Usługa - EFEKTYWNA OBSŁUGA KLIENTA W TRUDNYCH SYTUACJACH

Logo SGP Sorting Group Poland sp. z o.o.

4.7/5 z 90 ocen

Tytuł EFEKTYWNA OBSŁUGA KLIENTA W TRUDNYCH SYTUACJACH

Numer usługi 2020/08/11/7596/608942

Dostawca usług SGP Sorting Group Poland sp. z o.o.

Miejsce usługi Częstochowa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 490,00 zł netto za osobę

1 490,00 zł brutto za osobę

93,13 zł netto za osobogodzinę

93,13 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dedykowane dla osób, które:

 • mają bezpośredni kontakt z klientem i/lub zajmują się obsługą klienta biznesowego i indywidualnego w sektorze prywatnym oraz administracyjnym;
 • nie czują się pewne w kontakcie z klientem;
 • stresują się podczas trudnych rozmów z klientami;
 • czują się bezsilne w sytuacjach konfliktowych;
 • czują, że tracą cierpliwość lub że są zbyt uległe wobec klienta;
 • czują, że nie widzą rozwiązań w trudnych sytuacjach z klientami;
 • dla wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia;
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 19-10-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

I MODUŁ – Podstawy komunikacji w atmosferze konfliktu

1.1. Komunikacja werbalna i niewerbalna jako podstawa diagnozowania problemu w sytuacji konfliktowej;

1.2. Style komunikacyjne na podstawie modelu DISC dla budowania samoświadomości zasobów i blokad w skutecznej komunikacji;

1.3. Przekonania, wspierają czy zaburzają budowanie relacji z Klientem?;

1.4. Metaprogramy, na podstawie Programowania Neurolingwistycznego (NLP), jako źródło pełnego porozumienia i dopasowania się do oczekiwań Klienta;

1.5. Techniki budowania wiarygodności przekazu w procesie reklamacji;

 

 

II MODUŁ – Komunikacja i porozumienie w trudnych sytuacjach z Klientem

2.1. „Trudny Klient” – obiekcje roszczeniowego klienta, nakreślenie obszaru wpływu w Analizie SWOT;

2.2. Techniki lingwistyczne, techniki przekonywania, zmiana perspektywy jako narzędzia wzbogacające efektywność komunikacji z „trudnym klientem”;

2.3. Asertywność w komunikacji, komunikat JA, jako model reagowania w na emocje niezadowolonego klienta;

2.4. Sposoby radzenia sobie z sytuacji stresowymi w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym z klientem;

2.5.  Sztuka zadawania „celowych” pytań i „łowienie wieloryba” jako metody na dochodzenie do sedna problemu z klientem „roszczeniowym”;

2.6. Wypracowanie rozwiązań na obiekcje „trudnego Klienta” w zgodzie z zasadami efektywnej komunikacji interpersonalnej i własnymi wartościami;

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie- dzień 1
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie- dzień 2
Data realizacji zajęć
27-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

o wykształcenie umiejętności konstruktywnego reagowania na trudne sytuacje w kontakcie z klientem;
o kształtowanie otwartej postawy, samoświadomości, akceptacji i odpowiedzialności za jakość komunikacji w kontakcie z klientem;
o rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia i efektywnego działania w konfliktowych sytuacjach;

Efekty uczenia się

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • profesjonalnych zasadach obsługi klienta w trudnych sytuacjach;
 • rodzajach sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej;
 • sposobach reagowania na trudne sytuacje w komunikacji z klientem;
 • technikach asertywnej i empatycznej komunikacji;
 • sposobach zarządzania stresem w miejscu pracy;

 

Uczestnicy nabędą umiejętność:

 • efektywnej komunikacji w relacjach biznesowych i w życiu osobistym;
 • sprawnego zarządzania konfliktem w komunikacji z klientem;
 • asertywnego udzielania informacji zwrotnej klientom;
 • konstruktywnego zachowania w trudnych sytuacjach interpersonalnych;
 • radzenia sobie z stresującymi sytuacjami w relacji z klientem;

 

Uczestnicy nabędą kompetencje:

 • otwartości i wyrozumiałości dla klientów i współpracowników;
 • większego zaangażowania i odpowiedzialności za relacje z klientem;
 • pokonywania osobistych barier i ograniczeń w komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych;
 • dostrojenia się do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości klienta;
 • poczucia wpływu na jakość relacji w środowisku pracy oraz w kontakcie z klientem poprzez większą pewność siebie i empatię w komunikacji;
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 490,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 490,00 zł
Koszt osobogodziny netto 93,13 zł
Koszt osobogodziny brutto 93,13 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie

Sala konferencyjna zlokalizowana w siedzibie SGP- Sorting Group Poland Sp. z o. o.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Gaik

Anna Gaik

email: szkolenia@sgpgroup.eu

tel: 791111726

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

 

Szkolenie trwa 16 godzin szkoleniowych tj. 45 min + Przerwy15 min po każdych 45 minutach warsztatów.

Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie się grupy minimum 5 osób.

Cena szkolenia obejmuje:

 - materiały szkoleniowe wraz z notesem i długopisem

 - zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

 

Uczestnicy otrzymują materiały w wersji książkowej, teczka, notes i długopis.

 

 

Ciasteczka>