Usługa - MENEDŻER W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W FIRMIE MŚP

Logo MSC Sp. z o.o.

4.6/5 z 820 ocen

Tytuł MENEDŻER W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W FIRMIE MŚP

Numer usługi 2020/09/21/11252/785549

Dostawca usług MSC Sp. z o.o.

Miejsce usługi Ruda Śląska

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 500,00 zł netto

5 535,00 zł brutto

204,55 zł netto za godzinę

251,59 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią: 

 • właściciele Firm MŚP, Zarząd
 • dyrektorzy oraz kierownicy zarządzający
 • liderzy zmian, liderzy projektów w MŚP
 • osoby pretendujące / awansujące na stanowiska menedżerskie 

Szkolenie adresowane jest do pracowników pełniących obecnie funkcję Menedżera/Dyrektora/Właściciela Firmy niezależnie od stażu pracy na danym stanowisku

Grupą docelową są również pracownicy, którzy w przyszłości będę pełnić funkcję Menedżera w drodze awansu, strategii firmy oraz naturalnego planowania zawodowego i potrzebują nabyć kompetencje menedżerskie jak również liderzy/specjaliści, którzy odpowiadają za obszary menedżerskie w firmach

Warsztat jest skonstruowany tak, aby zarówno osoby przygotowujące się do stanowiska menedżerskiego jak i pełniące tą funkcję zdobyli nową wiedzę, usystematyzowali ją oraz ujednolicili obecne i nowe kompetencje.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 7
Data zakończenia rekrutacji: 27-11-2020
Liczba godzin usługi: 22
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

PODEJMOWANIE DECYZJI


Moduł 1 
Informacje wstępne, kontrakt, cele indywidualne uczestników 

1.    Podejmowanie decyzji - techniki podejmowania decyzji
2.    Proces decyzyjny - etapy 
3.    Określenie kryteriów i wariantów decyzji 
4.    Błędy decyzyjne oraz ryzyko decyzyjne (skutki i konsekwencje)
5.    Wdrażanie decyzji do zarządzania firmą - case study
6.    Zarządzanie różnorodnością pracowników/partnerów w aspekcie decyzyjnym
7.    Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewności i braku informacji?
8.    Jak zapobiegać i rozwiązywać konflikty w trakcie procesu decyzyjnego 
7.    Proces angażowania pracowników / partnerów biznesowych w proces decyzyjny 
8.    Wsparcie decyzyjne  i rodzaje decyzji, które na co dzień podejmuje lider w środowisku zawodowym

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 


Moduł 2

1.    Proces analizy problemu 
2.    Metody i techniki rozwiązywania problemów
3.    Diagram Ishikawy - rybiej ości - analiza przyczynowo-skutkowa problemu
4.    Problem Solving - znalezenie przyczyny problemu jako alternatywa dla rozwiązywania problemów w MSP
3.    Pokonywanie ograniczeń własnego myślenia 
4.    Problem jako wyzwanie
5.    Porządkowanie informacji
6.    Wdrażanie rozwiązań niwelujących problemy w Firmie 
7.    Pięciokrotne pytanie „dlaczego” (5W)
8.    Warsztat w zakresie występujących problemów we włąsnej  firmie 
 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Informacje wstępne, kontrakt, cele indywidualne
Data realizacji zajęć
15-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Podejmowanie decyzji - techniki podejmowania decyzji, Proces decyzyjny - etapy
Data realizacji zajęć
15-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie kryteriów i wariantów decyzji Błędy decyzyjne oraz ryzyko decyzyjne (skutki i konsekwencje)
Data realizacji zajęć
15-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Wdrażanie decyzji do zarządzania firmą - case study
Data realizacji zajęć
15-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie różnorodnością pracowników/partnerów w aspekcie decyzyjnym
Data realizacji zajęć
15-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewności i braku informacji?
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Jak zapobiegać i rozwiązywać konflikty w trakcie procesu decyzyjnego 
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Proces angażowania pracowników / partnerów biznesowych w proces decyzyjny
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wsparcie decyzyjne  i rodzaje decyzji, które na co dzień podejmuje lider w środowisku zawodowym
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Proces analizy problemu Metody i techniki rozwiązywania problemów
Data realizacji zajęć
17-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Diagram Ishikawy - rybiej ości - analiza przyczynowo-skutkowa powstałego problemu Problem Solving - znalezenie przyczyny problemu jako alternatywa dla rozwiązywania problemów w MSP
Data realizacji zajęć
17-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Pokonywanie ograniczeń własnego myślenia  Problem jako wyzwanie Porządkowanie informacji
Data realizacji zajęć
17-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wdrażanie rozwiązań niwelujących problemy w Firmie  Pięciokrotne pytanie „dlaczego” (5W)
Data realizacji zajęć
17-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Warsztat w zakresie występujących problemów we włąsnej  firmie 
Data realizacji zajęć
17-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa ma charakter edukacyjny:
Szkolenie „MENEDŻER W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W FIRMIE MŚP” przygotowuje do samodzielnego realizowania procesu decyzyjnego oraz rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie w celu podniesienie skuteczności oraz efektywności zarządzania Firmą na podstawie współczesnych metod i technik podejmowania decyzji , rozwiązywania problemów oraz analizy przyczynowo-skutkowej.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

 • Uczestnik rozróżnia poszczególne etapy procesu decyzyjnego
 • Uczestnik definiuje problemy w sposób ułatwiający ich rozwiązanie
 • Uczestnik wykorzystuje wiedzę o najczęstszych błędach popełnianych w procesach decyzyjnych
 • Uczestnik określa kryteria oraz warianty decyzji
 • Uczestnik prawidłowo ocenia złożoność i stopień trudności zadań
 • Uczestnik stosuje narzędzia wspierające proces podejmowania decyzji w firmie
 • Uczestnik rozwiązuje konflikty w ramach procesu decyzyjnego 
 • Uczestnik sporządza analizy przyczynowo skutkowe do rowiązywania problemów - jak Diagram Ishikawy, Problem Solving
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 4 500,00 zł
Koszt usługi brutto 5 535,00 zł
Koszt godziny netto 204,55 zł
Koszt godziny brutto 251,59 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska, woj. śląskie

1 piętro -sala szkoleniowa 120 m2

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Połedniok

Anna Połedniok

Obszar specjalizacji – Zarządzanie, Sprzedaż, Wsparcie sprzedaży, zarządzanie strategiczne, modele biznesowe, komunikacja i rozwój menedżerów, budowanie standardów obsługi Klienta, standardów pracy, procesów sprzedaży praca na wskaźnikach
Wykształcenie The Nottingham Trent University / WSB Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Executive MBA Uniwersytet Ekonomiczny Katowice - kierunek zarządzanie i ekonomia Ukończone studia podyplomowe: Psychologia w Zarządzaniu – AE Katowice Zarządzanie Projektami – AE Katowice Zarządzanie i audyt – UJ Kraków Licencjonowany Trener Komunikacji Transformującej™, Coach II stopnia, Mediator, Praktyk NLP Od prawie 20 lat menedżer sprzedaży, konsultant i szkoleniowiec z zakresu zarządzania, komunikacji, rozwoju menedżerów, wprowadzania nowych modeli biznesowych w organizacje oraz wdrażania strategii rozwoju i sprzedaży do MŚP. Posiada doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą bezpośrednią, pośrednią, kanałem Retail i sprzedażą B2B. Pracowała we wsparciu sprzedaży realizując projektu jakościowe, menedżer na średnich i wysokich stanowiskach. Praktyk zarządzający sprzedażą i obsługą Klienta w dużych korporacjach i mniejszych firmach. Brała udział w ogólnopolskich projektach z zakresu budowania standardów sprzedaży, wprowadzania nowych technologii telekomunikacyjnych, procesów, procesów jakości oraz wprowadzania nowych kanałów sprzedaży w Firmach. Ukończyła dziesiątki szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, projektów.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie ALEKSANDRA SZUPIŃSKA

ALEKSANDRA SZUPIŃSKA

email: aleksandra.szupinska@msc.edu.pl

tel: (+48) 519 307 030

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Podejmowanie decyzji i delegowanie zadań jako fundament w zarządzaniu...

Szkolenie znakomicie ujednolica i porządkuje wiedzę osobie, ktora jest odpowiedzialna w firmie za aspekty zarządzania, pozwala na praktyczny trening konkretnych umiejętności, daje możliwość wymiany doświdczeń z uczestnikami szkolenia, co stanowi wartość dodaną do procesu uczenia się - wspólne warsztaty, ćwiczenia, kontakty biznesowe.


Ciasteczka>