Usługa - Bezpieczeństwo w hotelu w dobie COVID-19

Logo Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

4.7/5 z 171 ocen

Tytuł Bezpieczeństwo w hotelu w dobie COVID-19

Numer usługi 2020/10/21/18793/823032

Dostawca usług Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Miejsce usługi Sucha Beskidzka

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 100,00 zł netto za osobę

1 100,00 zł brutto za osobę

68,75 zł netto za osobogodzinę

68,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy i kadra zarządzająca hoteli, odpowiedzialna za wdrażanie wymogów sanitarnych i zapewnienie bezpieczeństwa gości hotelowych w okresie pandemii Covid-19.

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 03-05-2023
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa realizowana w formule godzin szkoleniowych 45 minutowych.

Program obejmuje zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne realizowane m.in. w formie analizy studiów przypadku. 

Osoba uczestnicząca w szkoleniu powinna posiadać podstawowe informacje o standardach bezpieczeństw obowiązujących w obiektach hotelowych. 

I. Wymogi formalne

1) zagrożenia dla działalności hotelowej w dobie COVID-19

2) działania w zakresie zapewnienia właściwej ochrony dla gości i personelu hotelu

3) współpraca ze zleceniodawcami i firmami zewnętrznymi

4) rozwiązania techniczne i urządzenia wspomagające dla hoteli w zakresie przeciwdziałania zakażeniom.

5) konsekwencje nieprawidłowości w stosunku do gości oraz pracowników/współpracowników

II. Obsługa gości hotelowych w dobie COVID-19
1) obsługa administracyjna
2) sprzątanie i zapewnianie higieny w pomieszczeniach hotelowych i  pokojach
3) zapewnienie właściwego stanu dla pomieszczeń wspólnych
4) organizowanie posiłków w hotelowych restauracjach oraz dostarczanie posiłków do pokoi hotelowych
5) pozostałe usługi świadczone przez hotele
 

III. Procedury operacyjne związane z ochroną przed SARS-COV2

1) opracowywanie procedur bezpieczeństwa w hotelu w dobie COVID-19

2)  dokumentowanie działań związanych z ochroną przed SARS-COV2

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenia dla działalności hotelowej w dobie COVID-19
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Działania w zakresie zapewnienia właściwej ochrony dla gości i personelu hotelu
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:40
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Współpraca ze zleceniodawcami i firmami zewnętrznymi
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
10:25
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Rozwiązania techniczne i urządzenia wspomagające dla hoteli w zakresie przeciwdziałania zakażeniom.
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:25
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
11:20
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Konsekwencje nieprawidłowości w stosunku do gości oraz pracowników/współpracowników
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:20
Godzina zakończenia
12:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa administracyjna gości hotelowych w dobie COVID-19
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
12:05
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Sprzątanie i zapewnianie higieny w pomieszczeniach hotelowych i pokojach
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zapewnienie właściwego stanu dla pomieszczeń wspólnych
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Organizowanie posiłków w hotelowych restauracjach oraz dostarczanie posiłków do pokoi hotelowych
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pozostałe usługi świadczone przez hotele
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:40
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Opracowywanie procedur bezpieczeństwa w hotelu w dobie COVID-19 cz. I
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
11:20
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Opracowywanie procedur bezpieczeństwa w hotelu w dobie COVID-19 cz. II
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:20
Godzina zakończenia
12:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentowanie działań związanych z ochroną przed SARS-COV2 cz. I
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
12:05
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentowanie działań związanych z ochroną przed SARS-COV2 cz. II
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Bezpieczeństwo w hotelu w dobie COVID-19" przygotowuje do opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa w obiektach hotelarskich w okresie COVID-19.

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Charakteryzuje wytyczne dla hotelu, obowiązujące podczas pandemii COVID-19.
 2. Określa, w jaki sposób przenoszone jest zakażenie SARS-COV2 oraz opisuje wymagane środki prewencji.
 3. Wymienia sposoby zapobiegania wystąpieniu zagrożenia niesionego przez SARS-COV2.

Umiejętności:

 1. Dokumentuje działania związane z ochroną przed SARS-COV2.
 2. Właściwie dobiera środki ochrony dla pracowników i gości hotelowych.
 3. Tworzy procedury związane z przyjęciem gości hotelowych w dobie pandemii.
 4. Wdraża procedury zapewniające ochronę procesów technologicznych w restauracji hotelowej w obliczu zagrożenia SARS-COV2
 5. Stosuje odpowiednie zasady postępowania w sytuacji pojawienia się gościa, którego stan zdrowia pozwala podejrzewać SARS-COV2, zarówno na etapie check-in, jak i podczas pobytu w hotelu. 

Kompetencje społeczne:

 1. Przyjmuje postawę odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w hotelu w dobie COVID-19.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Szkolenie zakończone jest testem wiedzy z zakresu tematycznego omawianego na szkoleniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto68,75 zł
Koszt osobogodziny brutto68,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Ziobro

Marcin Ziobro

Absolwent Turystyki i rekreacji w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, od blisko 20 lat związany z branżą turystyczną i hotelarstwem (grupa Orbis/Accor, Novotel Kraków City West – kierownik ds. sprzedaży korporacyjnej; dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Vienna International Hotels & Resorts: Andel's Hotel Cracow i Chopin Hotel Cracow, regionalny dyrektor ds. sprzedaży). W latach 2015-2017 dyrektor sprzedaży i marketingu oraz dyrektor generalny w Hilton Garden Inn Kraków Airport, autor programu działań CSR. W latach 2017-2019 dyrektor butikowego Pałacu Bonerowskiego***** w Krakowe. Od września 2019 Dyrektor Generalny dwóch dużych hoteli i centrum konferencyjnego w Krakowie – Best Western Premier i Best Western Express. Wykładowca akademicki, niezależny trener biznesu, autor szkoleń w zakresie sprzedaży, obsługi klienta i zrównoważonego rozwoju w hotelach. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji procesów dydaktycznych jako wykładowca m.in. na studiach podyplomowych dla managerów hoteli.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Lucyna Jurzak

Lucyna Jurzak

email: szkola@wste.edu.pl

tel: (+48) 338 744 605

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują materiały w wersji elektronicznej w formie prezentacji i konspektów.

Ciasteczka>