Usługa - Zadania Inspektora ochrony danych w czasach pandemii

Logo LexDigital Sp. z o.o.

4.7/5 z 11 ocen

Tytuł Zadania Inspektora ochrony danych w czasach pandemii

Numer usługi 2020/10/16/37454/816688

Dostawca usług LexDigital Sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

500,00 zł netto za osobę

615,00 zł brutto za osobę

83,33 zł netto za osobogodzinę

102,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Inspektorzy ochrony danych oraz inne osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu ochrony danych osobowych

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 07-01-2022
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa zawiera usystematyzowany program szkoleniowy, podzielony na bloki tematyczne, w których zostaną omówione praktyczne rozwiązania w zakresie zadań jakie zobowiązany jest wykonać administrator oraz Inspektor ochrony danych w czasie pandemii. Podczas szkolenia zostaną w szczególności poruszone takie kwestie jak:

  • bezpieczeństwo pracy zdalnej
  • kiedy przeprowadzić analizę ryzyka, a kiedy ocenę skutków dla ochrony danych w przypadku pracy zdalnej
  • monitoring pracowników przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz logi systemowe,
  • rola Inspektora ochrony danych osobowych w procesie pracy zdalnej
  • cyberbezpieczeństwo – czym jest i jaki ma wpływ na prywatność
  • podstawowe elementy ochrony przez cyberatakami.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestników do zarządzania systemem ochrony danych osobowych w czasie pandemii, w szczególności do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa pozwalających na pracę zdalną, ochronę przed cyberatakami oraz zastosowania mechanizmów monitorowania pracowników przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii IT.

Efekty uczenia się

Uczestnik uzyska praktyczną wiedzę oraz kluczowe umiejętności na temat roli Inspektora ochrony danych osobowych w czasach pandemii. Efektem usługi będzie przygotowanie pracowników do wdrożenia odpowiednich zmian w zakresie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w organizacji oraz wykorzystania nowoczesnych technologii monitorujących zapewniając równocześnie wysoki poziom ochrony prywatności.

Uczestnik usługi wykształci prawidłowe postawy związane z przestrzeganiem przepisów prawa w tym także nabędzie kompetencje asertywnego rozwiązywania konfliktów oraz występujących trudności związanych z przetwarzaniem danych. Pozna zasady poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi, zrozumie istotę pracy w grupie i wzajemnego wsparcia w czasie definiowania zasad i codziennego wykonywania obowiązków służbowych szczególnie w kontekście przetwarzania danych. Zwiększy również swoją świadomość i poczucie odpowiedzialności w zakresie przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test końcowy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 615,00 zł
Koszt osobogodziny netto 83,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 102,50 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariola Więckowska

Mariola Więckowska

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i nowych technologii, w LexDigital, odpowiada m.in. za rozwój autorskiego oprogramowania.
Członek Zarządu SABI, członek IAPP, ISSA oraz grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka IT, bezpieczeństwa informacji w Polsce i belgijskiego Vrije Universiteit Brussel. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych, nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Członek rady programowej ABI Expert i autorka wielu publikacji ochrony danych, w tym Vademecum IOD.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Ellerik

Paweł Ellerik

email: pawel.ellerik@lexdigital.pl

tel: (+48) 500 214 942

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały będą przesłane uczestnikom w formie elektronicznej

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Komputer z dostępem do internetu

Ciasteczka>