Usługa - Kurs Rehabilitacyjny - Funkcjonalna Terapia Manualna

Logo Karol Sitarz Fizjoactiv

4.6/5 z 598 ocen

Tytuł Kurs Rehabilitacyjny - Funkcjonalna Terapia Manualna

Numer usługi 2021/01/08/15046/898404

Dostawca usług Karol Sitarz Fizjoactiv

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

83,33 zł netto za osobogodzinę

83,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest fizjoterapeutów, osteopatów oraz lekarzy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 18-10-2021
Liczba godzin usługi: 48
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu:

Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy, posiadających podstawowe doświadczenie w swoim zawodzie. Uczestnik powinien znać podstawy anatomii.

Program kursu

Funkcjonalna Terapia Manualna

Czas trwania kursu: 48 godzin dydaktycznych.

I moduł  

 •  Ruchomość prawidłowa, ograniczona, hipermobilność . Ustawienia w stawach. Wybrane techniki leczenia (trakcja, mobilizacja, manipulacja, PIR). Mechanika stawu.
 • Czynne i bierne ruchy odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. Badanie gry stawowej. Badanie czucia końcowego ruchu. Mobilizacje.
 •  Manipulacje. Ocena ruchomości tułowia.  Badanie palpacyjne. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu.
 •  Odcinek szyjny: Pacjent w poz. siedzącej: Manipulacja c2, Manipulacja c3-c6, Manipulacja c7 do rotacji i do zgięcia
 • , Pacjent w pozycji siedzącej i leżącej: Manipulacja c1
 •  Pacjent w pozycji na plecach: Manipulacja c2, Manipulacja c3-c6, Manipulacja c7 do rotacji i do zgięcia
 •  Testy odcinka szyjnego: Naczyniowe, Ruchomości segmentarnej
 •  Mobilizacje odcinka szyjnego: w zawrotach głowy, w zaburzeniach równowagi,  w bólach głowy, w ograniczeniu zgięcia, rotacji i wyprostu
 •  Odcinek piersiowy: Testy odcinka piersiowego. Badanie odcinka piersiowego: Tonusu mięśniowego, Wyrostków kolczystych, Ruchomości kręgosłupa piersiowego.
 •  Pacjent w pozycji na plecach: Manipulacje od Th4-Th9 do trakcji, Manipulacje od Th1-Th4 do trakcji, Manipulacje Th1-Th4 do rotacji, Manipulacje przejścia szyjno-piersiowego do rotacji.

II moduł

 •  Odcinek piersiowy  i kończyna górna, Repetytorium, Pacjent w pozycji na plecach.
 • Pacjent w pozycji siedzącej: Manipulacje Th1- Th4 do trakcji, Manipulacje śr. odcinka Th do trakcji, Manipulacja przejścia Th-L do rotacji, Manipulacje przejścia Th-L, Stawów poprzeczno-żebrowych,  Mobilizacje żeber
 •  Pacjent w pozycji stojącej: Manipulacja przejścia Th-L do trakcji
 •  Pacjent w pozycji siedzącej, Manipulacja śr. części Th do zgięcia /przez kolano/, Mobilizacje odcinka Th, Mobilizacje stawów kończyny górnej
 •   Odcinek lędźwiowy- krzyżowy kręgosłupa,  Badanie odcinka lędźwiowo-krzyżowego, Testy: Palpacyjne, Ruchomości kręgosłupa,  Stawów biodrowo-krzyżowych
 •  Pacjent w pozycji na boku: Manipulacje celowane: Manipulacja L1, Manipulacja L2,  Manipulacje celowane:  Manipulacja L3, Manipulacja L4, Manipulacja L5
 •  Stawy krzyżowo-biodrowe i kończyna dolna, Manipulacje globalne kręgosłupa lędźwiowego: Do rotacji, Do trakcji /z terapii japońskiej/, Stawy krzyżowo-biodrowe, Testy, Manipulacje do rotacji, Pacjent w pozycji na boku: Mobilizacje, Pacjent w pozycji na brzuchu: Mobilizacje
 •  Kończyna dolna, Badanie i testy ruchomości, Pacjent w pozycji leżącej: Mobilizacje stawu biodrowego, Mobilizacje kolana, Pacjent w pozycji na plecach: Mobilizacje stawu skokowego, Mobilizacje kości śródstopia

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Ruchomość prawidłowa,ograniczona,hipermobilność.Techniki leczenia (trakcja,mobilizacja,manipulacja,PIR).Ocena ruchomości.Wskazania i przeciwwskazania.O. szyjny poz. siedząca:Manipulacja c2,c3-c6,c7
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
P. siedząca i leż.:Manip.c1.Pacjent w p. na plecach:Manip.c2,c3-c6,c7 do rotacji i do zgięcia.Testy o.szyjnego i Mobilizacje(w zawrotach głowy i bólach,w z.równowagi
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:30
Przedmiot / temat zajęć
Odcinek piersiowy:Testy i Badanie.Pacjent w pozycji na plecach:Manip.od Th4-Th9 do trakcji,odTh1-Th4 do trakcji,Manip.Th1-Th4 do rotacji,Manip.przejścia szyjno-piersiowego do rotacji.
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Kończyna górna,Pacjent w pozycji na plecach w pozycji siedzącej:Manipulacje Th1- Th4 do trakcji,śr. odcinka Th do trakcji,Manipulacja przejścia Th-L do rotacji,Stawów poprzeczno-żebrowych,4 h dyd
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Pacjent w pozycji stojącej:Manipulacja przejścia Th-L do trakcji.Pacjent w pozycji siedzącej, Manipulacja śr. części Th do zgięcia,Mobilizacje odcinkaTh,stawów kończyny górnej.3 h
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Odcinek lędźwiowy- krzyżowy kręgosłupa.Badanie odcinka lędźwiowo-krzyżowego, Testy:Palpacyjne,Ruchomości kręgosłupa,Stawów biodrowo-krzyżowych.5 h dyd 30m
Data realizacji zajęć
03-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Pacjent w pozycji na boku: Manipulacje celowane: Manipulacja L1, Manipulacja L2.Pacjent w pozycji na boku: Manipulacje celowane: Manipulacja L3,L4,L5. 5 h dyd
Data realizacji zajęć
03-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Stawy krzyżowo-biodrowe i kończyna dolna,Manipulacje kręgosłupa lędźwiowego:Do rotacji,Do trakcji,Testy, Manipulacje do rotacji,Pacjent w pozycji na boku i na brzuchu:Mobilizacje,2h dyd 15m
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Kończyna dolna,Badanie i testy ruchomości,Pacjent w pozycji leżącej:Mobilizacje stawu biodrowego i kolana,Pacjent w pozycji na plecach:Mobilizacje stawu skokowego i kości śródstopia. 4 h dyd
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podstawowym celem kursu Funkcjonalnej Terapii Manualnej jest nabycie umiejętności wykonania technik diagnostycznych i leczniczych (trakcja, mobilizacja, manipulacja, PIR) na stawach kręgosłupa oraz stawach obwodowych.
Celem jest zdobycie wiedzy z zakresu mechaniki stawów, wskazań i przeciwwskazań do zabiegów oraz testów diagnostycznych.
Celem szkolenia jest wzrost kompetencji społecznych uczestników.

Efekty uczenia się

Uczestnik zdobył wiedzę z zakresu mechaniki stawów, wskazań i przeciwwskazań do zabiegów oraz testów diagnostycznych.

Uczestnik potrafi samodzielnie dokonać analizy, wykluczyć przeciwwskazania do leczenia jak i samodzielnie dobrać odpowiednie techniki terapii.Uczestnik potrafi samodzielnie i poprawnie wykonać poznane techniki dignostyczne i lecznicze (trakcja, mobilizacja, manipulacja, PIR) na stawach kręgosłupa oraz stawach obwodowych. Uczestnik potrafi diagnozować pacjenta,  poprawnie wykonać badania, testy ruchomości, testy palpacyjne, naczyniowe, ruchomości segmentarnej , badanie gry stawowej, badanie czucia końcowego ruchu. Uczestnik potrafi samodzielnie i poprawnie wykonać prezentowane techniki terapeutyczne: Manipulacje na poszczególnych poziomach i w wybranych pozycjach, Mobilizacje odcinka szyjnego: w zawrotach głowy, w zaburzeniach równowagi,  w bólach głowy, w ograniczeniu zgięcia, rotacji i wyprostu, Manipulacje globalne kręgosłupa lędźwiowego, manipulacje odcinka piersiowego, szyjnego, stawów krzyżowo-biodrowych oraz stawów obwodowych.

Uczestnik potrafi współpracować i komunikować się wewnątrz interdyscyplinarnych zespołów medycznych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ocena instruktora

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 83,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 83,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin, woj. lubelskie

Pomieszczenia, w których odbędą się zajęcia mieszczą się przy ul. Bursaki 17 w Lublinie w budynku Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Pomieszczenie wyposażone jest w projektor multimedialny, stoły i sprzęt rehabilitacyjny, krzesła. Uczestnicy będą mieli do swojej dyspozycji szatnię na pozostawienie odzieży wierzchniej.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Do dyspozycji uczestników pozostaje szatnia oraz darmowy parking z przodu i z tyłu budynku.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mirosław Kapica

Mirosław Kapica

Terapia manualna. Jest uczniem m.in. Karela Lewita z Czech, Masayuki Saionji z Japonii, Alojzego Rosiny ze Słowacji, Rene Claassena z Holandii, Friedhelma Beckera z Niemiec, Gholam Rezy z Iranu, Tomasza Stengerta i innych.
Od 1991 roku prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną. Jest uczniem m.in. Karela Lewita z Czech, Masayuki Saionji z Japonii, Alojzego Rosiny ze Słowacji, Rene Claassena z Holandii, FriedhelmaBeckera z Niemiec, Gholam Rezy z Iranu, Tomasza Stengerta i innych.
magister, fizjoterapeuta, ukończył liczne szkolenia z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej: kurs terapii manualnej w/g K. Levita, szkolenie terapii manualnej organizowanych przez Sekcje Niewidomych Masażystów, kursy japońskiej terapii manualnej „Yumeiho” (terapia miednicy), kursy z zakresu: relaksacji poizometrycznej, energetyzacji mięśni, balansu mięśniowego, terapii manualnej na powięziach; kurs PNF podstawowy, posiada certyfikat terapii w/g B. Mulligana
Od lat współpracuje z GWSH prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych oraz kursach i
szkoleniach z Terapii Manualnej oraz Japońskiej Terapii Manualnej.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karol Sitarz

Karol Sitarz

email: ksfizjoactiv@gmail.com

tel: (+48) 501 078 971

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt.

Warunki uczestnictwa

Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy pobrać ze strony organizatora formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres mailowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie i informacją o formie płatności

Informacje dodatkowe

Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy pobrać ze strony organizatora formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres mailowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie i informacją o formie płatności.

Liczba godzin kursu podana jest w godzinach dydaktycznych. Za godzinę dydaktyczna uznano 45 min.

Każdy z uczestników otrzyma długopis oraz skrypt z treściami realizowanymi podczas kursu.

Ciasteczka>