Usługa - Prawo Jazdy Kat. C,C+E z egzaminem państwowym

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA Piotr Bujak

4.6/5 z 5 ocen

Tytuł Prawo Jazdy Kat. C,C+E z egzaminem państwowym

Numer usługi 2020/08/14/50963/610129

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA Piotr Bujak

Miejsce usługi Jelenia Góra

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 900,00 zł netto za osobę

4 900,00 zł brutto za osobę

73,13 zł netto za osobogodzinę

73,13 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieś swoje kwalifikację i możliwość zatrudnienia w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 27-08-2020
Liczba godzin usługi: 67
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Prezydenta Miasta Jelenia Góra( nr 00350261,Urząd Miasta Jelenia Góra) o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców z dnia 15.12.2015 wydana na podstawie art.28 ust.1,ust. 8,art.31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. ( Dz.U.2011 nr30 poz.151 z późn. zm.art. 39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2016.1907 z późń. zm.)
Zakres uprawnień: AM,A1,A2,A,B,BE,C,CE,T

Ramowy program usługi

Pokaż program

Prawo jazdy kat. C i prawo jazdy CE

Metody i techniki prowadzenia zajęć:

W ramach kursu-częśc teoretyczna przewiduje następującą formę

- kurs prowadzony w formie tradycyjnych wykładów.

 

W ramach kursu części praktycznej:

- indywidualne umówienie jazd z instruktorem

Zajęcia będą zrealizowane w ramach czasowych przewidzianych dla niniejszej usługi.

  • Kurs kat. C obejmuje wówczas 20 godzin zajęć teoretycznych i 21 godzin zajęć praktycznych.
  • Kurs kończy egzamin wewnętrzny teoretyczny i egzamin wewnętrzny praktyczny.
  • Kurs kat. CE obejmuje wtedy 26 godz. zajęć praktycznych i kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C, zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C, zajęcia
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
29-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C, zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C, zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat.C zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne Kat. C
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne Kat C
Data realizacji zajęć
08-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka C
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka C
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka C
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C, zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C+Ezajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C+E zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
C+E
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
C+E
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
C+E
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
C+E
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
C+E
Data realizacji zajęć
06-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
C+E
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
C+E
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
C+E
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Wewnętrzny
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

|Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z prawa jazdy kat. C,C+E. Poprzez opanowanie: Przepisów ruchu drogowego, Techniki kierowania pojazdem, Zarysu budowy pojazdów i Zasady obsługi technicznej, Zachowania na miejscu wypadku i przepisów dotyczących wykonania transportu drogowego, Ocen zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska.

Efekty uczenia się

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego.Przygotowanie do złożenia egzaminu państwowego z prawa jazdy kat. C,C+E

Poprzea opanowanie:

- Przepisów ruchu drogowego.:- Techniki kierowania pojazdem,

- Zarysu Budowy Pojazdu i Zasad Obsługi Technicznej,

- Zachowania na Miejscu Wypadku i Pomocy Przedlekarska,

_nauczył się racjonalnie kierować pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, nabył umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego, opanował oceny zagrożenia związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Po zakończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów państwowych, uczestnik uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego Prezydenta/Starostę.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD Jelenia Góra
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego WORD Jelenia Góra
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 73,13 zł
Koszt osobogodziny brutto 73,13 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Cieplicka 213, 58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie

Jelenia Góra Ul. Cieplicka 213 Zajęcia praktyczne (plac manewrowy) ul. Staszica, ruch miejski Jelenia Góra

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Bujak

Piotr Bujak

Uprawnienia instruktorskie nr DJ0037 w zakresie kat. A,B,C,D,T,B+E,C+E. Praktyka instruktorska od 1995 roku.

Wykształcenie wyższe oraz kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatora. Posiada uprawnienie instruktora techniki jazdy nadane przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz certyfikat szkolenia na przewóz osób i rzeczy.
Praktyka instruktorska od 1995 roku.
Wyższe
Posiada uprawnienie instruktora techniki jazdy nadane przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz certyfikat szkolenia na przewóz osób i rzeczy.Praktyka instruktorska od 1995 roku.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Piotr Bujak

Piotr Bujak

email: piotrbujak@op.pl

tel: +48 601858651

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie prawa jazdy kat. B, oraz skończone 20 lat i 9 miesięcy.

Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego.

Posiadanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Koszt usługi zawiera koszt egzaminu państwowego Kat. C,C+E

Informacje dodatkowe

Część praktyczna i teoretyczna ustalana jest indywidualnie z uczestnikami kursu.

W trakcie kursu  możliwość dodania dodatkowych instruktorów.

Na miejscu każdy kursant otrzymuje materiały pomocnicze do kursu (książki, testy, płyty CD). Do aktualizacji danych przez internet

Ciasteczka>