Usługa - Organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w systemie ochrony danych osobowych

Logo LexDigital Sp. z o.o.

4.7/5 z 11 ocen

Tytuł Organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w systemie ochrony danych osobowych

Numer usługi 2020/10/20/37454/820066

Dostawca usług LexDigital Sp. z o.o.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 332,80 zł netto za osobę

1 639,34 zł brutto za osobę

83,30 zł netto za osobogodzinę

102,46 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:
 • Inspektorzy ochrony danych
 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu ochrony danych osobowych
 • wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rekomendowanych środków zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych i informacji poufnych
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 31-01-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa zawiera usystematyzowany program szkoleniowy, podzielony na bloki tematyczne, w których zostaną omówione praktyczne rozwiązania w zakresie rekomendowanych organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa. Podczas szkolenia zostaną w szczególności poruszone takie kwestie jak:

 • ochrona danych osobowych a cyber zagrożenia,
 • zasada rozliczalności,
 • prawa podmiotów danych,
 • środki organizacyjne (obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego),
 • środki techniczne i organizacyjne w procesie powierzenia i transferu danych
 • środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych
 • ocena skutków dla ochrony danych i analiza ryzyka,
 • rola Inspektora ochrony danych,
 • techniki anonimizacji i pseudonimizacja jako techniczne środki ochrony danych.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy na temat środków ochrony danych pozwalających na spełnienie wymagań m.in. art. 32 RODO; umiejętność kategoryzacji zabezpieczeń oraz przeciwdziałania i minimalizacji skutków głównych zagrożeń w systemie ochrony danych osobowych, opracowywanie odpowiedniej dokumentacji, wykonanie analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych; poznanie technik anonimizacji i pseudonimizacji danych.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

 • identyfikuje główne zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • definiuje środki ochrony danych i potrafi je klasyfikować na techniczne, organizacyjne i informatyczne
 • przygotowuje właściwą dokumentację systemową, adekwatną do zagrożeń
 • ocenia podmioty przetwarzające pod kątem spełnienia przez nie wystarczających gwarancji wdrożenia środków bezpieczeństwa
 • przeprowadza analizę ryzyka prywatności i wyciąga na jej podstawie odpowiednie wnioski
 • wykonuje ocenę skutków dla ochrony danych
 • definiuje czym jest anonimizacja i pseudonimizacja danych oraz zna nowoczesne techniki ich stosowania
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 332,80 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 639,34 zł
Koszt osobogodziny netto 83,30 zł
Koszt osobogodziny brutto 102,46 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Grodziska 1, 60-363 Poznań, woj. wielkopolskie

Usługa odbywa się w formie zdalnej

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariola Więckowska

Mariola Więckowska

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i nowych technologii, w LexDigital, odpowiada m.in. za rozwój autorskiego oprogramowania. Członek Zarządu SABI, członek IAPP, ISSA oraz grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka IT, bezpieczeństwa informacji w Polsce i belgijskiego Vrije Universiteit Brussel. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych, nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Członek rady programowej ABI Expert i autorka wielu publikacji ochrony danych, w tym Vademecum IOD.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Ellerik

Paweł Ellerik

email: pawel.ellerik@lexdigital.pl

tel: (+48) 500 214 942

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Usługa odbywa się w formie zdalnej - do uczestnictwa niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internet

Ciasteczka>