Usługa - Obsługa w COVID-19

Logo JOKER GEOSYSTEM SP. Z O.O.

4.9/5 z 365 ocen

Tytuł Obsługa w COVID-19

Numer usługi 2021/01/13/37260/904188

Dostawca usług JOKER GEOSYSTEM SP. Z O.O.

Miejsce usługi Lubaczów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 800,00 zł netto za osobę

5 800,00 zł brutto za osobę

145,00 zł netto za osobogodzinę

145,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy, kierownicy i właściciele MMSP, których umiejętność obsługi klienta w czasie covid-19 ma znaczący wpływ na ich skuteczność. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 15-02-2021
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Jak pandemia COVID-19 zmieniła klientów:

- zmiany zachowań konsumpcyjnych i społecznych u Polaków, które mają znaczenie dla komunikacji między pracownikiem a klientem.

-   e-zakupy, e-praca…

- ogólne zasady pracy zdalnej.

2. Nowe trendy w komunikacji w czasie Covid-19:

-  nowe trendy w komunikacji marketingowej w czasie pandemii

- strategie marketingowe na przetrwanie i powrót do gry

- wydarzenia wirtualne: nowość w czasie Covid – przejście firmy w formę zdalną

- najczęściej popełniane błędy.

3. Jak szybko i skutecznie dostosować komunikację do zmian w czasie pandemii koronawirusa COVID-19:

- sposoby  na znalezienie nowego tonu komunikacji z klientami

- jak szybko i zwinnie reagować na dynamiczne zmiany.

4. Zasady pracy zdalnej w czasie pandemii :

- kryteria efektywności działania,

-mity dotyczące zarządzania czasem oraz ich wpływ na nasze działania,

-identyfikacja pożeraczy czasu oraz walka z nimi,

-nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi,

- skuteczność a efektywność w działaniu – różnice,

- analiza własnej aktywności w ciągu dnia,

- krzywa wydajności i koncentracji,

- krzywa zakłóceń,

- moje plany a plany zespołu/działu/firmy,

- rytm aktywności – krzywa zakłóceń i efekt piły,

- zalety planowania działań,

- zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera,

- wyciąganie konsekwencji z braku realizacji zadań,

- analiza zadań pod kątem priorytetów,

- umiejętność stawiania priorytetów – ważność a pilność zadań.

4. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia w zakresie COVID-19:

- analiza wytycznych pod kątem profilu działalności firmy

- ćwiczenia praktyczne dotyczące komunikacji z klientem zgodnie z wytycznymi.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1 dzień zgodnie z programem
Data realizacji zajęć
22-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
2 dzień zgodnie z programem
Data realizacji zajęć
23-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
3 dzień zgodnie z programem
Data realizacji zajęć
24-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
4 dzień zgodnie z programem
Data realizacji zajęć
25-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Szkolenie koncentruje się na wzmocnieniu umiejętności uczestników w zakresie zdalnych technik obsługi klienta w czasie Covid-19 za pomocą IT. Celem biznesowym szkolenia: „Obsługa w Covid” jest wzrost sprzedaży o 3% w terminie pół roku po zakończeniu szkolenia za pomocą komunikacji zdalnej.

Cel edukacyjny

Podczas szkolenia uczestnik pozna tajniki efektywnej obsługi klienta w czasie Covid-19 i skutecznej współpracy pomimo pandemii za pomocą IT.
Nauczy się skutecznie korzystać z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu komunikacji zdalnej w dobie Covid-19.
Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił wdrożyć skuteczną praktykę zdalnej współpracy z klientem wykorzystując IT oraz zarządzać modelem telepracy w swojej firmie.

Efekty uczenia się

WIEDZA Podczas szkolenia uczestnik pozna znaczenie bezpiecznej obsługi klienta w czasie pandemii. Nauczy się wyznaczać realny i ambitny plan telepracy i wyznaczać aktywności mobilne prowadzące do realizacji planu przedsiębiorstwa. Zdobędzie wiedzę na temat rangowania zadań, określania priorytetów, zasad wykonywania tzw. Pracy zdalnej.

UMIEJĘTNOŚCI Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił monitorować aktywności mobilną oraz nią zarządzać w celu uzyskania optymalnego wyniku sprzedażowego [porównywalnego do pracy w normalnych warunkach]. Wypracuje własny model za pomocą technik IT. Będzie skutecznie reagować na obiekcje i pytania klientów, zabezpieczać umówione spotkania, wykorzystywać model telepracy w swojej firmie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozwój kompetencji w zakresie planowania komunikacji zdalnej z klientem w dobie Covid – 19 wpływających na realizację celów firmy oraz telefonicznego załatwiania spraw z klientami.

EFEKTY UCZENIA SIĘ :

Po szkoleniu Uczestnik będzie wiedział [czyli czego dowie się w trakcie trwania usługi]:

- pozna zasadny bezpiecznej obsługi w czasie Covid – 10

- pozna zasady bezpiecznej współpracy na linii pracownik – klient

- pozna zasady rangowania zadań określania priorytetów  w zassie pandemii

- pozna zasady wypracowania własnego modelu IT w pracy

- dowie się jak wykorzystać praktyczne umiejętności komunikacji zdalnej

- pozna ćwiczenia z zakresu sanitarnego w czasie pandemii

- pozna wytyczne Sanepidu w zakresie współpracy w czasie pandemii

- będzie potrafił kontrolować nakład pracy zdalnej na poszczególne obowiązki w miejscu pracy

- nabędzie kompetencje w zakresie planowania komunikacji zdalnej z klientem w dobie Covid – 19 wpływających na realizację celów firmy oraz telefonicznego załatwiania spraw z klientami.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 145,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 145,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazury 4/-, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie

Sala szkoleniowa dostosowana do aktualnych wytycznych Ministrerstwa Zdrowia. Uczestnicy i prowadzący ; maski, rękawiczki, środki dezynfekujące.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • brak

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Kamil Maj

Kamil Maj

Prawnik z 9 letnim doświadczeniem w zakresie przepisów sanitarnych i IT. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – publicznej uczelnia medycznej, wykładowca Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Specjalizacje:Przepisy dotyczące firm, Techniki zdalne w IT, Profesjonalna obsługa klienta, monitoring aktywności mobilnej, skuteczny telemarketing, zasady efektywnej prezentacji) i umiejętności interpersonalnych (skuteczne przywództwo, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja). Doświadczenie : Realizacja projektów szkoleniowych i szkoleń z obsługi klienta zarówno przez telefon jak również ze sprzedaży bezpośredniej. Koordynacja szkoleń jako trener [szkolenia współfinansowane ze środków publicznych, w tym UE, jak i komercyjnie dla biznesu]. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Key Account Manager i Marketing Manager, a także we własnej firmie. prowadzeniem coachingów, szkoleń i monitoringów pracowników. Studia wyższe magisterskie + vcc treneskie + uprawnienia pedagogiczne , 9-letnie doświadczenie w szkoleniach na terenie Polski południowej z pozytywnymi rekomendacjami. 10 lat w branży szkoleń B2B. Autor książek m.in. "Oszustwa na koronawirusa" , prezes zarządu kilku spółek szkoleniowych i badawczo-rozwojowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Kamil Maj

Kamil Maj

email: obliczasztuki@wp.pl

tel: (+48) 517 215 537

Ciasteczka>