Usługa - Prawo jazdy kat. B+E

Logo ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

4.6/5 z 1239 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. B+E

Numer usługi 2020/08/11/10244/608902

Dostawca usług ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

Miejsce usługi Gostyń

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 400,00 zł netto za osobę

1 400,00 zł brutto za osobę

93,33 zł netto za osobogodzinę

93,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

 

Warunki uczestnictwa:

  • skończone 18 lat
  • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 15-09-2020
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: 1. Decyzja Nr 0152/49/11 z dnia 28 lipca 2011r. wydana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2. Decyzja Nr 110.2.24.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r. wydana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kat. B+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy jazdy kat. B+E obejmuje 15 godzin zajęć praktycznych.

Zajecia praktyczne odbywają się na naszym placu manewrowym oraz w warunkach drogowych, a harmonogram ustalany jest indywidulnie.  Szczegółowy harmonogram jazd znajduje się u osoby nadzorującej kurs prawa jazdy.

  Lp.

  Przedmiot nauczania

Liczba godzin nauczania

  .

  Zajęcia praktyczne – nauka jazdy

     15

 

  Ogółem

     15

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - rozpoczęcie
Data realizacji zajęć
04-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - zakończenie
Data realizacji zajęć
04-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs kategorii B+E uprawnia do kierowania:
– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
– ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)
– motorowerem
– czterokołowcem lekkim

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B+E.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

prawo jazdy

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 93,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 93,33 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie

ul. Lipowa 1

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Witosław Dembowy

Witosław Dembowy

Instruktor nauki jazdy kat. B , C, D, CE, BE , T
od 20 lat prowadzi szkolenia na prawa jazdy
średnie
prowadził szkolenia w projektach unijnych w całej Polsce

Zdjęcie Łukasz Murek

Łukasz Murek

Instruktor nauki jazdy kat. A, B , C, D, CE, BE , T
Instruktor nauki jazdy kat. A, B , C, D, CE, BE , T
wyższe
Instruktor nauki jazdy kat. A, B , C, D, CE, BE , T

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Beata Gaszek

Beata Gaszek

email: b.gaszek@atcgrupa.pl

tel: 48 65 5758523

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Przed rozpoczęciem kursu kandydat musi dostarczyć PKK (poniżej opis)

1. Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) – kandydat musi wypełnić wniosek oraz dołączyć:
a. dowód tożsamości;
b. jedna aktualną i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
c. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
d. kserokopia prawa jazdy;
 

Badania lekarskie odbywają się co środę w naszym ośrodku.

Ciasteczka>