Usługa - Anatomy Trains structure and function

Logo Karol Sitarz Fizjoactiv

4.6/5 z 598 ocen

Tytuł Anatomy Trains structure and function

Numer usługi 2020/09/07/15046/767003

Dostawca usług Karol Sitarz Fizjoactiv

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 200,00 zł netto za osobę

2 200,00 zł brutto za osobę

78,57 zł netto za osobogodzinę

78,57 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 5 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do wszystkich zajmujących się narządem ruchu lub zainteresowanych tematyką szklenia, głównie dla fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, trenerów, nauczycieli oraz studentów.O zakwalifikowaniu sie na kurs decyduje przysłanie formularza zgłoszeniowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 34
Data zakończenia rekrutacji: 01-11-2021
Liczba godzin usługi: 28
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu:

Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, trenerów, nauczycieli oraz studentów, posiadających podstawowe doświadczenie w swoim zawodzie. Uczestnik powinien znać podstawy anatomii.

Program kursu

ANATOMY TRAINS STRUCTURE and FUNCTION

Czas trwania kursu: 28 godzin dydaktycznych.

 • Materiał wprowadzający, teoria koncepcji Anatomy Trains.
 • Taśma powierzchowna tylna
 • Taśma powierzchowna przednia
 • Taśma boczna
 • Taśma spiralna
 • Taśmy przednie ramion
 • Taśmy funkcjonalne
 • Taśmy tylne ramion
 • Taśma głęboka przednia
 • Ocena funkcjonalna i podsumowanie. Uwalnianie powięzi
 • Czytanie ciała – body Reading. Manipulacja  powięzi

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Materiał wprowadzający, teoria koncepcji Anatomy Trains.Taśma powierzchowna tylna.Taśma powierzchowna przednia .Taśma boczna. 9 godz dyd 15 minut
Data realizacji zajęć
12-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Taśma spiralna.Taśmy przednie ramion.Taśmy funkcjonalne. 9 godz dyd 15 minut
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Taśmy tylne ramion.Taśma głęboka przednia.Ocena funkcjonalna i podsumowanie. Uwalnianie powięzi.Czytanie ciała – body Reading. Manipulacja powięzi. 9 godz dyd 15 minut
Data realizacji zajęć
14-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu Anatomy Trains Structure and Function jest wzrost wiedzy nt. budowy i funkcjonowania taśm anatomicznych na poziomie lokalnym i globalnym oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu anatomii i funkcjonowania połączeń mięśniowo-powięziowych. Celem jest nauka wykonywania technik oraz oceny posturalnej poszczególnych obszarów ciała. Celem jest nabycie umiejętności samodzielnego i poprawnego użycia modelu DASIE w pracy z pacjentem.
Celem jest wzrost kompetencji społecznych uczestników.

Efekty uczenia się

Uczestnik posiada wiedzę na temat:

- połączenia globalnej i lokalnej tensegracji – ekspresy vs lokalne – Taśmy Anatomiczne vs pojedyncze mięśnie i rozumie potrzeby równoważenia lokalnej jak i globalnej postury ciała

- używania określeń Przechylenie, Przesunięcie, Rotacja i Zgięcie dla oceny relatywnych ruchów odbywających się pomiędzy poszczególnymi segmentami ciała lub specyficznymi strukturami kostnymi

- koncepcji „cylindrów” dla analizy posturalnej, a także używa jej do oceny szczególnie tułowia

- roli mięśni „ekspresowych” i „lokalnych” w ciele

Uczestnik posiada umiejętności:

- użycia modelu DASIE w pracy z pacjentem

- wykonać analizę ruchową dla pogłębienia wizji ślizgu warstw powięziowych

- oceny ułożenia ciała

- potrafi dokonać oceny posturalnej poszczególnych obszarów ciała

Uczestnik posiada kompetencje społeczne:

- potrafi współpracować i komunikować się wewnątrz interdyscyplinarnych zespołów medycznych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ocena instruktora

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 78,57 zł
Koszt osobogodziny brutto 78,57 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin, woj. lubelskie

Pomieszczenia, w których odbędą się zajęcia mieszczą się przy ul. Bursaki 17 w Lublinie w budynku Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Pomieszczenie wyposażone jest w projektor multimedialny, stoły i sprzęt rehabilitacyjny, krzesła. Uczestnicy będą mieli do swojej dyspozycji szatnię na pozostawienie odzieży wierzchniej.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Podczas kursu do dyspozycji pozostaje szatnia oraz darmowy parking z przodu i z tyłu budynku

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Siedlaczek

Marcin Siedlaczek

specjalista w dziedzinie fizjoterapii, Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych, rehabilitacja w sporcie
Prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną, pracownik NZOZ Vitamed. Prowadzi i asystuje w szkoleniach dla fizjoterapeutów.
mgr fizjoteraapii, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista w dziedzinie fizjoterapii po 4 letniej specjalizacji na Oddziale Wczesnej Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
Szkolenie Structural Bodywork Certyfication Module - certyfikujące szkolenie z strukturalnej pracy z ciałem w modelu 3 sesji (wg koncepcji KMI) scalające wiedzę na temat zmiany struktury i funkcji w ciele poprzez terapię mięśniowo-powięziową.
Kurs Anatomy Trains - wykorzystania terapii manualnej tkanek miękkich w pracy na taśmach mięsniowo-powięziowych, Kurs Fascial Release for Structural Balance – terapia mięśniowo-powięziowa, której celem jest możliwie najlepsze zintegrowanie struktur w ciele – zrównoważenie ciała tak, aby funkcjonowało możliwie najbardziej ekonomicznie i ergonomicznie, Kurs Anatomy Trains i Motion – wykorzystanie nowoczesnego Pilates’u, Jogi oraz innych form aktywności ruchowej do integrowania struktur w ciele, Kurs Functional Myofascial Trening – nowoczesna forma treningu powięziowego, mająca na celu przygotować ciało do obciążeń spotykanych w różnych dyscyplinach sportowych, a także umożliwiająca wykorzystanie „darmowej” energii dzięki sprężynującym właściwością tkanki łącznej, Kurs Physiology of So

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karol Sitarz

Karol Sitarz

email: ksfizjoactiv@gmail.com

tel: (+48) 501 078 971

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt z materiałami omawianymi na szkoleniu i długopis.

Warunki uczestnictwa

Przed zapisem prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia wolnych miejsc.

W celu zgłoszenia należy pobrać ze strony organizatora formularz  i wypełniony przesłać na adres mailowy.

Informacje dodatkowe

Liczba godzin podana jest w godz. dydaktycznych.Godz. dyd. to 45 min.

Przy liczbie uczestników większej niż 18  w kursie bierze udział asystent

Każdy otrzyma długopis oraz skrypt.

Ciasteczka>