Usługa - Angular in Space

Logo tbprojects Tomasz Borowski

4.6/5 z 41 ocen

Tytuł Angular in Space

Numer usługi 2021/01/13/17242/904189

Dostawca usług tbprojects Tomasz Borowski

Miejsce usługi Bielsko-Biała

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 999,00 zł netto za osobę

2 458,77 zł brutto za osobę

83,29 zł netto za osobogodzinę

102,45 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie Angular in Space przeznaczone jest dla programistów stron lub aplikacji internetowych, którzy chcą poznać framework Angular oraz towarzyszące mu technologie od podstaw. Każdy uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku JavaScript oraz potrafić tworzyć proste strony internetowe w oparciu o HTML oraz CSS.

Dodatkowymi wymaganiami technicznymi jest:

 • własny komputer z kartą sieciową

 • zainstalowane środowisko NodeJS w wersji co najmniej 12.x.x

 • zainstalowany dobry edytor kodu
  (polecamy Webstorm lub darmowy Visual Studio Code)

 • zainstalowana przeglądarka Chrome (zalecane)

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 23-03-2021
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie jest ukierunkowane na realizację zadań, które stopniowo wprowadzają uczestników w możliwości frameworka Angular, TypeScriptu, RxJS oraz testowania aplikacji Angular.

Dzień 1 (8 godzin szkolenia)

 • Realizacja misji szkoleniowych 1-7

 • Setup aplikacji

 • Tworzenie komponentów

 • Wymiana danych między komponentami

 • Definiowanie klas i typowanie

 • Obsługa zdarzeń

 • Tworzenie formularzy

Dzień 2 (8 godzin szkolenia )

 • Realizacja misji 8-15

 • Tworzenie usług

 • Tworzenie observables

 • Tworzenie dyrektyw

 • Tworzenie pipes

 • Obsługa requestów HTTP

 • Definiowanie routingu

Dzień 3 (8 godzin szkolenia)

 • Realizacja misji 16-20

 • Omówienie kwestii bezpieczeństwa

 • Podział aplikacji na moduły funkcjonalne

 • Testowanie jednostkowe klas, usług, komponentów

 • Testowanie E2E

 • Test wiedzy, który zawiera 40 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, weryfikujące uzyskaną podczas szkolenia wiedzę.

 • Realizacja Special Ops
  Zadanie specjalne o charakterze twórczym, które ma na celu zweryfikować praktyczne umiejętności nabyte w trakcie całego szkolenia.

 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia przez uczestników

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Development aplikacji Angular
Data realizacji zajęć
24-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Development aplikacji Angular
Data realizacji zajęć
25-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Testowanie aplikacji Angular
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z możliwościami frameworka Angular, TypeScriptu, RxJS oraz testowania aplikacji Angular, które umożliwią im poprawne tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych, realizację projektów informatycznych o większej złożoności oraz osiągnięcie wysokiej niezawodności implementowanego oprogramowania. Zakładane efekty uczenia się zostały szczegółowo opisane poniżej.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia uczestnika powinna cechować następująca wiedza:
- zna typową architekturę aplikacji Angular
- zna zasady wykorzystania elementów frameworka Angular
- zna zasady typowania wyrażeń w TypeScript w aplikajach Angular
- zna zasady stosowania strumieni RxJS w aplikajach Angular
- zna zasady pisania testów automatycznych dla aplikacji Angular

Po zakończeniu szkolenia uczestnika powinny cechować następujące umiejętności:
- potrafi utworzyć aplikację Angular w oparciu o Angular CLI
- potrafi projektować i implementować aplikację internetową w oparciu o różne elementy frameworka Angular
- potrafi typować wyrażenia JavaScriptowe w oparciu o możliwości TypeScript
- potrafi programować reaktywnie w oparciu o bibliotekę RxJS
- potrafi definiować routing aplikacji Angular
- potrafi wykonywać zapytania HTTP w aplikacji Angular
- potrafi budować formularze w aplikacji Angular
- potrafi omijać działanie sanitizera w aplikacji Angular
- potrafi tworzyć moduły funkcjonalne w aplikacji Angular
- potrafi implementować testy jednostkowe
- potrafi implementować testy end-to-end

Po zakończeniu szkolenia uczestnika powinny cechować następujące kompetencje społeczne:
- ma umiejętność samokształcenia się w zakresie tworzenia aplikacji Angular
- ma umiejętność samodzielnej oceny jakości kodu aplikacji Angular
- ma umiejętność tworzenia aplikacji internetowych zgodnie z zasadami etyki i standardami zawodowymi.
- ma umiejętności rozwiązywania problemów i współpracy w zespole
- ma umiejętność kształtowania własnego rozwoju zawodowego i adaptacji do otoczenia społecznego
- ma umiejętność optymalnej komunikacji i wrażliwości na potrzeby współpracowników oraz klientów

Sprawdzanie efektów uczenia się

W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiązują praktyczne zadania, za które otrzymują punkty. Na zakończenie szkolenia uczestnicy rozwiązują teoretyczny test wiedzy. Aby otrzymać certyfikat i zaświadczenie ukończenia szkolenia uczestnik powinien zdobyć co najmniej 40 punktów na 80 możliwych (40 praktyka + 40 teoria.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 999,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 458,77 zł
Koszt osobogodziny netto 83,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 102,45 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bohaterów Westerplatte 27, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Clickmeeting

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Borowski

Tomasz Borowski

Programista aplikacji internetowych
Senior Front-end Developer pracujący na co dzień przy implementacji złożonych aplikacji biznesowych w frameworku Angular.
magister - Uniwersytet Jagieloński
inżynier - BWS im. Tyszkiewicza
Tomasz był wielokrotnie speakerem na konferencjach lokalnych oraz międzynarodowych - w tym Agile by Example, Agile Lean Europe, Agile Cambridge. Od 2017 roku poprowadził ponad 50 szkoleń w technologii Angular

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Borowski

Tomasz Borowski

email: info@angular-in-space.pl

tel: (+48) 517 451 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdują się wszystkie niezbędne materiały oraz zadania.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Ciasteczka>