Usługa - Projektowanie w Autodesk REVIT - poziom podstawowy i zaawansowany - cert. Autodesk ACU

Logo EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

4.8/5 z 112 ocen

Tytuł Projektowanie w Autodesk REVIT - poziom podstawowy i zaawansowany - cert. Autodesk ACU

Numer usługi 2021/01/13/7557/904173

Dostawca usług EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 490,00 zł netto za osobę

3 490,00 zł brutto za osobę

72,71 zł netto za osobogodzinę

72,71 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla osób  chcących  się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie technik komputerowego wspomagania projektowania programie   Autodesk REVIT

 • osób chcących nabyć nowe kompetencje zawodowe,
 • specjalistów w zakresie produkcji, projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej,
 • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw, 

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla BIM architektów, inżynierów, pracowników naukowodydaktycznych chcących nabyć umiejętności zarządzania projektem w programie Autodesk Revit.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 04-05-2021
Liczba godzin usługi: 48
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Akredytacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr ORE 546.8.2015
Zakres uprawnień: Kurs Projektowanie w programie Autodesk Revit Architecture 30 godz

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs trwa 48 godz. dydaktycznych - 1 godz dyd. = 45 min. W harmonogramie szkolenia : dla zajęc od godz. 14:30 do 21:00 ; realizowane jest 8 godz. dydaktyczych (sesje po 90 min) i 3 przerwy po10 min, natomiast dla zajęć od godz.8:00 do 14.30; realizowane jest 8 godz. dydaktycznych i 3 przerwy po 10min.

 Wprowadzenie do metodologii BIM

- Definicja

- Cele BIM

- Proces budowlany w metodologii BIM

- Autodesk Revit w BIM           

Środowisko programu Revit

- Okno startowe – tworzenie/wczytywanie nowego projektu

- Interfejs użytkownika

- Paski, panele i wstążki

Praca w systemie projektu

- Ustawienia jednostek

- Lokalizacja projektu

- Orientacja projektu (współrzędne projektu, północ projektu)

- Widoki w projekcie

Budowa modelu

- Wstawianie płaszczyzny odniesienia

- Wstawianie osi i poziomów

- Modelowanie terenu

- Modelowanie ścian i stropów

- Wstawianie słupów i belek konstrukcyjnych

- Modelowanie fundamentów

- Modelowanie dachów stromych i stropodachów

 Edytowanie elementów – podstawowe narzędzia

- Wyrównanie i odsunięcie

- Odbicie lustrzane

- Dzielenie elementów

- Przypięcie (pinezka)

- Przesuwanie i kopiowanie

- Obracanie

- Przycinanie i wydłużanie

- Uzgadnianie właściwości typów

Rozbudowa modelu cz. 1

- Modelowanie ścianek działowych

- Wstawianie pomieszczeń

- Wstawianie drzwi i okien

- Modelowanie schodów

- Wstawianie ścian kurtynowych

- Modelowanie sufitów podwieszanych

- Modelowanie balustrad

     

Rozbudowa modelu cz. 2

- Edycja ścian (profil, podział powierzchni, gzyms, boniowanie, otwory)

- Edycja stropów (nachylenie, otwory)

- Edycja dachu (podbicie, wiatrownica, rynna)

- Edycja terenu (powierzchnia, płyta)

- Wstawianie elementów otoczenia (drogi, chodniki, taras, komponenty terenu)

Elementy biblioteczne

- Kategorie elementów

- Wczytywanie obiektów do projektu

- Edycja wybranych obiektów

Tworzenie i edycja rodzin

- Tworzenie rodzin w projekcie (Family in Place)

- Tworzenie rodzin z wykorzystaniem edytora rodzin (z szablonu) 

- Tworzenie parametrów w rodzinach i parametrów współdzielonych

- Przykłady tworzenia i edycji istniejących rodzin

Elementy opisowe

- Wymiarowanie elementów projektowych

- Tworzenie komponentów szczegółów

- Tworzenie i modyfikacja rodzin elementów opisowych (etykiety)

- Wstawianie schematu i legendy wypełnienia kolorem

Tworzenie dokumentacji technicznej

- Tworzenie i edycja przekrojów

- Tworzenie i edycja elewacji

- Zarządzanie widokami szczegółów i kreślarskimi

- Tworzenie i edycja zestawień

- Tworzenie i edycja legend

- Prezentacja projektu za pomocą arkuszy

Wizualizacja projektu                                                                                         

- Opcje wyświetlania grafiki      

- Definiowanie widoków 3d i ustawienia kamery                                                                    

- Tworzenie i edycja materiałów i tekstur

- Malowanie elementów

- Ustawianie położenia słońca i oświetlenia sztucznego

-Tworzenie wizualizacji

- Tworzenie animacji

Warianty i etapy projektu                                                                                     

- Wprowadzanie wariantów do projektu

- Dzielenie projektu na etapy        

Narzędzia modelowania koncepcyjnego

- Modelowanie bryłowe

- Tworzenie koncepcji budynku z bryły

- Modelowanie elewacji

Koordynacja międzybranżowa w Autodesk Revit              

- Wstawianie połączeń/importowanie CAD

- Wstawianie połączeń Revit

- Sprawdzanie kolizji

- Kopiowanie i monitorowanie elementów projektowych          

Przykładowe ćwiczenia przygotowujące do egzaminu Autodesk Revit User

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka projektowania w Revit. Przygotowanie otoczenia pracy. Modelowanie budynku mieszkalnego w programie Revit. 8 godz. dydaktycznych po 45 min
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie budynku mieszkalnego w programie Revit. Modelowanie konstrukcji prostego budynku (8 godz. dydakt - 45 min).
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie konstrukcji prostego budynku Rendering widoków i tworzenie animacji. Modelowanie konstrukcji dużego budynku biurowego (8 godz. dydakt - 45 min).
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie konstrukcji dużego budynku biurowego Dokumentacja budynku. (8 godz. dydakt - 45 min).
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zadania, warianty, etapy, współdzielenie pracy w projekcie. Model analityczny i praca z rozszerzeniem Revit Rodziny parametryczne. (8 godz. dydakt - 45 min).
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie i modyfikacja rodzin elementów opisowych: BIM. Egzamin certyfikacyjny. (8 godz. dydakt - 45 min).
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest nabycie umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego z wykorzystaniem Autodesk Revit w tym: praktyczna umiejętność modelowania oraz tworzenia dokumentacji architektonicznej w programie, przystąpienie i zdanie międzynarodowego egzaminu ACU Autodesk - Revit. Uzyskanie kwalifikacji rynkowej Operator CAD - kod zawodu: 311803

Efekty uczenia się

Praktyczna umiejętność modelowania oraz tworzenia dokumentacji architektonicznej w programie Revit Architecture. 

Uczestnik dzięki skorzystaniu ze szkolenia zna zaawansowane możliwości oprogramowania REVIT. Uczestnik potrafi pracować zespołowo na jednym pliku i tworzyć własne elementy biblioteczne.

W zakresie programu Revit uczestnik szkolenia umie:

 • dostosować interfejs do pracy w aplikacji,
 • korzystać z przeglądarki projektu,
 • otwierać i zamykać rysunek, potrafi tworzyć nowy projekt,
 • pracować z elementami rodzin,
 • tworzyć podstawowy rzut kondygnacji,
 • tworzyć i edytować poziomy oraz osie konstrukcyjne,
 • tworzyć, edytować i modyfikować ściany i komponenty (ściany konstrukcyjne, fundamenty, drzwi, okna, podłogi, stropy, sufity, dachy, ściany kurtynowe, szprosy, schody, poręcze ).
 • dodawać i modyfikować elementy biblioteczne,
 • wczytywać dodatkowe komponenty budynku,
 • wykorzystywać rodziny jako dodatkowe elementy biblioteczne.
 • zarządzać, tworzyć i edytować widoki oraz widoki kreślarskie,
 • przeprowadzić kontrolę widoczności modelu,
 • tworzyć przekroje i widoki elewacji oraz tworzyć i modyfikować widoki 3D,
 • tworzyć i edytować wymiary, dodawać i usuwać płaszczyzny odniesienia, edytować linie odniesienia,
 • tworzyć, edytować i modyfikować zestawienia oraz legendy,
 • tworzyć wydruki końcowe oraz prezentację wizualną,
 • tworzyć, edytować i modyfikować arkusze wydruku,
 • tworzyć rewizje, renderingi, animacje oraz ustawiać parametry słońca i cienia,
 • współdzielić prace w projekcie,
 • tworzyć model analityczny i praca z rozszerzeniem Revit,
 • tworzyć rodziny parametryczne,
 • tworzyć i modyfikować rodziny elementów opisowych,
 • analizować i implementować zasady BIM
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Kwalifikacja rynkowa: Operator CAD Kod zawodu 311803,
Międzynarodowy Certyfikat Kompetencyjny - Autodesk Certified User - po zdaniu egzaminu zewnętrznego
Certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu Autodesk Certificate of Completion.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Kwalifikacja rynkowa: Operator CAD Kod zawodu 311803,
Międzynarodowy Certyfikat Kompetencyjny - Autodesk Certified User - po zdaniu egzaminu zewnętrznego
Certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu Autodesk Certificate of Completion.

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Międzynarodowy Certyfikat Autodesk AUTODESK® Certificate of Completion - REVIT Essentials, Advanced
Egzamin zewnętrzny Autodesk Certified User REVIT - powszechnie uznawane na świecie świadectwo potwierdzające umiejętności branżowe inżynierów budownictwa i architektury (w cenie kursu)

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak. Suplement do certyfikatu ACU

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak. Egzamin zewnętrzny ACU Autodesk - Revit

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Potwierdzony przez pracodawców

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 490,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 490,00 zł
Koszt osobogodziny netto 72,71 zł
Koszt osobogodziny brutto 72,71 zł
w tym koszt walidacji netto 540,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 540,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 540,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 540,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Tadeusza Rejtana 53A/108G, 35-026 Rzeszów, woj. podkarpackie

Zobacz na szkic sytuacyjny http://www.educonsult.net.pl/kontakt

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Gaj

Grzegorz Gaj

Absolwent studiów Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Architektura i Urbanistyka na Politechnice Krakowskiej oraz studiów podyplomowych BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Certyfikaty ACU i ACP Autodesk z zakresu REVIT.

Obszar specjalizacji
Stanowisko architekta prowadzącego/koordynatora projektu - nadzorowanie i koordynacja prac nad sporządzaniem dokumentacji projektowej, koncepcji architektonicznych, analiz chłonności terenu; reprezentowanie inwestora w procedurach urzędowych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego; sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizowanych inwestycji; koordynacja pracy i rozwiązywanie problemów w zakresie pracy współdzielonej/współpracy międzybranżowej w technologii BIM; organizacja stanowisk pracy;

Architekt posiadający uprawnienia budowlane w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, członek Małopolskiej IARP, 10-letnie doświadczenie w wykonywaniu projektów budowlanych i wykonawczych, koncepcji architektonicznych, analiz architektonicznych oraz obsłudze formalno-prawnej inwestycji budowlanych (budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej). Obecnie architekt, koordynator projektu - nadzór nad projektem,
reprezentacja inwestorów.
4 letnie doświadczenie jako trener w ATC Autodesk EDU Consult w zakresie prowadzenia wielopoziomowych szkole REVIT.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

email: edu.consult@op.pl

tel: (+48) 797 727 373

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę z programem Revit Architecture, architektów oraz projektantów z branży budowlanej. 

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wykształcenie techniczne na poziomie, co najmniej średnim (technikum, szkoła policealna) niezależnie od branży lub być studentem wydziałów technicznych; znać podstawy obsługi komputera oraz podstawy rysunku technicznego

Informacje dodatkowe

Harmonogram zajęć może ulegać modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb uczestników kursu. W przypaku małej obsady uczestników w danym terminie; zostaną zaproponowane kolejne możliwe terminy realizacji.

Koszt egzaminu zewnetrznego w cenie usługi szkoleniowej (ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - Revit potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD)

Każdy z uczestników otrzymuje  komplet  drukowanych podręczników ujmujacych i roszerzajacych zakres szkolenia (ćwiczenia + teoria) + pliki ćwiczeniowe na nośniku danych.

Szkolenie zostanie zorganizowane zgodnie z wytycznymi dla organizatorów szkoleń w trakcie epidemii SARS-CoV https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

Ciasteczka>