Usługa - Akredytowane szkolenie Agile BA (Business Analyst) Practitioner - forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2770 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie Agile BA (Business Analyst) Practitioner - forma zdalna

Numer usługi 2020/12/14/6982/880053

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Miejsce usługi Namysłów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

218,75 zł netto za osobogodzinę

218,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:
 • analitycy biznesowi,
 • kierownicy projektów,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu AgileBA® na poziomie zaawansowanym.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 06-07-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Filozofia agile i pryncypia AgilePM®
 2. Struktura ról i obowiązków zespołu projektowego
 3. Rola analityka biznesowego
 4. Cykl życia projektu i produkty DSDM
 5. Uzasadnienie biznesowe
 6. Analiza interesariuszy
 7. Wymagania w projekcie AgilePM® (DSDM)
 8. Techniki DSDM:
 9. Przygotowanie do egzaminu końcowego AgileBA® Practitioner.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia jest możliwość korzystania z mikrofonu i kamery.

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw.


Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Filozofia agile i pryncypia AgilePM® Struktura ról i obowiązków zespołu projektowego Rola analityka biznesowego. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
10-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Cykl życia projektu i produkty DSDM Uzasadnienie biznesowe. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
10-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza interesariuszy Wymagania w projekcie AgilePM® (DSDM). Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
11-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki DSDM: Przygotowanie do egzaminu końcowego AgileBA® Practitioner. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
11-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia AgileBA (Agile Business Analyst) jest jest, po pierwsze, rozszerzenie posiadanych już kompetencji i efektywności uczestników z zakresu analizy biznesowej w organizacjach, które przyjęły zwinne podejście do realizacji projektów, a po drugie, przygotowanie uczestników do udziału w oficjalnym egzaminie AgileBA na poziomie Practitioner. Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego zarządzania procesami analizy biznesowej w organizacji zwinnej.

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła szkolenie nabyła kompetencje z zakresu analizy biznesowej w organizacji zwinnej: 

 • charakteryzuje i uzasadnia rolę i obowiązki analityka biznesowego w podejści zwinnym, zgodnie z AgileBA®,
 • ocenia, charakteryzuje i dostosowuje stosowanie AgileBA w zróżnicowanych projektach,
 • stosuje techniki i praktyki analizy biznesowej w podejściu zwinnym,
 • stosuje kompleksowy zestaw technik i praktyk związanych z efektywną analizą biznesową oraz zwinnego stylu pracy opartego na współpracy,
 • aktywnie uczestniczy w transformacji organizacji przechodzącej transformację z tradycyjnego na zwinny styl pracy.

Uczestnik, otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę.

Sposób walidacji kompetencji: na podstawie pre i post testów.


Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu AgileBA Practitioner. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 218,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 218,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Reja 2, 46-100 Namysłów, woj. opolskie

Szkolenie zdalne

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Trendel

Marcin Trendel

Szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2®, AgilePM® oraz PRINCE2 Agile®. Tajniki tej ostatniej zgłębiał w Londynie podczas szkoleń u Keith`a Richards`a - wiodącego autora.
Jego doświadczenia zawodowe obejmują kilkunastoletnią praktykę w działach projektów, rozwoju, sprzedaży oraz w pracy dydaktycznej jako wykładowca. Posiada bogate doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związanych z zarządzaniem nawet kilkudziesięcioosobowymi zespołami projektowymi oraz prowadzeniu kilku projektów jednocześnie. Zarządzał wieloma projektami z zakresu HR, finansów, IT, nieruchomości i ruchomości windykacyjnych. Świadczył swoje usługi dla urzędów miast oraz firm takich jak: Google, Hewlett Packard, Budimex, Eurobank, UBS, Bank BPH, Warta, PGE. Na swoim koncie ma zrealizowany z sukcesem jeden z większych w Polsce projektów UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego doświadczenia zawodowe obejmują również wieloletnią pracę dydaktyczną w roli wykładowcy.
Trener, wykładowca i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach. Z wykształcenia ekonomista ze specjalizacją w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studia ukończył na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2007 r.).
Od ponad 10 lat projektuje oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru zarządzania projektami, zarządzania strategicznego czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Usługa połączona z usługą nr: 2021/03/30/6982/993324.

Ciasteczka>