Usługa - Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Logo Fundacja Poszanowania Energii

4.8/5 z 61 ocen

Tytuł Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Numer usługi 2021/01/05/10192/895408

Dostawca usług Fundacja Poszanowania Energii

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 250,00 zł netto za osobę

1 537,50 zł brutto za osobę

73,53 zł netto za osobogodzinę

90,44 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Osoby zainteresowane zarządzaniem energią i/lub wykonywaniem audytów energetycznych przedsiębiorstw

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 18-02-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wykłady i warsztaty

 • Zasady efektywności energetycznej
 • Podstawy formalne zawarte w Ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) oraz Dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
 • Interpretacja obowiązku przeprowadzenia audytu i jego procedura formalna
 • Podstawy teoretyczne wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw
 • Procedura wykonywania audytu wg PN-EN 16247
 • Aspekty praktyczne wykonywania audytów, przyjęte założenia i interpretacja przepisów
 • Realizacja audytu w przedsiębiorstwie, spotkanie rozpoczynające, ustalenie granic bilansu, pozyskanie danych wejściowych

Warsztaty i wykłady

 • Przykładowy raport z audytu energetycznego
 • Analiza stanu istniejącego i przedstawienia wyników bilansu energetycznego przedsiębiorstwa
 • Ocena cech energetycznych elementów przedsiębiorstwa oraz analiza trendów zużycia energii
 • Wyznaczenie wskaźnika wyniku energetycznego i wielkości energii bazowej

Warsztaty i wykłady

 • Metody szacowania efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych działań modernizacyjnych
 • Przykłady działań modernizacyjnych wraz z określeniem efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych w tym analiza w cyklu życia
 • Wyznaczenie wskaźnika wyniku energetycznego po przeprowadzonych modernizacjach
 • Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa i sprawozdanie dla prezesa URE

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wykłady wprowadzające
Data realizacji zajęć
22-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykłady i warsztaty • Analiza stanu istniejącego i przedstawienia wyników bilansu energetycznego przedsiębiorstwa • Przykładowy raport z audytu energetycznego • Metody szacowania efektów energety
Data realizacji zajęć
23-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty • Realizacja audytu w przedsiębiorstwie, spotkanie rozpoczynające, ustalenie granic bilansu, pozyskanie danych wejściowych • Ocena cech energetycznych elementów przedsię
Data realizacji zajęć
24-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty • Przykłady działań modernizacyjnych wraz z określeniem efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych w tym analiza w cyklu życia
Data realizacji zajęć
25-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty i wykłady • Wyznaczenie wskaźnika wyniku energetycznego po przeprowadzonych modernizacjach • Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa i sprawozdanie dla prezesa URE
Data realizacji zajęć
26-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw zgodnych z Ustawą (Dz.U. 2016 poz. 831). Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wykonywania audytów zgodnych ustawą
- umie prowadzić proces audytu, tworzyć raport z audytu oraz procedować zgodnie z wymaganiami URE
- ma umiejętność samokształcenia się w zakresie śledzenia zmian i interpretacji przepisów oraz pracy grupowej przy wykonywaniu interdyscyplinarnych zadań.

Efekty uczenia się

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia nabędą następujące efekty w zakresie wiedzy i umiejętności:

Wiedza:

- wymagania prawne dotyczące sporządzania audytów energetycznych przedsiębiorstw

- podstawy fizyki budynków, wymiany ciepła i elektrotechniki pozwalające na szacowanie oszczędności energetycznych

- znajomość procedury sporządzania audyty energetycznego przedsiębiorstwa wymaganego Ustawą z dnia 20 maja 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 831)

- znajomość procesu audytu zgodnego z normą dotyczącą zarządzania energią - ISO 50001  

Umiejętności:

- identyfikacji wymagań dotyczących audytu przedsiębiorstwa

- zdefiniowania granicy bilansowej przedsiębiorstwa

- obliczenia oszczędności energetycznych przy wykonaniu modernizacji

- obliczania wskaźniku wyniku energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiem Ustawy z dnia 20 maja 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 831) oraz normą dotyczącą zarządzania energią ISO 50001

- opracowania raportu z audytu

- procedowania raportowania wyników audytu do prezesa URE

- samokształcenia się w szczególności w zakresie śledzenia zmian przepisów i interpretacji przepisów oraz pracy grupowej przy wykonywaniu interdyscyplinarnych zadań.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 537,50 zł
Koszt osobogodziny netto 73,53 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,44 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs prowadzony on-line na platformie Google Meet

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adrian Trząski

Adrian Trząski

Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz ekspert Narodowej Agencji
Poszanowania Energii. Specjalista ds. efektywności energetycznej budynków, procesów technologicznych oraz źródeł energii. Autor i współautor audytów energetycznych budynków, audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz analiz w zakresie efektywności energetycznej. Weryfikator przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw, dofinansowanych przez EIB (PolSEFF, PolSEFF 2, Green Initiative). Konsultant doradzający przedsiębiorstwom w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Prowadzi zajęcia z wymiany ciepła, termodynamiki, procesów projektowych w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji, alternatywnych źródeł energii oraz szkolenia z zakresu oceny energetycznej budynków.

Zdjęcie Łukasz Hada

Łukasz Hada

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Specjalista Narodowej Agencji
Poszanowani Energii. Konsultant doradzający w programach współfinansowanych ze środków Intelligent Energy Europe (BioEnergy Farm 2) oraz z Funduszy norweskich (EMPI). Współautor wielu analiz stosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach między innymi na potrzeby systemu certyfikacji budynków BREEAM. Członek stowarzyszenia IBPSA (International Building Performance Simulation Association). Zrealizował kilkanaście testów szczelności w budynkach jednorodzinnych na potrzeby standardu NF40.

Zdjęcie Marek Amrozy

Marek Amrozy

audyt energetyczny przedsiębiorstw, zarządzanie energią wg ISO 50001
Ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii, kierownik działu Efektywności Energetycznej. Rekomendowany audytor Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w zakresie audytów w trybie Ustawy Termomodernizacyjnej oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw. Autor lub współautor ponad 500 audytów energetycznych budynków, sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła (w tym odnawialnych) oraz obiektów przemysłowych. Autor kilkudziesięciu koncepcji przedprojektowych odnawialnych źródeł energii. Koordynator weryfikacji kilkuset inwestycji zrealizowanych w przedsiębiorstwach w zakresie efektywności energetycznej. Konsultant doradzający przedsiębiorstwom w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach projektów finansowanych przez PARP, Central Europe Programme, Intelligent Energy Europe, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank. Członek Komitetu Technicznego 211 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
Wykładowca w Fundacji Poszanowania Energii, uczestnik wielu konferencji, debat i warsztatów na temat audyty energetycznego przedsiębiorstwa i systemów zarządzania energią

Zdjęcie Olaf Dybiński

Olaf Dybiński

audyt energetyczny przedsiębiorstw, zarządzanie energią wg ISO 50001
Specjalista ds. analiz energetycznych w Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Doświadczony audytor energetyczny, autor i współautor wielu opracowań analiz energetycznych budynków w zakresie oceny budynków BREEAM, zajmujący się w szczególności opracowywaniem modeli budynków do dynamicznych symulacji energetycznych i optymalizacją energetyczną budynków nowoprojektowanych i modernizowanych. Współautor koncepcji przedprojektowych innowacyjnych źródeł energii dla nowoczesnych biurowców. Współautor wielu audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej budynków i zakładów przemysłowych. Weryfikator audytów w programach Green Initiative i Polseff2. Członek stowarzyszenia IBPSA oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (rekomendowany audytor Zrzeszenia w zakresie audytów w trybie Ustawy Termomodernizacyjnej oraz audytów efektywności energetycznej). Doktorant na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w tematyce magazynowania energii.
Absolwent Wydziału Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Wykładowca w Fundacji Poszanowania Energii, uczestnik wielu konferencji, debat i warsztatów na temat audyty energetycznego przedsiębiorstwa i systemów zarządzania energią

Zdjęcie Tomasz Kułakowski

Tomasz Kułakowski

audyt energetyczny przedsiębiorstw, zarządzanie energią wg ISO 50001
Absolwent studiów inżynierskich i magisterskich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w kierunku efektywności energetycznej budynków. Specjalizuje się w audytach energetycznych przedsiębiorstw oraz analizach opłacalności OZE. Przeprowadził kilkadziesiąt badań szczelności budynków, w tym budynków pasywnych, NF15 i NF40 oraz posiada w tym zakresie certyfikat Polskiego Instytutu Budynków Pasywnych. W Narodowej Agencji Poszanowania Energii pracuje jako specjalista ds. analiz energetycznych jednocześnie będąc czynnym współpracownikiem Fundacji Poszanowania Energii oraz członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Wykładowca w Fundacji Poszanowania Energii, uczestnik wielu konferencji, debat i warsztatów na temat audyty energetycznego przedsiębiorstwa i systemów zarządzania energią

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Popiołek

Małgorzata Popiołek

email: biuro@fpe.org.pl

tel: (+48) 604 336 703

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Minimalna liczba uczestników dla usługi szkoleniowej: 8 osób.

Liczba godzin lekcyjny (45 min) wynosi: 22.

Płatność po potwierdzeniu rejestracji na usługę.

Więcej informacji na stronie https://fpe.org.pl/szkolenia/

Skrypt, prezentacje oraz arkusze kalkulacyjne

Ciasteczka>