Usługa - Grafika komputerowa

Logo Uniwersytet Rzeszowski

4.7/5 z 32 ocen

Tytuł Grafika komputerowa

Numer usługi 2021/01/08/17409/898658

Dostawca usług Uniwersytet Rzeszowski

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 700,00 zł netto

3 700,00 zł brutto

16,82 zł netto za godzinę

16,82 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Studia adresowane są do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, a później wykorzystać ją w praktyce do realizacji różnego rodzaju form reklamowych w przestrzeni publicznej i internetowej. Studia podyplomowe adresowane są również do wszystkich pasjonatów oraz osób zainteresowanych pracą w agencjach reklamowych.

Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 09-02-2021
Liczba godzin usługi: 220
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystanie jej w praktyce do realizacji różnego rodzaju form reklamowych w przestrzeni publicznej i internetowej. Przygotowany program studiów podyplomowych zapewnia absolwentowi pozyskanie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie grafiki komputerowej.

Przedmioty realizowane w trakcie studiów podyplomowych:

 • Animacja
 • Video
 • Grafika3D
 • Technologie internetowe
 • Przygotowanie do druku
 • Typografia z elementami liternictwa
 • Podstawy technik cyfrowych
 • Podstawy technik graficznych
 • Komunikacja wizualna
 • Projektowanie graficzne

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
13-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
14-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
13-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
14-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:40
Liczba godzin
05:40
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
07:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
19-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
20-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
03-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
06:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
06:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
18-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
19-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne/uroczyste zakończenie
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Program studiów podyplomowych ma na celu przybliżyć różne dziedziny zastosowań grafiki komputerowej, w szczególności szeroko rozumiane zagadnienia rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości. Studia podyplomowe ułatwią wykorzystanie grafiki komputerowej w procesach edukacyjnych. Absolwent studiów podyplomowych jest zdolny do samodzielnej pracy w szerokim spektrum zastosowania grafik
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Efekty uczenia się

Wiedza słuchacza

Zna istotę i mechanizmy działania komputerowych programów graficznych  (edytory rastrowe, edytory wektorowe)
Posiada wiedzę dotyczącą  podstawowych pojęć plastycznych takich jak: kompozycja, kolorystyka, logo itp.
Zna różne rodzaje druków np.: druk cyfrowy atramentowy, offsetowy itp. oraz cechy różnych papierów używanych do druku
Zna istotę przygotowania materiału do druku (np. katalogu, plakatu itp.) dla drukarni
Zna istotę i mechanizmy działania strony internetowej
Zna istotę i mechanizmy działania komputerowych programów do tworzenia filmu i animacji
Rozumie istotę i mechanizmy działania komputerowych  programów do tworzenia grafiki 3D
Rozumie istotę i mechanizmy komunikacji wizualnej
Zna zasady dotyczące oraz pojęcia z typografii i liternictwa
 

Umiejętności słuchacza
Posiada umiejętność wykorzystania programów komputerowych do stworzenia interesującego
i atrakcyjnego pod względem estetycznym projektu graficznego
Potrafi zaprojektować i wykonać stronę internetową
Potrafi zaprojektować i przygotować do druku: katalog, plakat itp.
Potrafi wykonać film i animację
Potrafi wykonać wizualizację określonego projektu w trójwymiarze (grafika 3D)
Potrafi wykonać skład tekstu
Potrafi wykonać jasną i czytelną komunikację wizualną
Kompetencje słuchacza

jest gotów do ciągłej aktualizacji wiedzy i samokształcenia z zakresu programów komputerowych

jest gotów do samodzielnego tworzenia indywidualnych projektów graficznych

jest gotów do współpracy w grupie w celu tworzenia zbiorowych projektów graficznych

jest gotów do przestrzegania praw autorskich

jest gotów do rozwijania potrzeby estetyki w życiu codziennym

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów podyplomowych kończą się uzyskaniem zaliczenia co potwierdza nabycie określonych efektów uczenia się.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego TAK
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt usługi netto 3 700,00 zł
Koszt usługi brutto 3 700,00 zł
Koszt godziny netto 16,82 zł
Koszt godziny brutto 16,82 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. mjr. Wacława Kopisto 2 a, 35-315 Rzeszów, woj. podkarpackie

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych mają charakter laboratoryjny, będą się odbywały w przystosowanej do tego pracowni, w której znajduje się 20 stanowisk.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Rułka

Andrzej Rułka

W 2000 r. ukończył Wydział Grafiki na ASP w Krakowie. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha.
W 2013 roku ukończył studia doktoranckie na krakowskiej ASP w Krakowie w pracowni Filmu Animowanego u prof. Jerzego Kuci na Wydziale Grafiki. Otrzymał tytuł doktora w zakresie Sztuk Pięknych.
2000- 2002 - pracuje w Liceum Plastycznym w Supraślu, prowadzi przedmioty: Grafika, Podstawy Fotografii i Filmu,
2002-2016 - pracuje w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu przedmioty : Podstawy Projektowania, Grafika warsztatowa, Fotografia , Podstawy Fotografii i Filmu,
2011 –2013 pracuje w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu, prowadzi przedmiot Fotografii
2004 -2008 - prowadzi zajęcia na studiach dziennych Edukacja Artystyczna na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

2010 – 2012 - prowadzi zajęcia Projektowanie graficzne i multimedia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

od 2014 do 2017 - prowadzi przedmiot Animacja na Studiach Podyplomowych Grafika Komputerowa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
od 2017 - zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej na Projektowaniu Graficznym , obecnie pracuje jako adiunkt.

Zdjęcie Łukasz Kuśnierz

Łukasz Kuśnierz

Łukasz Kuśnierz
Urodzony 18 lutego 1993r. w Rzeszowie. Edukację artystyczną rozpoczął w wieku 12 lat w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Jest absolwentem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2017 roku obronił dyplom artystyczny w pracowni dr hab. prof. UR Jana Maciucha oraz
dr Krzysztofa Pisarka pt. „Obraz Zamknięty” otrzymując tytuł magistra sztuki. W 2017 roku otrzymał nagrodę im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2016/2017. Od 2018 roku pracownik w Zakładzie Grafiki Projektowej i Multimediów
w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawia fotografię kreacyjną, otworkową oraz tworzy animacje i wideo.Brał udział w kilku wystawach zbiorowych o zasięgu ogólnopolskim m.in.:


• Centrum światów jest tutaj - międzynarodowy projekt interdyscyplinarny. Projekt realizowany
w przestrzeni miejskiej Przemyśla, Przemyśl, 12.09.2020
• Multimedialne dialogi z rzeczywistością - Pracownia Multimedialna Wydziału Sztuki UR, Galeria Sztuki MOK, Dębica, 06.09.2019
• Jubileuszowa 10 - Jubileuszowa wystawa Laureatów 10 edycji Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Galeria Instytutu Sztuk Pięknych im. Prof. Włodzimierza Kotkowskiego, Rzeszów, 27.06.2019
• Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne…, Gdańska Galeria Güntera Grassa, Gdańsk, 18.05.2018

Zdjęcie Ondrej Revicky

Ondrej Revicky

Ur. w 1990 r. w Prešovie. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2015 r. w Pracowni Projektowej prof. UR Wiesława Grzegorczyka oraz w Pracowni Grafiki Warsztatowej dra Pawła Bińczyckiego i dra Marcina Jachyma. Od roku 2016 asystent w Zakładzie Grafiki Projektowej i Multimediów. Zajmuje się proceduralną i interaktywną grafiką 3D oraz jej możliwościami w projektowaniu graficznym i grafice artystycznej. Autor wielu znaków graficznych, systemów identyfikacji wizualnych a także instalacji świetlnych. Regularnie uczestniczy w konkursach oraz wystawach w Polsce i za granicą.

Wybrane wystawy:
— 11. Międzynarodowe Biennale Miniatury — Częstochowa 2020
— Centrum światów jest tutaj, Przemyśl 2020
— Světlo Valmez, Valašske Meziříčí (Czechy) 2019
— Miejsce w czasie, Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie 2019
— Ex Digitalis salon 2019, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu 2019
— Parametryzacja, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach (Słowacja) 2018
— VII Międzynarodowy konkurs graficzny na Ekslibri, Gliwice 2018

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Łabaziewicz

Paulina Łabaziewicz

email: plabaziewicz@ur.edu.pl

tel: (+48) 178 721 148

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Ciasteczka>