoleniowej od 20 lat, od 2008 roku jako trener i coach.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; kierunek Psychologia - magister,
Szkoła Sprzedaży wg metodologii Sandler Training – House of Skills w Warszawie,
Szkoła Trenerów Biznesu „Moderator” we Wrocławiu,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Kierunek Psychologia w biznesie i handlu,
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej – Perspektywa skryptu.
Brała udział w licznych projektach dofinansowanych przez UE, prowadząc warsztaty z zakresu zarządzania, delegowania i motywowania, rozwoju osobistego i efektywności, komunikacji, asertywności, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem. Od 2013 roku wspiera aktywnie kobiety w nabywaniu umiejętności właściwego komunikowania się i asertywności oraz przekazywania tych cech dzieciom. Prowadzi fanpage Kobiety Asertywne oraz Podcast rozwojowy Lepsza Wersja Siebie, w którym dzieli się wiedzą psychologiczną z zakresu komunikacji rozwoju i budowania relacji.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Suchowiejko

Aleksandra Suchowiejko

email: aleksandra.suchowiejko@gmail.com

tel: (+48) 609 614 977

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Ciąg dalszy cel edukacyjny:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał wpływ wychowania na zachowania w trudnych sytuacjach, będzie znał narzędzia z zakresu zachowań asertywnych, będzie posiadał wiedzę psychologiczną na temat budowania poczucia wartości u dzieci poprzez odpowiednią postawę, zachowania i komunikaty wysyłane do dzieci oraz będzie wiedział, co to jest motywacja wewnętrzna i jak ją wzmacniać u dzieci. 

Uczestnik będzie potrafił zastosować poznane narzędzia z zakresu zachowań asertywnych w praktyce i pracy z dziećmi, będzie potrafił dawać przykład takich zachowań dzieciom poprzez swoje własne postępowanie. Uczestnik będzie posiadał umiejętność właściwego postępowania i komunikowania się z dziećmi, dzięki czemu będzie potrafił wzmacniać i wspierać poczucie wartości u dzieci, a także będzie potrafił wpływać na motywację wewnętrzną

Informacje dodatkowe

Ciąg dalszy cel edukacyjny:


Uczestnik zrozumie jak nasza własna postawa i zachowania wpływają na to, jak mały człowiek będzie radził sobie w trudnych sytuacjach w przyszłości, zrozumie jak ogromny wpływ ma na to, jak dziecko w przyszłości będzie odbierało krytykę i informacje zwrotne oraz jak sposób traktowania dzieci wpływa na ich poczucie wartości.
Uczestnik nabędzie kompetencję społeczną jaką jest asertywność. Uczestnik nabędzie kompetencję komunikowania się w sposób wzmacniający poczucie wartości. Uczestnik nabędzie kompetencję społeczną jaką jest docenianie.

Ciasteczka>