Usługa - Kurs Podstawowy Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych Mukoid (ACSTH) Edycja III forma zdalna.

Logo EWA MUKOID INSTYTUT MUKOID KOMUNIKACJA DLA ROZWOJU

4.8/5 z 37 ocen

Tytuł Kurs Podstawowy Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych Mukoid (ACSTH) Edycja III forma zdalna.

Numer usługi 2020/09/13/6689/775106

Dostawca usług EWA MUKOID INSTYTUT MUKOID KOMUNIKACJA DLA ROZWOJU

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

8 000,00 zł netto za osobę

9 840,00 zł brutto za osobę

123,08 zł netto za osobogodzinę

151,38 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs "Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych " przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać profesjonalnymi coachami i zdobyć akredytację ACC ICF lub korzystać z umiejętności coachingowych w innych rolach zawodowych oraz życiowych. Zawód coacha jest zawodem dla ludzi dojrzałych, także konieczna postawa coacha łączy się z dojrzałością emocjonalną i społeczną. Chodzi zatem nie tylko o wiek lub poziom wykształcenia, ile o dynamiczną konfigurację czynników takich jak doświadczenie, wykształcenie, cechy osobowościowe, tzw. mądrość życiowa.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 16-09-2020
Liczba godzin usługi: 65
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Struktura zajęć oparta jest na najnowszym modelu kompetencyjnym ICF (International Coach Federation) i maksymalnie nakierowana na osiągnięcie praktycznych umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do spełnienia kryteriów akredytacyjnych ICF (egzamin, opieka mentorska, praktyka coachingowa).

 

Cykl zasadniczy zajęć trwa 5 miesięcy i obejmuje 5 zjazdów online (tzw. Sesji), w czasie każdego zjazdu odbywają się 4 moduły trwające 3 godziny każdy, co razem daje 60 godzin zegarowych programu szkoleniowego. W tym programie zawarty jest intensywny trening praktycznych umiejętności zawodowego coacha, pracy z klientem, pracy z własną postawą, rozumienie, przyswajanie i rozwijanie wszystkich 4 grup kluczowych kompetencji określonych przez ICF. Sesje mają charakter warsztatów, tzn. teoria podawana jest w zakresie potrzebnym dla skutecznej praktyki, sesje służą także interwizji oraz superwizji prowadzonych przez studentów działań coachingowych. W trakcie zajęć dyskutowane są autentyczne przypadki i omawiane możliwe działania, wątpliwości, dylematy. Dodatkowo uczestnicy otrzymują unikatowe autorskie materiały szkoleniowe do poszerzonej pracy własnej. Mogą także (lecz nie muszą) uczestniczyć w 10 godzinach tzw. mentor coachingu (terminy są ustalane indywidualnie), którego celem jest praktyczna weryfikacja i doskonalenie nabywanych umiejętności 

 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim przez doświadczonych akredytowanych coachów ICF.

Pomiędzy zjazdami studenci zachęcani są do praktykowania coachingu poprzez wprowadzanie w życie postaw i zachowań, testowanie nabywanych umiejętności – należy zaplanować każdorazowo co najmniej 10 godzin pracy własnej, w tym zapoznanie się z dostarczoną online literaturą przedmiotu

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
18-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
19-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
19-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
20-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
22-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
24-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha w obszarach life coachingu i business coachingu, a także do stosowania umiejętności coachingowych w rozmaitych sytuacjach zawodowych i życiowych. Praktyczne nabycie i przetrenowanie kluczowych kompetencji coacha ICF oraz zrozumienie standardów zawodowych i kodeksu etyki wyznacza drugi cel: pełne przygotowanie absolwenta do akredytacji ICF na poziomie ACC

Efekty uczenia się

Na zakończenie kursu Absolwent posiada ugruntowane kompetencje coachingowe, dające mu solidne podstawy do wykonywania zawodu coacha oraz może z powodzeniem ubiegać się o członkostwo w ICF.

Efektami uczenia się jest nabycie umiejętności coachingowych oraz przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu coacha poprzez:

- zrozumienie, przyswojenie i utrwalenie odpowiednich kompetencji zgodnych z najnowszym modelem kompetencyjnym ICF (International Coach Federation),

- praktyczny trening umiejętności i postaw coacha w oparciu o te standardy,

- poznanie i przećwiczenie podstawowych narzędzi i technik coachingowych,

- poznanie głównych modeli coachingu i obszarów ich zastosowania

- weryfikację nabytej wiedzy w praktyce coachingowej i doskonalenie nabytych umiejętności,

- zrozumienie znaczenia kodeksu etycznego coacha i nabycie umiejętności stosowania go w praktyce zawodowej,

- zweryfikowanie kompetencji coacha i ich stosowania w praktyce (egzamin zawodowy),

- pełne merytoryczne przygotowanie do uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC.

 

Efekty kształcenia potwierdzane są Certyfikatem Ukończenia Studiów Zawodowych Coachingu (akredytowanych przez ICF), wydawanym przez Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid i obejmują

 

Wiedza:

1.            Rozumienie definicji (istoty) coachingu oraz jego standardów

2.            Rozróżnienie coachingu od innych form pracy rozwojowej i/lub pomocowej

3.            Poznanie i rozumienie kluczowych kompetencji coacha zgodnych z najnowszym modelem kompetencyjnym ICF.

4.            Znajomość podstawowych narzędzi i technik coachingowych w pracy z klientem.

5.            Znajomość głównych modeli coachingu i obszarów ich stosowania

6.            Znajomość i rozumienie kodeksu etycznego coacha i umiejętność stosowania go w praktyce zawodowej.

7.            Wiedza na temat procesu akredytacyjnego ICF, jego wymogów i tzw. Ścieżek

 

Umiejętności:

1.            Umiejętność praktycznego stosowania kompetencji coacha w rozmaitych sytuacjach zawodowych i życiowych

2.            Umiejętność adekwatnego do potrzeb stosowania narzędzi, technik oraz modeli coachingowych

3.            Umiejętność prowadzenia sesji coachingowych

4.            Umiejętność prowadzenia procesów coachingowych

5.            Pełne przygotowanie do uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC.

6.            Umiejętność zachowania w sytuacjach dylematów etycznych związanych z coachingiem

7.           Umiejętność pracy z klientem online

 

Kompetencje społeczne

1.            rozumienie znaczenia etycznego praktykowania coachingu

2.            umiejętność identyfikowania sytuacji i osób, dla których coaching nie jest dobrą opcją

3.            tzw. postawa coachingowa oparta na szacunku, zaufaniu i bezpieczeństwie w relacjach

4.            budowanie profesjonalnych relacji z klientem i/lub innymi interesariuszami coachingu

5.            dbanie o nieustanny rozwój zawodowy i osobisty

6.            propagowanie wartości związanych z coachingiem, takich jak: odpowiedzialność, nieustanny rozwój, szacunek dla różnorodności, kreatywność

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 9 840,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,08 zł
Koszt osobogodziny brutto 151,38 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kazimierza Pużaka 3, 31-316 Kraków, woj. małopolskie

Realizacja online poprzez platformę zoom w wersji zaawansowanej, interaktywnej z możliwością pracy w podgrupach.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ewa Mukoid

Ewa Mukoid

Mentor / Akredytowany coach ICF na poziomie MCC / Superwizor / Filozof i przedsiębiorca
Coach MCC ICF (Master Certified Coach akredytowany przez International Coach Federation) oraz ECPC. Ekspert ZZL wg standardów UE. Członek EMCC (European Mentoring & Coaching Council) oraz Polskiej Izby Coachingu. Asesor międzynarodowych procesów akredytacyjnych ICF. Pełni honorową funkcję Dyrektora ds. Edukacji i Akredytacji ICF Polska. Łączy background doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (samodzielnego przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi unikalne procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty mentorskie w zakresie doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych.
Doktor nauk humanistycznych
Kierownik programowy kursu "Studia Zawodowe Coachingu Mukoid"

Zdjęcie Katarzyna Wojtaszyn

Katarzyna Wojtaszyn

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC, CALC WIAL
Po wielu latach pracy w instytucjach związanych z bezpieczeństwem publicznym i zapobieganiem przestępczości, dokonała zmiany w ścieżce kariery. Obecnie od wielu lat jako coach i konsultant współpracuje z firmami w całej Polsce oferując m.in. usługi coachingu zespołowego oraz indywidualnego dla kadr zarządzających oraz managementu średniego szczebla. W szczególności specjalizuje się w obszarach związanych z aspektami prawnymi i etycznymi działalności coachingowej.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, Studiów Zawodowych Coachingu ACTP oraz Studiów Zaawansowanych w Instytucie Mukoid.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Prowadzenie zajęć dla studentów na uniwersyteckich studiach podyplomowych w obszarze coachingu oraz na Studiach Zawodowych Coachingu Instytutu Mukoid i Studia Zaawansowane.

Zdjęcie Borys Jarosz

Borys Jarosz

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC
Współpracuje z przychodniami zdrowia psychicznego w zakresie life coachingu, coachingu kariery, coaching sportowego oraz dla par. Prowadzi szkolenia dla studentów kierunków psychologiczno-społecznych zainteresowanych tematem coachingu.
Absolwent Philadelphia University w USA
Kadra Prowadzących kurs "Studia Zawodowe Coachingu Mukoid"

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wojciech Ślęzakiewicz

Wojciech Ślęzakiewicz

email: instytut@mukoid.com

tel: (+48) 666 696 956

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest pozytywne przejście procesu rekrutacji (rozmowa telefoniczna i wypełniona ankieta) oraz opłacenie kosztu kursu w zadeklarowanych terminach.

 

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 666 696 956 , lub kontaktując się mailowo studia@mukoid.com

Ciasteczka>