Usługa - RODO w nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy dla branży finansowej - forma zdalna

Logo GRUPA TIPMEDIA Sp. z o.o.

4.9/5 z 1206 ocen

Tytuł RODO w nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy dla branży finansowej - forma zdalna

Numer usługi 2020/12/29/12600/890164

Dostawca usług GRUPA TIPMEDIA Sp. z o.o.

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

136,36 zł netto za osobogodzinę

136,36 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MŚP w branży finansowej, tj np. brokerzy ubezpieczeniowi, multiagencje ubezpieczeniowe, agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy finansowi, którzy przetwarzają dane osobowe w szerokim zakresie oraz mają wpływ na realne zabezpieczenie tych danych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 05-02-2021
Liczba godzin usługi: 22
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

BLOK I

WSTĘPNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE RODO

1. RODO - unijna reforma ochrony danych osobowych

2. Kluczowe zmiany wynikające z RODO

3. Gdzie RODO ma zastosowanie?

4. Kogo RODO nie dotyczy?

BLOK II

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Co to jest dana osobowa?

2. Osoba zidentyfikowana i możliwa do zidentyfikowania

3. Kiedy informacje nie są danymi osobowymi?

4. Przykłady danych osobowych - case study

5. Kategorie danych - dane "zwykłe" oraz szczególne kategorie danych

6. Pseudonimizacja a anonimizacja - różnice i cel stosowania

7. Zbiór danych osobowych - automatyczne i ręczne przetwarzanie uporządkowanych zestawów danych

BLOK III

1. Kim jest administrator danych?

2. Odbiorca danych, czyli kto?

3. Inspektor Ochrony Danych i jego rola

BLOK IV

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Legalność, rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych

2. Celowość przetwarzania danych

3. Minimalizm danych - adekwatność ze względu na cel przetwarzania. Studium przypadku

4. Zasada poprawności merytorycznej danych osobowych

5. Retencja danych osobowych - zasada ograniczenia przechowywania

6. Zasady zapewnienia integralności i poufności przetwarzanych danych

7. Zasada rozliczalności - jak wykazać zgodność z RODO?

BLOK V

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kiedy legalnie możemy przetwarzać dane "zwykłe" oraz szczególne kategorie danych?

2. Prawnie uzasadniony interes administratora w oparciu o test równowagi

3. Zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

BLOK VI

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Omówienie procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą - studium przypadku

2. Prawo dostępu do danych i uzyskiwania kopii danych

3. Prawo do sprostowania danych

4. Prawo do bycia zapomnianym

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

6. Prawo do przenoszenia danych

7. Prawo do sprzeciwu

8. Prawo do niepodlegania profilowaniu

BLOK VII

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. O czym i kiedy informować?

2. Źródła pochodzenia danych, a obowiązek informacyjny

3. Kiedy nie powstaje obowiązek informowania?

BLOK VIII

UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Na czym polega udostępnianie danych osobowych?

2. Przesłanki legalnego udostępniania danych osobowych

3. Odpowiedzialność związana z udostępnianiem danych osobowych

4. Przykłady udostępnienia danych - studium przypadku

5. Na czym polega powierzenie przetwarzania danych osobowych?

6. Warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych

7. Obowiązki podmiotu przetwarzającego w imieniu administratora

BLOK IX

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Identyfikacja incydentów - studium przypadku

2. Ocena skutków wystąpienia incydentu

3. Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych

4. Obligatoryjne elementy zgłoszenia naruszenia

5. Obowiązek powiadamiania osób, których dane podlegają naruszeniu

6. Obligatoryjne elementy powiadomienia

7. Kiedy nie ma obowiązku zgłaszania naruszeń

8. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych

BLOK X

1. Regulacje dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy - forma zdalna

2. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych niezbędna w przedsiębiorstwie.

3. Case study.

4. Test wiedzy- jako sposób sprawdzenia osiągniętych efektów uczenia się.

5. Podsumowanie szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
BLOK I i II WSTĘPNE ZAGADNIENIA ORAZ PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Data realizacji zajęć
08-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
08-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
BLOK III i IV ADMINISTRATOR, ODBIORCA I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Data realizacji zajęć
08-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
BLOK V i VI PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I UPRAWNIENIA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Data realizacji zajęć
09-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
BLOK VII i VIII OBOWIĄZEK INFORMACYJNY, UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Data realizacji zajęć
09-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
BLOK IX i X NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY
Data realizacji zajęć
10-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Test wiedzy i podsumowanie szkolenia
Data realizacji zajęć
10-02-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do praktycznego i samodzielnego stosowania aktualnych obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z RODO i nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy jak również do wdrażania i stosowania adekwatnych procedur i zabezpieczeń mając na względzie również pracę zdalną.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 • posiada wiedzę w zakresie przepisów RODO oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy,
 • stosuje procedury dostosowane do profilu działalności,
 • rozróżnia zasady zabezpieczania danych
 • rozumie zagrożenia wynikające z nieprawidłowego wdrożenia RODO w firmie,
 • stosuje adekwatne zabezpieczania danych osobowych.
 • prawidłowo wykonuje obowiązki
 • świadom  jest swoich praw w kontekscie RODO
 • ocenia skutki ochrony danych
 • rozróżnia czym jest powierzenie przetwarzania danych a czym udostępnienie danych,
 • wymienia kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • posiada wiedzę jak zorganizować pracę zdalną w kontekscie RODO podczas pandemii,
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 136,36 zł
Koszt osobogodziny brutto 136,36 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Okopowa 11/19, 20-022 Lublin, woj. lubelskie

Usługa realizowana zdalnie poprzez platformę , dostęp do raportu logowań do platformy celem monitorowania usługi. Uczestnicy dostają wypracowane podczas szkolenia dokumenty oraz materiały szkoleniowe w formie prezentacji. Szkolenie ma charakter zdalny- brak zabezpieczeń przed covid 19.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Czerniak

Agnieszka Czerniak

Obszar specjalizacji: Adwokat, specjalista z zakresu prawa karnego oraz ochrony danych osobowych w sektorze medycznym.
Doświadczenie zawodowe: Wykształcenie oraz praktyka zawodowa niosą za sobą doskonałą znajomość przepisów prawa.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Prelegent konferencji naukowych, specjalizujący się audytowaniem i szkoleniem pracowników z różnych sektorów oraz różnych branż z zakresu ochrony danych osobowych. Udziela wsparcia prawnego w procesie przygotowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu praktycznego stosowania ochrony danych osobowych . Od ok 3 lat przeprowadziła blisko 150 szkoleń z zakresu ochrony danych w różnych sektorach tj. ok. 500 h.
Wykształcenie: Absolwentka Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Ochrony Danych Osobowych Akademii Leona Koźmińskiego, a także Manager Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.
E-mail: adw.czerniak@gmail.com

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Renata Flak

Renata Flak

email: doradztwo@tipmedia.pl

tel: (+48) 733 533 686

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest poprawne zapisanie się na szkolenie w BUR oraz dostęp do platformy poprzez którą prowadzone będzie szkolenie. Dostęp dla uczestników będzie wysłany mailem przed szkoleniem.

Ciasteczka>