Usługa - Gospodarka odpadami w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe. Certyfikowane szkolenie online.

Logo Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

4.5/5 z 621 ocen

Tytuł Gospodarka odpadami w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe. Certyfikowane szkolenie online.

Numer usługi 2020/08/11/8282/608908

Dostawca usług Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 150,00 zł netto za osobę

1 414,50 zł brutto za osobę

95,83 zł netto za osobogodzinę

117,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy:
-pracowników administracji publicznej
-pracowników przedsiębiorstw prywatnych
-specjalistów ds. ochrony środowiska
-specjalistów ds. gospodarki odpadami
-osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
-wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 06-11-2020
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Niniejszy program szkolenia stanowi własność intelektualną Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER lub osób trzecich, w których imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER występuje. Materiał jest poufny i podlega ochronie prawem autorskim. Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim oraz wykorzystanie niezgodne z intencją organizatora szkolenia jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.
 

 

1. Podmioty gospodarujące odpadami
2. Klasyfikacja odpadów
3. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny
4. Utrata statusu odpadu
5. Reglamentacja w gospodarce odpadami
6. Nowe wymagania w zakresie gospodarki odpadami
7. Ewidencjonowanie odpadów oraz sprawozdawczość
8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie
9. Przekazywanie odpadów
10. BDO
11. Obszary szczególne w zakresie gospodarki odpadami
12. Kontrola WIOŚ i innych organów kontroli

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1. Podmioty gospodarujące odpadami 2. Klasyfikacja odpadów 3. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny 4. Utrata statusu odpadu 5. Reglamentacja w gospodarce odpadami 6. Nowe wymagania w zakresie gospodarki odpadami 7. Ewidencjonowanie odpadów oraz sprawozdawczość
Data realizacji zajęć
12-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie 9. Przekazywanie odpadów 10. BDO 11. Obszary szczególne w zakresie gospodarki odpadami 12. Kontrola WIOŚ i innych organów kontroli
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Wiedza:
- Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu gospodarki odpadami

Umiejętności:
- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem

Kompetencje społeczne :
- Zdobędzie umiejętność samokształcenia się w zakresie wiedzy z gospodarki odpadami, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Efekty uczenia się

Wiedza:
- Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu gospodarki odpadami

Umiejętności:
- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem

Kompetencje społeczne :  
- Zdobędzie umiejętność samokształcenia się w zakresie wiedzy z gospodarki odpadami, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 150,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 414,50 zł
Koszt osobogodziny netto 95,83 zł
Koszt osobogodziny brutto 117,88 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań, woj. wielkopolskie

Ze względu na zdalną formę szkolenia powyżej wskazano adres siedziby organizatora (zgodnie z zaleceniami, które muszą być spełnione podczas uzupełnienia karty usługi w przypadku zmiany jej realizacji z formy stacjonarnej na formę zdalną w okresie zagrożenia epidemiologicznego z dnia 30.03.2020 r.)

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr Dominika Sułkowska

dr Dominika Sułkowska

Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute, Holland.
Ekspert z zakresu ochrony środowiska w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas wieloletniej pracy trenerskiej, jak i eksperckiej dla wielu podmiotów sektora prywatnego i jednostek sektora publicznego. Realizator kilkunastu projektów środowiskowych, jako ekspert ds. ochrony środowiska, w tym finansowanych ze środków UE. Doradca i wykładowca w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami, podczas prowadzonych w ostatnim okresie szkoleń i konsultacji dla Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej i Agencji Mienia Wojskowego. Doradca PARP w zakresie CSR. Uczestnik wielu konferencji, autor opracowań i ekspertyz.
Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji.
Doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001 i absolwentka studiów po

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Angelika Poznańska

Angelika Poznańska

email: a.poznanska@szkolenia-semper.pl

tel: +48 570-590-060

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ
Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Inwestycja:

1150.00zł netto (+23% VAT)
 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu online
-materiały szkoleniowe
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

Informacje dodatkowe

  1. Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma Zoom (https://zoom-video.pl/)
  2. Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu
  3. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek
  4. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.
  5. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line -  do momentu zakończenia szkolenia 

Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli i audytu. Wizerunek uczestników szkolenia nie będzie rejestrowany.

Walidacja usługi odbędzie się poprzez akrkusz ankiety ewaluacyjnej, przesłany uczestnikowi po zrealizowaniu szkolenia. 

Materiały dydaktyczne:
Standardowo zestaw materiałów szkoleniowych obejmuje:
- prezentację multimedialną wykorzystywaną podczas szkolenia,
- materiały dodatkowe wykorzystywane podczas zajęć, opracowane przez eksperta merytorycznego.

Ciasteczka>