Usługa - Mentror Kognitywny - First Degree - forma zdalna

Logo Instytut Kognitywistyki M. Bennewicz i Wspólnicy Spółka Jawna

4.8/5 z 24 ocen

Tytuł Mentror Kognitywny - First Degree - forma zdalna

Numer usługi 2020/11/25/10957/860909

Dostawca usług Instytut Kognitywistyki M. Bennewicz i Wspólnicy Spółka Jawna

Miejsce usługi Marki

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 300,00 zł netto za osobę

2 300,00 zł brutto za osobę

58,97 zł netto za osobogodzinę

58,97 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 6 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Właściciele firm, menedżerowie, liderzy, trenerzy wewnętrzni, samodzielni pracownicy, freelancerzy, coache, psycholodzy, pracownicy HR i działów szkoleń.

Szkolenie jest skonstruowane tak aby zdobyte kompetencje mogli zastosować:

·         Menedżerowie różnych szczebli

·         Aktywni i początkujący trenerzy rozwoju osobistego, tutorzy, coachowie i trenerzy biznesowi

·         Doradcy i konsultanci

·         Pracownicy działów personalnych, szkoleniowych oraz inne osoby zarządzające potencjałem ludzkim

·         Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, specjaliści od resocjalizacji oraz osoby wykonujące zawody pokrewne

·         Osoby zainteresowane rozwojem osobistym

·         Studenci i absolwenci kierunków humanistycznych

·         Osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem i wspieraniem rozwoju

·         Pasjonaci rozwoju osobistego i kreatywności w działaniu

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 05-01-2021
Liczba godzin usługi: 39
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program First Degree jest realizowany modułowo.

Moduł pierwszy – First Degree

 • 1 weekend: piątek 08.01.2021 w godz.: 17:00 – 21:00;  sobota 09.01.2021 w godz.: 10:00 – 14:00; niedziela 10.01.2021 w godz.: 10:00 – 14:00;
 • 2 weekend: piątek 15.01.2021 w godz.: 17:00 – 21:00;  sobota 16.01.2021 w godz.: 10:00 – 14:00; niedziela 17.01.2021 w godz.: 10:00 – 14:00;
 • superwizja grupowa: 22.01.2021 w godz.: 18:00 - 21:00
 • 3 weekend: piątek 29.01.2021 w godz.: 17:00 – 21:00;  sobota 30.01.2021 w godz.: 10:00 – 14:00; niedziela 31.01.2021 w godz.:10:00 – 14:00;

Czas trwania: moduły 4 godzinne, łącznie 39 godzin w 10 spotkaniach. Zajęcia odbywają się na platformie Zoom.

Cykl First Degree kończy egzamin teoretyczny w formie testu wielokrotnego wyboru. 

Szkolenie Mentor Kognitywny - First Degree jest szkoleniem warsztatowym na poziomie podstawowym, może zostać rozwinięty podczas kursu na poziomie zaawansowanym - Second Degree.

Program kursu łącznie zawiera 39 h szkoleniowych. Dodatkowo każdy uczestnik objęty będzie sesją online superwizji grupowej. Superwizja maj na celu pogłębienie, omówienie umiejętności i technik mentoringowych w odniesieniu do równolegle prowadzonej praktyki mentoringowej przez Uczestników.  Wszystkie moduły kursu online będą nagrywane i mogą być odsłuchane przez uczestników w dowolnym momencie online.  Zadaniem superwizji jest także przekazanie Uczestnikom wskazówek rozwojowych w odniesieniu do przeprowadzonej sesji mentoringowej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1. Mentoring na tle innych dyscyplin edukacyjnych i rozwojowych?
Data realizacji zajęć
08-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2. Zasady pracy w mentoringu.
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3. Błędne koło komunikacji i znaczenie świadomego dystansu wobec usłyszanych komunikatów.
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4. Znaczenie trafnej i dostosowanej komunikacji interpersonalnej w mentoringu
Data realizacji zajęć
15-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5. Komunikat mentoringowy i stop klatka – jako metoda skutecznego porozumiewania się z mentee
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6. Wyznaczenie celów w mentoringu
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Superwizja grupowa
Data realizacji zajęć
22-01-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7. Jak wyznaczać etapy projektu w oparciu o model CEWWKA
Data realizacji zajęć
29-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Modul 8. Praca z dylematem, czyli jak dokonywać użytecznych wyborów spośród rozważanych opcji? (sytuacja, w której klient waha się co do wyboru konkretnej opcji w rozważanej sprawie)
Data realizacji zajęć
30-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 9. Jak ustalać priorytety oraz dynamikę zmiany w konkretnej sytuacji lub projekcie
Data realizacji zajęć
31-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie kompetencji mentora, rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie własnej etycznej postawy zawodowej; uzyskanie wiedzy i umiejętności samodzielnego tworzenia programów mentoringowych oraz skutecznego kreowania i ewaluowania projektów mentoring; praktyczne stosowanie technik, metod i narzędzi służących skutecznemu motywowaniu, mobilizowaniu i kierowaniu treningiem klienta w zakresie rozwijania jego kompetencji oraz kwalifikacji.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia podstawowego Uczestnik ma następujące kompetencje, wiedzę i umiejętności:

Adekwatnego dobierania metody edukacyjnej do potrzeb klienta (mentee)

Stosowania charakterystycznej dla mentoringu komunikacji interpersonalnej

Zarządzania relacją mentoringową przy pomocy feedbacku, pytań oraz dostoswanych technik, zadań i ćwiczeń

Wyznaczania celów, efektów i określania wyników podejmowanych projektów

Budowania projektów mentoringowych i zarządzania sesjami

Pracy z dylematami mentee oraz schematami postępowania (wzorcami)

Ustalania ram projektów w kategoriach korzyści i potrzeb możliwych do uzyskania

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 58,97 zł
Koszt osobogodziny brutto 58,97 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Długa 66A, 05-270 Marki, woj. mazowieckie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Bennewicz

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, kształci zawodowych coachów, mentorów i tutorów. Menedżer, coach, pisarz, socjolog. Twórca programu coachingowego akredytowanego European Quality Award przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC. Coach superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu. Prowadził zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, na Uniwersytecie Warszawskim, na Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i wielu innych uczelniach polskich. W latach 2009 - 2012 był prezesem EMCC Poland (European Mentoring and Coaching Council). Realizował i koordynował projekty szkoleniowe dla instytucji państwowych i rządowych, prowadził szkolenia i sesje coachingowe dla firm działających w branżach: finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, wydawniczej, farmaceutycznej, paliwowej, spożywczej. Współtwórca i prowadzący cykl programów edukacyjnych dla młodzieży pt. "Ja", emitowanych w TVP-1 w latach 97-99. Twórca i koordynator programu edukacji dla dorosłych "Animacje", realizowanego w Ośrodku "Komorów" w latach 93-97. Psychoterapeuta indywidualny i grupowy w latach 1989 – 2000. Autor 19 książek z dziedziny coachingu, mentoringu, rozwoju osobistego i psychologii integralnej, m.in: podręcznika „Coaching i mentoring w praktyce”,
„Miłość toksyczna, miłość dojrzała – Coaching relacji”, nagrodzonych jako n

Zdjęcie Anna Stanisława Prelewicz

Anna Stanisława Prelewicz

Dyrektor programowa Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny. Dodatkowo w ramach fakultetów coachingowych w Norman Benett Academy ukończyła: szkolenie z wykorzystania języka transu w life coachingu oraz certyfikowany kurs z art coachingu i gier coachingowych. Pracuje jako coach i trener dzieląc swoją pasję pomiędzy pracę z różnymi grupami a indywidualne sesje coachingowe poparte standardami akredytacyjnymi Instytutu Kognitywistyki. Prowadzi zajęcia procesowo podążając za grupą oraz ich potrzebami. W swojej pracy korzysta z różnych metod dostosowanych do poziomu i potrzeb konkretnych uczestników i narzędzi mających na celu wzmocnienie rozwoju indywidualnego. Preferuje pracę z metaforą, zwiększając zaangażowanie, swobodę, otwartość, spontaniczność i pomysłowość uczestników. Psychologia, rozwój osobisty, edukacja oraz metody pracy z umysłem to jej największa pasja.
Posiada 6 letnie doświadczenie w szkoleniach skierowanych do biznesu, szkoleniach dla bezrobotnych, warsztatach edukacyjnych dla dzieci. Od 2014 prowadzi indywidualne sesje coachingowe, indywidualne sesje mentoringowe, team coaching. Od 2016 roku prowadzi wykłady i szkolenia w kursach w zawodzie coacha i mentora w Instytucie Kognityw

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Prelewicz

Anna Prelewicz

email: a.prelewicz@instytutbennewicz.pl

tel: (+48) 667 951 750

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa prowadzona na platformie ZOOM (licencja komercyjna)

Dostęp do platformy za pośrednictwem linku aktywacyjnego bez konieczności rejestracji

Platforma ZOOM ma możliwość nagrywania telekonferencji.Platfora ZOOM posiada szyfrowanie SSL.Użytkownicy mogą korzystać z urządzeń mobilnych. Uczestnicy, którzy nie zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunku mają możliwość uczestniczenia w telekonferencji na wyłączonej kamerce.

 • materiały wykorzystywane w czasie uslugi szkolenia

 • materiały edukacyjne w wersji elektronicznej po usłudze

 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet książek (na wskazany przez siebie adres):
  • Złote zasady, Bennewicz M., Prelewicz A., Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion
  • Zestaw narzędzi, Bennewicz M., Prelewicz A. Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion
  • Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne. Wydanie nowe rozszerzone. Bennewicz M., Warszawa 2017, Wydawnictwo Coach & couch _Autobus i Kanapa
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Mentora Kognitynego First Degree
Ciasteczka>