Usługa - Jak przygotować organizację do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Logo LexDigital Sp. z o.o.

4.7/5 z 11 ocen

Tytuł Jak przygotować organizację do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Numer usługi 2020/10/20/37454/820059

Dostawca usług LexDigital Sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

500,00 zł netto za osobę

615,00 zł brutto za osobę

83,33 zł netto za osobogodzinę

102,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • Inspektorzy ochrony danych
 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu ochrony danych osobowych
 • wszystkie osoby, które uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych i chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 07-01-2022
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa zawiera usystematyzowany program szkoleniowy, podzielony na bloki tematyczne, w których zostaną omówione wszystkie kluczowe zagadnienia związane z kontrolą procesów przetwarzania danych osobowych i ich zgodnością z przepisami prawa. Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:

 • podstawy prawne kontroli przetwarzania i ochrony danych i zmiany wynikające z reformy ochrony danych,
 • podmioty sprawujące kontrolę i sposoby prowadzenia kontroli,
 • rodzaje kontroli sprawowane przez organ nadzorczy (UODO),
 • przebieg kontroli,
 • uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych,
 • dokumentacja przebiegu kontroli,
 • odpowiedzialność za utrudnienia lub uniemożliwienie kontroli,
 • postępowanie kontrolne a postępowanie w sprawie naruszenia ochrony danych,
 • uprawnienia naprawcze organu nadzorczego,
 • administracyjne kary pieniężne.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie przygotowań do kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy tj. UODO. Uczestnik usługi zdobędzie wiedzę na temat podstaw kontroli przetwarzania danych w tym pozna schemat przebiegu kontroli oraz uprawnienia jakie przysługują kontrolującym i kontrolowanym. Posiądzie wiedzę w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz wydawania ostrzeżeń, upomnień oraz nakazów.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

 • definiuje podstawowe wymagania związane z ochroną danych osobowych i jej kontrolą
 • definiuje uprawnienia przysługujące kontrolującym i kontrolowanym
 • wie jak wygląda kontrola UODO, zna jej schemat i potrafi się do niej w odpowiedni sposób przygotować
 • identyfikuje różnice pomiędzy postępowaniem kontrolnym a postępowaniem w sprawie naruszenia ochrony danych
 • definiuje uprawnienia naprawcze organu nadzorczego
 • ocenia zgodność systemu ochrony danych z wymaganiami
 • organizuje kontrole wewnętrzne, w celu weryfikacji zgodności przetwarzania danych w organizacji z wymaganiami prawnymi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test końcowy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 615,00 zł
Koszt osobogodziny netto 83,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 102,50 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariola Więckowska

Mariola Więckowska

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i nowych technologii, w LexDigital, odpowiada m.in. za rozwój autorskiego oprogramowania. Członek Zarządu SABI, członek IAPP, ISSA oraz grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka IT, bezpieczeństwa informacji w Polsce i belgijskiego Vrije Universiteit Brussel. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych, nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Członek rady programowej ABI Expert i autorka wielu publikacji ochrony danych, w tym Vademecum IOD.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Ellerik

Paweł Ellerik

email: pawel.ellerik@lexdigital.pl

tel: (+48) 500 214 942

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały zostaną dostarczone uczestnikom w formie elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Usługa odbyywa się w formie zdalnej - do wzięcia udziału niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internet

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Komputer z dostępem do internetu

Ciasteczka>