Usługa - Projektowanie i wizualizacja w programie Autodesk 3DS Max - cert. Autodesk ACU

Logo EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

4.8/5 z 112 ocen

Tytuł Projektowanie i wizualizacja w programie Autodesk 3DS Max - cert. Autodesk ACU

Numer usługi 2020/11/03/7557/837456

Dostawca usług EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 690,00 zł netto za osobę

3 690,00 zł brutto za osobę

76,88 zł netto za osobogodzinę

76,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla osób,  którze chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie technik komputerowego wspomagania projektowania programie   Autodesk 3DS MAX

 • osób chcących nabyć nowe kompetencje zawodowe,
 • specjalistów w zakresie  projektowania wizualizacji i tworzenia dokumentacji technicznej,
 • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw, 
Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 6
Data zakończenia rekrutacji: 07-04-2021
Liczba godzin usługi: 48
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Akredytacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr ORE 546.8.2015
Zakres uprawnień: Kurs Projektowanie w programie Autodesk 3ds Max Design 40 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi

Kurs trwa 48 godz. dydaktycznych - 1 godz dyd. = 45 min. W harmonogramie szkolenia : dla zajęc od godz. 16:00 do 21:00 ; realizowane jest 6 godz. dydaktyczych (sesje po 90min) i dwie przerwy po 15min, natomiast dla zajęć od godz.8:00 do 14.30; realizowane jest 8 godz. dydaktycznych i 3 przerwy: 5 miin, 15min. i 10min.

 1. Wprowadzenie do środowiska 3ds Max
  1. Interfejs, obszary robocze, rzutnie.
  2. Style wyświetlania, manipulacja widokami.
 2. Podstawy tworzenia i manipulacji obiektami
  1. Tworzenie i modyfikacja prymitywów.
  2. Organizacja obiektów w scenie (wybór, izolacja, ukrywanie, zmiana nazwy)
  3. Transformacje obiektów (przesunięcie, obrót, skala, wyrównanie, itp.)
  4. Klonowanie, kopiowanie przy pomocy tablic
 3. Podstawy modelowania
  1. Operacje boolowskie
  2. Tworzenie brył obrotowych
  3. Modyfikatory
  4. Modelowanie Low Poly
   1. Edycja na poziomie wierzchołków, krawędzi, wielokątów
   2. Narzędzia edycyjne
   3. Konwersja obiektów parametrycznych na siatki i ich modyfikacja
  5. Praca z obrazami referencyjnymi
 4. Elementy modelowania architektonicznego
  1. Tworzenie ścian, drzwi, okien, schodów przy użyciu obiektów parametrycznych
  2. Tworzenie i modyfikacja dachów, kalenic
  3. Modelowanie terenu przy pomocy map wysokościowych
 5. Materiały
  1. Typy materiałów (standardowe, fizyczne)
  2. Narzucanie materiałów na obiekty w scenie
  3. Mapowanie proste i zaawansowane
  4. Mapowanie wypukłości, przesunięć, przezroczystości
  5. Zastosowanie Unwrap UVW
  6. Współpraca materiałów z silnikami renderującymi i oświetleniem
  7. Malowanie teksturami
 6. Oświetlenie i kamery
  1. Typy świateł (standardowe, fotometryczne)
  2. Rodzaje świateł (punktowe, powierzchniowe, kierunkowe, itp.)
  3. Oświetlenie słoneczne
  4. Kontrola ekspozycji
  5. Współpraca świateł z silnikami renderującymi
  6. Wykorzystanie kamer w scenie
  7. Parametry kamer fizycznych, modyfikacja ustawień
 7. Rendering
  1. Wykorzystanie silników renderujących (Scanline, ART Renderer, Arnold)
  2. Ustawienia zapisu renderowanych obrazów
  3. Ustawienia renderingu charakterystyczne dla danego silnika
  4. Silnik Arnold (specyfika, rodzaje świateł i materiałów, zaawansowane ustawienia ray-tracingu)
 8. Animacja
  1. Podstawowe zasady tworzenia animacji
  2. Animacja poklatkowa
  3. Animacja obiektów i kamery
  4. Krzywe animacji
  5. Animacja parametryczna
  6. Rendering animacji
 9. Dodatkowe tematy zależne od stopnia zaawansowania grupy, np. animacja postaci, silnik Mass FX (symulacje fizyczne), efekty cząsteczkowe, animacja tłumu

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie i wizualizacja w programie Autodesk 3ds Max
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem uczestnictwa w kursie jest nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w programie 3ds Max, takich jak obsługa interfejsu, podstawy modelowania, praca z materiałami, oświetleniem i kamerą, stosowanie silników renderujących, tworzenie animacji. Wszystkie zagadnienia przedstawione są na konkretnych przykładach praktycznych. tworzyć i edytować proste animacje. Uzyskanie kwalifikacji rynkowej Specjalista do spraw animacji multimedialnej nr kodu zawodu 216606

Efekty uczenia się

Efekty szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • poruszać się po interfejsie programu 3ds Max, używać różnych widoków i stylów wyświetlania,
 • tworzyć podstawowe obiekty i modyfikować je,
 • modelować proste obiekty low-poly,
 • stosować modyfikatory,
 • tworzyć proste obiekty architektoniczne,
 • używać materiałów i stosować różne typy mapowania,
 • oświetlać scenę przy użyciu odpowiedniego typu światła,
 • stosować kamery i modyfikować ich ustawienia,
 • tworzyć renderingi, dostosowywać silnik rend
 • tworzyć i edytować proste animacje.

Uzuskanie kwalifikacji rynkowej Specjalista do spraw animacji multimedialnej nr kodu zawodu 216606

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Specjalista do spraw animacji multimedialnej nr kodu zawodu 216606
Certyfikat międzynarodowy Autodesk Certified User - 3ds Max, po zdaniu egzaminu zewnętrznego
Certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu Autodesk Certificate of Completion

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Międzynarodowy Certyfikat Autodesk AUTODESK® Certificate of Completion - 3ds Max Essentials, Advanced
Egzamin zewnętrzny Autodesk Certified User 3ds Max- powszechnie uznawane na świecie świadectwo umiejętności.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 690,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 690,00 zł
Koszt osobogodziny netto 76,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 76,88 zł
w tym koszt walidacji netto 540,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 540,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 540,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 540,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Tadeusza Rejtana 53A/108G, 35-326 Rzeszów, woj. podkarpackie

Zobacz na szkic sytuacyjny http://www.educonsult.net.pl/kontakt

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Łabędź

Piotr Łabędź

Doktor nauk technicznych, wykładowca, absolwent Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej; Specjalizacja: Modelowanie Komputerowe na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
Trener Autodesk: Autodesk 3ds Max (wszystkie poziomy), Autodesk AutoCAD (wszystkie poziomy),
Doświadczenie i kwalifikacje potwierdzone przez Autodesk (USA) tytułem międzynarodowego autoryzowanego trenera:
TRENER AUTODESK ATC _ EDU Consult, Authorized Instructor AutoCAD, 3ds Max

Bardzo dobra znajomość programowania w języku C, Pascal, LISP/AutoLISP. Podstawowa znajomość programowania w języku C++ oraz środowiska Visual Studio. Podstawowa znajomość języka HTML. Biegła znajomość środowiska Matlab. Dobra znajomość programów do obróbki grafiki komputerowej i przetwarzania dźwięku: Photoshop, GIMP, AutoCAD, Premiere, 3ds Max, Carrara Studio, oraz sprzętu audio-wideo.
Doświadczenie w konfigurowaniu i pracy z systemem Microsoft Windows, biegła obsługa programów z pakietu MS Office.
Dobra znajomość architektury systemów komputerowych.

- Polska Akademia Nauk,Instytut Podstawowych Problemów Techniki doktorat
- Politechnika Krakowska - mgr inż. informatyki
- Politechnika Krakowska Studium Pedagogicznego dla Studentów na PK,
Realizacja ponad 50 kursów z zakresu AutoCAD i 3ds Max

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

email: zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl

tel: (+79) 772 737 350

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub być studentem wydziałów technicznych lub artystycznych, znać podstawy obsługi komputera 

Informacje dodatkowe

W trakie szkolenia zapewniony materiały pomocnicze - skrypty, servis kawowy, ciasteczka, napoje

Harmonogram zajęć może ulegać modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb uczestników kursu.

Ciasteczka>