Usługa - Dobra Praktyka Laboratoryjna w Wytwórni Farmaceutycznej. SZKOLENIE ON-LINE.

Logo CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa E. Tarnas - Szwed Sp. j.

4.4/5 z 160 ocen

Tytuł Dobra Praktyka Laboratoryjna w Wytwórni Farmaceutycznej. SZKOLENIE ON-LINE.

Numer usługi 2020/10/14/5572/813666

Dostawca usług CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa E. Tarnas - Szwed Sp. j.

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

750,00 zł netto za osobę

922,50 zł brutto za osobę

62,50 zł netto za osobogodzinę

76,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownikach oraz pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych badających próbki z obszaru produkcji produktów leczniczych oraz łańcucha żywnościowego
 • Pracownikach upoważnionych do pobierania próbek produktów leczniczych, próbek żywności, wody do spożycia i próbek środowiskowych z obszaru produkcji, w tym wymazów i odcisków z powierzchni oraz próbek powietrza
Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 03-12-2020
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Logowanie uczestników na platformie CISCO WEBEX MEETINGS godz. 08:30

Dzień pierwszy:

 • Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) w świetle Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2015, poz. 1979)
 • Zarządzanie Jakością Mikrobiologiczną - rola laboratorium mikrobiologicznego w Wytwórni Farmaceutycznej
 • Zapewnienie warunków lokalowych i środowiskowych, monitoring środowiska laboratorium i pomieszczeń produkcyjnych, pobieranie próbek środowiskowych (wymazy, odciski, powietrze), wykonanie badania, kryteria oceny i interpretacja uzyskanych wyników badań)
 • Kontrola jakości pożywek zgodnie z wymaganiami Farmakopei, ISO 12322 i ISO 11133, zasady postępowania ze szczepami odniesienia

Dzień drugi:

 • Przygotowanie szkła i innych materiałów laboratoryjnych, sprzętu do pobierania próbek oraz do wykonywania analiz
 • Nadzór nad sprzętem i urządzeniami w laboratorium mikrobiologicznym (kwalifikacja, sprawdzanie, konserwacja, zapisy)
 • Rodzaje i metody prowadzonych badań zgodnie z wymaganiami Ph. Eu 10.2 – wymagania i kryteria akceptacji (produkty sterylne, niesterylne), diagnostyka mikrobiologiczna
 • Badania przydatności i walidacja metod mikrobiologicznych
 • Środki dezynfekcyjne – dobór, ocena skuteczności, stosowanie
 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Prosimy o przygotowanie komputera z arkuszem kalkulacyjnym.

Usługa będzie prowadzona na platformie CISCO WEBEX MEETINGS.

Aplikacja webex, jest bezpłatna i możliwa do ściągnięcia pootrzymaniu linka do szkolenia on-line.

Link jest ważny przez cały czas trwania szkolenia. Ponadto usługa będzie nagrywana na określone potrzeby (kontrol.audit usługi).

Wymagania techniczne:

 • Szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s.
 • Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu (Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki lub/i kamerę internetową)
 • Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka przeglądarka internetowa z obsługą HTML 5 (google chrome lub mozilla firefox).
 • Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu oraz wideo rozmowy

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dobra Praktyka Laboratoryjna w Wytwórni Farmaceutycznej
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dobra Praktyka Laboratoryjna w Wytwórni Farmaceutycznej
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Na szkoleniu uczestnik pozna:
Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych (GLP)
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych wg obowiązujących aktów prawnych i norm międzynarodowych w obszarze badań żywności i produktów leczniczych
Metody pobierania próbek do badań mikrobiologicznych (próbki środowiskowe, żywność, woda, produkty lecznicze)
Zasady transportu i przechowywania próbek pobranych do badań mikrobiologicznych

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Będzie znał zasady normatywne w zakresie funkcjonowania laboratorium mikrobiologicznego, pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych
 • Będzie umiał prawidłowo transportować, pobierać i przechowywać próbki do badań mikrobiologicznych 
 • Będzie umiał postępować w przypadku tzw. trudnych diagnostycznie matryc
 • Będzie umiał ocenić czystość środowiska produkcji i laboratorium (powierzchnie produkcyjne i laboratoryjne, ręce pracowników powietrze i woda stosowana do produkcji).
 • Będzie umiał interpretować wyniki badań w odniesieniu do obowiązujących wymagań.
 • Będzie znał wymagania, metod badań i interpretacji wyników badań dla wody przeznaczonej do spożycia w obszarze regulowanym prawnie.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 750,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 922,50 zł
Koszt osobogodziny netto 62,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 76,88 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Powstania Styczniowego 95e/2, 20-007 Lublin, woj. lubelskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Joanna Królasik

Joanna Królasik

Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dział Realizacji Szkoleń CE2

Dział Realizacji Szkoleń CE2

email: szkolenia@ce2.pl

tel: (+48) 81 4420 601

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Informacje dodatkowe

Usługa będzie prowadzona na platformie CISCO WEBEX MEETINGS.

Aplikacja webex, jest bezpłatna i możliwa do ściągnięcia pootrzymaniu linka do szkolenia on-line.

Link jest ważny przez cały czas trwania szkolenia. Ponadto usługa będzie nagrywana na określone potrzeby (kontrol.audit usługi).

Wymagania techniczne:

 • Szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s.
 • Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu (Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki lub/i kamerę internetową)
 • Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka przeglądarka internetowa z obsługą HTML 5 (google chrome lub mozilla firefox).
 • Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu oraz wideo rozmowy, 

W trakcie zajęć przewidziane są 10 minowe przerwy, po każdym bloku szkolenia.

Materiały zostaną udostępnione uczestnikom w wersji elektronicznej.  e

Ciasteczka>