Usługa - Program rozwoju strategicznego "4 Perspektywy Sukcesu" - Moduł 1 - Efektywne sposoby wykorzystania 4 Perspektyw Sukcesu dla rozwoju firmy (produkcja, handel, usługi)

Logo ALNAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.4/5 z 275 ocen

Tytuł Program rozwoju strategicznego "4 Perspektywy Sukcesu" - Moduł 1 - Efektywne sposoby wykorzystania 4 Perspektyw Sukcesu dla rozwoju firmy (produkcja, handel, usługi)

Numer usługi 2020/08/25/9539/613144

Dostawca usług ALNAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 025,00 zł netto za osobę

1 260,75 zł brutto za osobę

146,43 zł netto za osobogodzinę

180,11 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • właściciele firm – mikro, małych, średnich, dużych
 • reprezentanci zarządów,
 • dyrektorzy: zarządzający, ds. strategii i rozwoju, finansowi, marketingu, handlu, controllingu, produkcji, logistyki, personalni,
 • członkowie rad nadzorczych,
 • menedżerowie odpowiedzialni za rozwój firmy
 • menadżerowie odpowiedzialni za przygotowanie i realizację strategii firmy,
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 29-11-2021
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

"4 Perspektywy Sukcesu" (4PS) to unikalny program rozwoju strategicznego opracowany na potrzeby małych i średnich firm (MŚP). Opracowany na  podstawie doświadczenia z wielu wdrożeń w małych i średnich firmach. Zmodyfikowana wersja Strategicznej Karty Wyników (Balance Scorecard (BSC)). Program zbudowany jest z 10 powiązanych ze sobą modułów. Każdy moduł realizowany jest w ciągu jednego dnia szkoleniowego (8 godzin lekcyjnych).

Moduł 1 

 • wyjaśnienie kluczowych elementów projektu SKW (BSC) oraz korzyści dla pracowników i firmy,
 • metody budowania Strategicznej Karty Wyników (SKW),
 • określenie wiązki celów strategicznych i celu głównego,
 • jakie wybrać perspektywy,
 • ustalenie perspektyw wspierających realizacje celów,
 • sposoby odkrywania KCS i KPI,

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

W trakcie szkolenia uczestnicy:
1. Poznają:
- pojecia kluczowych elementów projektu ​
- metody budowania SKW
- posoby odkrywania KCS i KPI
2. Zrozumie
- swoją rolę i zadania w zakresie usprawniania działania organizacji
- korzyści jakie płyną dla pracowników i firmy z zastosowania SKW
- i doceni konieczność budowania świadomości wartości i korzyści biznesowych wynikających z optymalizacji działania organizacji
3. Nauczą się:
- budować SKW 
- określić wiązki celów
- odkrywać KCS i KPI

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia uczestnik (mendżer):

 1. Będzie znał (wiedza) :
  • pojecia kluczowych elementów projektu SKW (BSC) ​
  • metody budowania SKW
  • posoby odkrywania KCS i KPI
 2. Będzie umiał (umiejętności):
  • budować SKW 
  • określić wiązki celów
  • ustalić perspektywy wspierajace realizacje celów
  • odkrywać KCS i KPI
  • prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
 3. Będzie rozumiał (kompetencje społeczne) 
  • korzyści jakie płyną dla pracowników i firmy z zastosowania SKW
  • swoją rolę i zadania w zakresie usprawniania działania organizacji w odniesieniu do zgodności z prawem i zasadami etyki
  • i doceni konieczność budowania świadomości wartości i korzyści biznesowych wynikających z optymalizacji działania organizacji
  • znaczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej w zespole 
  • potrzebę ciągłego doskonalenia i samokształcenia
 4. będzie miał określone
  • narzędzia adekwatne do potrzeb SKW
  • wiązki celów
  • KCS i KPI

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

test wyboru na zakończenie kazdego spotkania

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 025,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 260,75 zł
Koszt osobogodziny netto 146,43 zł
Koszt osobogodziny brutto 180,11 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Gajowicka 95/305, 50-012 Wrocław, woj. dolnośląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Rutka

Cezary Rutka

Konsultant, mentor, coach, trener biznesu. Wpisany na listę ekspertów NCBR w obszarze „Gospodarka, przetwórstwo przemysłowe”. Opiniował 35 projektów z programu PO IG. Wpisany do Wykazu kandydatów na ekspertów PO IR (poz. 305) oraz PO PW (poz. 277). Coach – certyfikowany praktyk metody Points of You. Współtwórca kilkudziesięciu studiów wykonalności, kilkunastu strategii, a także ponad 150 biznes planów.
Szeroka wiedza i doświadczenie na temat rozwoju MŚP w Polsce i UE zdobyte w wyniku tworzenia koncepcji, zarządzania projektami i bezpośrednich wdrożeniach (jako trener i konsultant) projektów z programów UE (Phare, Fundusze Strukturalne, fundusze pożyczkowe).
Usługi doradcze świadczone w szerokim zakresie dla MŚP obejmowały przygotowanie kilkuset biznesplanów i studium przypadku, analizy luk kompetencyjnych oraz wiele działań naprawczych, jak również nakreślenie wizji, misji i celów strategicznych w strategiach rozwojowych opracowywanych dla poszczególnych firm.
Rozwinięty warsztat trenerski i dorobek w postaci własnych programów szkoleniowych (zakres: fundusze unijne, instrumenty wspierania przedsiębiorczości oraz biznesowe, głownie z zakresu planowania, analizy strategicznej).
Umiejętność pracy zgodnej z procedurami systemów jakości opracowanych dla procesu szkoleniowego i doradczego, oparta na własnym zaangażowaniu w proces wdrożenia i certyfikacji wg normy ISO 9001:2015 w Firmie Alnair i Fundacji Magnus.
Doświadczenie Trenerskie to ok. 5 tys. godzin
Szkolenia z zakre

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jan Wasilewski

Jan Wasilewski

email: j.wasilewski@alnair.pl

tel: (+48) 501 699 391

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

dokumenty do wypełnienia

Warunki uczestnictwa

Minimalna grupa szkoleniowa - 5 osób

Informacje dodatkowe

4 Perspektywy Sukcesu pozwalają lepiej rozumieć potrzeby klienta, pracownika a także właściciela. W efekcie poprawia się jakość i terminowość realizacji zamówień.

Metody szkoleniowe:

 • Wykład - wprowadzenie do zagadnienia.
 • Dyskusje moderowane – uczestnicy pracują na przykładach z firm i przygotowują materiały do wykorzystania w firmie. W efekcie poznają i doskonalą nowe metody. Po szkoleniu uzyskują gotowe wzorce 4PS, KCS, KPI.
 • Zadania i prace zespołowe,
 • Rozwiązania realnych przypadków firmy – umożliwiają uczestnikom analizę własnych doświadczeń wynikających ze stosowanych praktyk w firmie oraz wyciągnięcie wniosków będących podstawą nabywania nowych kompetencji.

Uczestnicy otrzymają dedykowane materiały szkoleniowe i arkusze do pracy w firmie. W czasie zajęć
opracowane będą realne case study zgłoszone przez uczestników.

Ciasteczka>