Usługa - Kurs prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców AutoSter Szwed Leszek

4.8/5 z 41 ocen

Tytuł Kurs prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Numer usługi 2020/08/14/28486/610324

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców AutoSter Szwed Leszek

Miejsce usługi Toruń

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 900,00 zł netto za osobę

4 900,00 zł brutto za osobę

25,79 zł netto za osobogodzinę

25,79 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs prawa jazdy skierowany jest do osób, które:

- osiągnęły wymagany wiek, tj. 3 miesiące przed ukończeniem 21 roku życia lub 21 lat

 - posiadający prawo jazdy kat.B

- chcą podnieść swoje kwalifikacje,

- chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach transportu drogowego rzeczy.

- pracodawców, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 19-08-2020
Liczba godzin usługi: 190
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja z dnia 8 października 2018r. wydana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nr WEPSiP.546.10.2018.KM.
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kategoria "C" - 50 godzin

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kat. C obejmuje:

  •  20 godzin zajęć teoretycznych, na których poruszane są zagadnienia w zakresie:  

- Zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni,

- Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in.: po alkoholu lub innym podobnie działającym środku, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenie,

- Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko takich osób jak : dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu,

- Zagrożenia związane z  ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności

- Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy, 

- Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska,

- zasad ruchu drogowego, odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów, a także dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu,

- zasad postępowania w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym oraz udzielania pomocy ofiarom wypadków,

- rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni

- zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym

- zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego

- Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu

- Zasady odnoszące się do rodzaju wykonywanego transportu osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów,

- Środki ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu

- Planowanie tras pojazdu, czytanie map drogowych,

- Warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczaniem i zamocowaniem ładunku: dotyczy szkolenia w zakresie kategorii C,C+E,C1,C1+E 

- Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu

 

  • 30 godzin zajęć praktycznych, obejmujących przede wszystkim:

- Przygotowanie się do jazdy

- Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą lub naczepa w zakresie – kat. B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E,T prawa jazdy

- Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania

- Włączenie się do ruchu

- Zajmowanie właściwej pozycji na drodze

- Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewanie się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków

- Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych

- Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń

- Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne

- Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego

- Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego

- Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu

- Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy

- Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków -drogowych

- Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości (ustawowy wymóg to 4 godziny nauki)

- Jazda w ruchu drogowym od zmierzchu do świtu (ustawowy wymóg to co najmniej 4 godziny nauki)

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje:

  •  130 godzin zajęć teoretycznych, na których poruszane są zagadnienia takie jak:  

- Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania 15 godz

- Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących  bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom 15 godz

-   Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad 15 godz

-   Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy 15 godz

-   Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów 7 godz

-   Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym 10 godz

-   Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych 5 godz

-   Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych 10 godz.

-   Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika 5 godz.

-  Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu 16 godz

-   Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych 2 godz.

-   Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów 10 godz

-   Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczacych przewozu drogowego i organizacji rynku 5 godz.

 

  • 10 godzin zajęć praktycznych, obejmujących przede wszystkim:

-  Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu 2 godz

-  Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych 8 godz.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Chęć dotarcia do większego grona klientów.

Cel edukacyjny

Zdobycie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, a także ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP). Zapoznanie uczestników kursu z przepisami ruchu drogowego oraz z budową i funkcjonowaniem pojazdu. Prawo jazdy powyższej kategorii daję szansę na podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie szans na rynku pracy co może się przyczynić do poprawy sytuacji materialnej. Zdobycie wiedzy z temacie transportu drogowego rzeczy w tym czasu pracy, bezpieczeństwa, jazdy w warunkach specjalnych, a także załadunku i rozładunku towarów oraz optymalizacji zużycia paliwa. Szkolenie zapewnia przygotowanie do egzaminu prowadzonego przed Komisją z Urzędu Wojewódzkiego co pozwoli uzyskać kod 95.
Szkolenie daję szansę na podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie szans na rynku pracy co może się przyczynić do poprawy sytuacji materialnej.

Efekty uczenia się

- zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego oraz przepisów związanych z wykonywaniem pracy kierowcy pojazdów kat. C

- techniczna obsługa pojazdu,

- umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia,

- przygotowanie do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego w zakresie prawa jazdy kat. C,

- zwiększenie szansy na zatrudnienie w związku z wysokim zapotrzebowaniem na rynku pracy,

- nabyta wiedza pozwoli na wykorzystanie jej  w warunkach jazdy praktycznej oraz podczas wykonywania pracy kierowcy zawodowego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 25,79 zł
Koszt osobogodziny brutto 25,79 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Szosa Chełmińska 42A, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Macur

Andrzej Macur

Instruktor kat. C
31 lat doświadczenia
średnie
wieloletnie doświadczenie jako instrukor

Zdjęcie Tomasz Kralski

Tomasz Kralski

Instruktor kat. C
Wieloletnie dośiwadczenie w charakterze pracy instruktora

wyższe
1,5 roku doświadczenia jako instruktor kat. C

Zdjęcie Ryszard Zarzyński

Ryszard Zarzyński

Wykładowca
31 lat doświadczenia w charakterze pracy wykładowcy
wyższe
6 lat doświadczenia jako wykładowca w OSK Autoster

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewa Szwed

Ewa Szwed

email: autoster@autoster.pl

tel: +48695283252

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Podstawowym warunkiem skorzystania z usługi jest osiągniecie wymaganego wieku. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta w zależności od miejsca zameldowania. Do wydania PKK niezbędne jest przedstawienie dowodu tożsamości, jednej fotografii o wymiarch 3,5cm x 4,5cm, prawa jazdy kat.B,  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców oraz orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwskazań do prowadzenia samochodu cieżarowego.

Badanie lekarskie i psychologiczne  można wykonać w siedzibie ośrodka.

Informacje dodatkowe

- Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach popołudniowych, co pozwala połączyć kurs z innymi zajęciami np. szkołą, pracą

- Zajęcia praktyczne ustalane są indywidulanie z uczestnikiem kursu

- Szkolimy na samochodach marki MAN TGL 12 240 oraz MAN TGL 12 250 ( takie jak w ośrodku egzaminowania) – 4 pojazdy

- Szkolenie można odbywać od poniedziałku do piątku od godziny 6 do 22 oraz w soboty i niedziele

- Pełnowymiarowy, oświetlony plac manewrowy na którym może szkolić się jednocześnie kilka osób

- Zajęcia teoretyczne z kwalifikacji organizowane są w formie elerningowej (platforma internetowa) w godzinach i dniach dogodnych dla osoby szkolącej się

- 2 godziny zajęć praktycznych przeprowadzane w warunkach specjalnych tzn. na płycie poślizgowej

- Przed egzaminem organizowane są zajęcia przygotowawcze do egzaminu państwowego, podczas których w pigułce omawiane są wszystkie zagadnienia

- wysoka zdawalność kursów kwalifikacyjnych – 99 %

- cena nie zawiera kosztów badań

„Podręcznik kursanta kat. C,D” wraz z dostępem do bazy pytań egzaminacyjnych, Wydawnictwo E-kierowca sp. z o.o.

Vademecum kierowcy zawodowego Sebastian Paluch

Ciasteczka>