Usługa - POBIERANIE PRÓBEK ŚCIEKÓW – METODY POBORU PRÓB, WALIDACJA, ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W POBIERANIU PRÓB

Logo JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

0/5

Tytuł POBIERANIE PRÓBEK ŚCIEKÓW – METODY POBORU PRÓB, WALIDACJA, ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W POBIERANIU PRÓB

Numer usługi 2017/06/20/8316/64120

Dostawca usług JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

790,00 zł netto za osobę

790,00 zł brutto za osobę

112,86 zł netto za osobogodzinę

112,86 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

SZKOLENIE POLECANE JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • Pracownikom zaangażowanym w projektowanie procesu oraz nadzór systemu zapewnienia jakości dla poboru prób środowiskowych,
  • Kierownikom technicznym laboratoriów,
  • Auditorom wewnętrznym systemu zarządzania jakością w laboratorium.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 15-10-2022
Liczba godzin usługi: 7

Ramowy program usługi

Pokaż program

SZKOLENIEPOBIERANIE PRÓBEK ŚCIEKÓW – METODY POBORU PRÓB, WALIDACJA, ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W POBIERANIU PRÓB1.  Rodzaje próbek ścieków i wymagania dotyczące pobierania prób zgodnie z normą ISO 5667-10.

2. Sposoby utrwalania oraz maksymalny czas przechowywania próbek wg ISO 5667-3 oraz wytycznych EPA (Agencja Ochrony Środowiska, USA).

3. Interpretacja oraz możliwe sposoby wdrożenia wymagań ISO 5667-14, ISO 17025 oraz dokumentów PCA w zakresie:

     a) walidacji,
     b) identyfikacji źródeł zmienności,
     c) szacowania niepewności,
     d) budowania programu zapewnienia jakości (pobór prób powtarzanych,
         terenowe próby ślepe, terenowe próby z dodatkiem analitu),

dla czynności związanych z pobieraniem próbek środowiskowych.

4. Narzędzia statystyczne (karty kontrolne, testy) stosowane do nadzorowania procesu próbkowania.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Omówienie:
- technik pobierania i utrwalania próbek ścieków.
- postępowania podczas wdrażania wymagań normy ISO 17025, normy ISO 5667 i wytycznych PCA w zakresie postępowania z próbkami ścieków, walidacji, szacowania niepewności, wdrożenia programu sterowania jakością w pobieraniu prób.

Efekty uczenia się

Wiedza na temat technik pobierania prób.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 790,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 790,00 zł
Koszt osobogodziny netto 112,86 zł
Koszt osobogodziny brutto 112,86 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Żarczyńska

Julia Żarczyńska

email: info@bnt-sigma.pl

tel: (+48) 616 242 722

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Informacje dodatkowe

Materiały drukowane.

Ciasteczka>