Usługa - Prawo jazdy kat. D z C - Kierunek Kariera Zawodowa - Tarnów

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.5/5 z 1944 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. D z C - Kierunek Kariera Zawodowa - Tarnów

Numer usługi 2020/12/01/17840/867580

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 330,00 zł netto za osobę

3 330,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca autobusu.

Usługa adresowana również dla uczestników projektu  "Małopolskich Bonów Rozwojowych"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 16-12-2020
Liczba godzin usługi: 74
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut)

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w ruchu drogowym - 54 godziny ( po 45 minut każda)

ZASADY I PRZEPISY SŁUŻĄCE BEZPIECZNEMU PORUSZANIU SIĘ POJAZDEM PO DRODZE PUBLICZNEJ - 13 godzin

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z RUCHEM DROGOWYM. - 4 godziny

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH   - 1 godzina

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY I POSIADACZA POJAZDU - 2 godziny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik szkolenia pozna zasady, przepisy ruch drogowego wymagane przy prowadzeniu autobusu. Będzie potrafił kierować autobusem zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Pozna dokumenty wymagane przez kierowcę w związku z prowadzeniem autobusu. Będzie przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do podejścia do egzaminu państwowego w WORD.

Efekty uczenia się

OPIS UMIEJĘTNOŚCI /KOMPETENCJI ORAZ KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYUKONYWANIA PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY autobusu :

Wiedza – osoba szkolona pozna i rozumie między innymi :

 zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych;  dokumenty do wykonania transportu (licencje, wymagane zezwolenia na przejazd, uprawnienia kierowcy do wykonania przewozu osób);  dokumenty dotyczące przewozu osób.  zlecenia przewozowe;  dokumenty pojazdu i kierowcy, zapisy z urządzeń rejestrujących, w tym dane z tachografu;  wymagania dotyczące przewozu osób;  oznaczenia na mapach i atlasach samochodowych;  urządzenia do poboru opłat drogowych;  wyposażenie techniczne autobusu;  zasady udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych; zasady ewidencji i rozliczenia czasu pracy.

Umiejętności – między innymi  osoba szkolona wykonuje proste zadania związane z kierowaniem autobusu  zgodnie z zasadami i przepisami w szczególności potrafi:

 przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas kierowania autobusem;  udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych;  dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty obowiązkowe wymagane podczas kierowania autobusem;  kierować  zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami socjalnymi dotyczącymi prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców;  stosować techniki kierowania pojazdem  odpowiednie do panujących warunków drogowych ;  przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi autokaru;  stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu; -   dobierać miejsce postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uruchamiać odpowiednie procedury w           przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do pojazdu ;  stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu;

 sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  nadzorować dopuszczalną ilość osób w pojeździe  dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi;  zabezpieczać lub sprawdzać zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się w czasie jazdy;

 stosować zasady właściwej eksploatacji autokaru;  sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  wypełniać kartę drogową;

 przestrzegać norm socjalnych dotyczących prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy;

Kompetencjie społeczne:

-   ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, - dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc autokar

- pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, - potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 330,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 330,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krzyska 17, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Zarówno zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (plac) odbywają się w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Tarnowie ul. Krzyska 17

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Liszka

Andrzej Liszka

instruktor - wykładowca na kursach prawa jazdy
wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 30 lat.
wykształcenie średnie

Zdjęcie Jan Stopkowicz

Jan Stopkowicz

Instruktor - wykładowca prawo jazdy kat. A,B,C,D,C+E,
wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 37 lat
wykształcenie średnie
Instruktor nauki jazdy od 37 lat

Zdjęcie Władysław Sterczek

Władysław Sterczek

posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców na kat
AM,A1,A2,A,B1,B, C1,C,D1,D,B+E,C1+E,C+E,T

wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 33 lat.
Wykształcenie średnie zawodowe

Instruktor - wykładowca od 33 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jan Stopkowicz

Jan Stopkowicz

email: tarnow@lok.edu.pl

tel: (+48) 510 088 946

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie prawa jazdy kat. C oraz ukończone 23 lata

Ważne badania lekarskie

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne ustalane są z każdym kursantem osobno po zakończeniu zajęć teoretycznych.

Ciasteczka>