Usługa - Przygotowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych w obszarze włókiennictwa i odzieżownictwa

Logo Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"

0/5

Tytuł Przygotowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych w obszarze włókiennictwa i odzieżownictwa

Numer usługi 2020/11/17/54032/852824

Dostawca usług Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 920,00 zł brutto za osobę

222,22 zł netto za osobogodzinę

273,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:
  1. Pracownicy działów innowacji oraz działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw działających w obszarze włókiennictwa i odzieżownictwa;
  2. Osoby nadzorujące procesy wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach  działających w obszarze włókiennictwa i odzieżownictwa.
Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 50
Data zakończenia rekrutacji: 30-06-2021
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
Zakres uprawnień: Zgodnie ze Statutem - usługa szkoleniowa

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Wprowadzenie w metodyki zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;

2. Specyfika projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych w sektorze włókienniczym;

3. Zasady współpracy z jednostkami naukowymi;

4. Źródła finansowania innowacji;

5. Aspekty biznesowe w ujęciu przygotowania, realizacji oraz ewaluacji projektów badawczo-rozwojowych;

6. Inicjacja oraz monitoring realizacji projektów badawczo-rozwojowych;

7. Komercjalizacja efektów realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie w metodyki zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi
Data realizacji zajęć
05-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Specyfika projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych w sektorze włókienniczym
Data realizacji zajęć
05-07-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady współpracy z jednostkami naukowymi
Data realizacji zajęć
05-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Źródła finansowania innowacji
Data realizacji zajęć
06-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Aspekty biznesowe w ujęciu przygotowania, realizacji oraz ewaluacji projektów badawczo-rozwojowych
Data realizacji zajęć
06-07-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Inicjacja oraz monitoring realizacji projektów badawczo-rozwojowych
Data realizacji zajęć
07-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Komercjalizacja efektów realizacji proj
Data realizacji zajęć
07-07-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Zwiększenie liczby wdrażanych efektów projektów badawczo-technicznych realizowanych w sektorze włókienniczym.

Cel edukacyjny

Zwiększenie zasobów wiedzy w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze włókienniczym.

Efekty uczenia się

Wiedza:

- metody zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi

- specyfika projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych w sektorze

- formy nawiązywania współpracy z placówkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi

- kontekst biznesowy a działania badawczo-rozwojowe

Umiejętności:

- planowanie i wdrażanie projektów badawczo-rozwojowych w sektorze

Kompetencje społeczne:

- Angażowanie i włączanie kadry przedsiębiorstwa w realizacji projektów badawczo rozwojowych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji ZRK? Zarządzanie projektami
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Brak w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji/kategoria kwalifikacji: inne kwalifikacje
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Brak
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 920,00 zł
Koszt osobogodziny netto 222,22 zł
Koszt osobogodziny brutto 273,33 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź, woj. łódzkie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe
  • Szkolenie prowadzone on-line

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Struszczyk

Marcin Struszczyk

Kierownik/koordynator projektów badawczych, badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych finansowanych ze źródeł polskiej nauki, EFRR oraz Komisji Europejskiej. Certyfikat IPMA w zakresie zarządzania projektami badawczymi. Ukończone studia podyplomowe z zarządzania projektami w Akademii im. Koźmińskiego w W-wie. Doświadczenie w zakresie projektowania wyrobów medycznych, wyrobów włókienniczych, design thinking oraz wdrażania innowacji.

Zdjęcie Marzena Fejdyś

Marzena Fejdyś

W roku 2007 rozpoczęła pracę w ITB "MORATEX" na stanowisku technologa w Zakładzie Architektury Tekstyliów, a następnie Asystenta. W roku 2011 objęła funkcję Z-cy Kierownika w Zakładzie Osłon i Sprzętu Balistycznego, a w 2013 roku stanowisko Kierownika Zakładu Materiałów Kompozytowych. W lipcu 2016 roku objęła stanowisko p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych.
Nadzoruje bezpośrednio pracę interdyscyplinarnego zespołu projektowego ITB "MORATEX" odpowiadając za realizację celów i osiąganie założonych wskaźników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach zadań badawczych realizowanych w zakresie działalności statutowej Instytutu oraz w ramach projektów badawczych i rozwojowych (finansowanych przez NCN, NCBR, Fundusze Strukturalne oraz przez KE w ramach VII Programu Ramowego) oraz projektu europejskiego realizowanego w ramach programu H2020. W latach 2013-2021 nadzorowała 5 projektów rozwojowych, 1 projekt badawczy oraz 6 zadań badawczych.
Koordynowała prace w zakresie projektów badawczych finansowanych przez NCN, rozwojowych finansowanych przez NCBR, służby nadzorowane lub podległem Ministrowi SWiA lub przedsiębiorców.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Struszczyk

Marcin Struszczyk

email: mstruszczyk@moratex.eu

tel: (+48) 665 343 456

Ciasteczka>