Usługa - Prawo jazdy kat. BE / Kierunek Kariera - kurs indywidualny

Logo Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

4.5/5 z 498 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. BE / Kierunek Kariera - kurs indywidualny

Numer usługi 2020/08/11/22354/608884

Dostawca usług Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 608,00 zł netto za osobę

1 608,00 zł brutto za osobę

67,00 zł netto za osobogodzinę

67,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Prawo jazdy Kat BE moga uzyskac osoby ,które ukonczyły wymagany wiek (18 lat )  oraz uzyskały orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do rozpoczecia szkolenia.

Badania lekarskie można zrealizować w naszym ośrodku w cenie urzędowej minimalnej- 200 zł, rejestracja nr: 733-780-733 (badania platne poza systemem bonowym)

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera i MBony

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 15-08-2020
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 21.02.2011 nr 504/10/10
Zakres uprawnień: Kurs na prawo jazdy kat BE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zapraszamy do realizacji kursu na w ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ w Krakowie

Kurs prawa jazdy kat. BE to KURS NA SAMOCHÓD OSOBOWY Z PRZYCZEPĄ obejmuje

 • 20 godzin zajęć praktycznych = 15 godz. zegarowych
 • 1 godz. test sprawdzający wiedzę
 • 3 godziny lekcyjne - egzamin wewnętrzny praktyczny.

Istnieje możliowść wyboru kursu rozszerzonego.

Zajęcia teoretyczne odbywaja się zgodnie z harmonogramem.
istnieje możliowść wyboru kursu indywidualnego - harmonogram szkolenia zostanie dostosowany do dyspozycyjności klienta

Zajecia teoeretyczne prowadzone w naszym ośrodku to nie tylko ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, to również wykłady specjalistyczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem, właściwej techniki jazdy oraz rzetelne przygotowanie do egzaminu państwowego z teorii i praktyki.

Część praktyczna na kat. BE jest ustalania indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbywa się po zrealizowaniu szkolenia teoretycznego i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego z teorii
Jazdy szkoleniowe odbywają się zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym – nakierowane na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu z przyczepą zgodnie z programem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia praktycznego  uczestnik szkolenia podchodiz do egzaminu wewnętrznego z praktyki.

Po zaliczeniu Ośrodek szkolenia LUZ dokonuje opłaty za pierwszy egzamin państwowy praktyczny.
oraz w uzgodnieniu z klinetem dokonuje rezerwacji terminu egzaminu państwowego.

Wykłady zawierają zagadnienia:

 • Przepisy ruchu drogowego
 • Zasady poruszania się w ruchu drogowym
 • Zajęcia prowadzą instruktorzy - wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu kierowców, czynni motocykliści, pasjonaci, Policjanci drogówki, Ratownicy medyczni

 • Szczegółowe omówienie znaków i sygnałów drogowych
 • Przecinanie się kierunków ruchu
 • szczegółowe omówienie krakowskich skrzyżowań i tras egzaminacyjnych
 • Kontrola drogowa i postępowanie mandatowe
 • Bezpieczeństwo motocyklisty, dobór motocykla i stroju
 • Zachowanie szczególnej ostrożności oraz  unikanie niebezpieczeństw
 • Bezpieczne manewry w ruchu drogowym
 • Wyprzedzanie, wymijanie, omijanie
 • Prawidłowa technika i taktyka jazdy motocyklem
 • Technika jazdy w trudnych warunkach
 • Jazda w górach, podmuchy wiatru
 • Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych
 • Hamowanie i poślizg
 • Pułapki na drodze
 • Czynności kontrolno-obsługowe motocykla
 • Jak zachować się podczas kolizji, wypadku
 • jak zdać egzaminy za pierwszym razem
 • szczegółowe omówienie zadań i kryteriów egzaminacyjnych;
 • skuteczne metody pokonywania manewrów na placu manewrowym
 • porady praktyczne oraz filmy instruktażowe LUZ
 • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków
 • oferujemy kursy:
  - kompleksowe z badaniami lekarskimi dla kierowców,
  - kursy indywidulane  - dostosowane do możliwości czasowych klienta
 • pomagamy z formalnościami związanymi z realizacją kursów z Unii Europejskiej 
 • pomagamy z formalnościami urzędowymi, uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę
 • pomagamy z formalnościami związanymi z ustalaniem egzaminu państwowego,
 • oferujemy doświadczenie oraz wypracowane metody szkolenia
  (szkolimy ponad 25 lat - rozpoczęliśmy działalność w 1989 r. jako pierwszy prywatny ośrodek szkolenia kierowców)
 • wykwalifikowana kadra szkoleniowa, aktywni motocykliści, pasjonaci motocykli

W celu  wyboru  kursu zapraszamy na spotkania informacyjne:
poniedziałki, czwartki, godz. 18.00 – siedziba LUZ ul. M. Skłodowskiej 8/8   

Jak zrealizowac kursy po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej?

Prosimy:
1 dokonać wyboru kursu                                          
2. zamówić bony
3. podpisać umowę z WUP lub MARR
4. dokonać wpłaty własnej na wskazany nr konta w umowie w ciągu 10 dni
5. wykonać badania lekarskie
– zapraszamy na badania w cenach urzędowych do siedziby LUZ
6. wygenerować Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Do wyrobienia PKK należy przedłożyć w wydziale komunikacji Urzędu zgodnego z adresem zamieszkania
- orzeczenie lekarskie,
- fotografię,
- kserokopię prawa jazdy,
- wypełniony wniosek,

Zapraszamy na badania dla kierowców
do siedziby LUZ – ul. M. Skłodowskiej 8/8
w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.30 -17.30
rejestracja 733-780-733

Zapraszamy do realizacji kursów w naszym ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ.
Dołożymy wszelkich starań aby realizacja kursu spełniła Państwa oczekiwania.

Dbając o zadowolenie naszych klientów oferujemy kursy:

 • elastyczne - dostowane do oczekiwań klienta,
 • kompleksowe - z opłatami za pierwsze egzaminy państwowe, załawiamy formalności egzaminacyjne
 • indywidualne - harmonogram zajęć teoretycznych, jest dostosowywany do możliwośći czasowych klienta.
 • podstawowe i  rozszerzone, przyspieszone i ekspresowe, łączone z innym kursem na prawo jazdy,

  Gwarantujemy wysoką jakość szkolenia potwierdzoną:
 • Akredytacją Kuratorium Oświaty
 • Poświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa potwierdzającego spełnienie wyższych wymagań dla OSK
 • Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2018 r.
 • Laureat Konkursu Orły Edukacji 2019 r.
 • Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2019 r.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Test sprawdzający wiedzę
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

W trakcie trwania usługi uczestnik nauczy się prowadzenia samochodu wraz z przyczepą w ruchu drogowym i podczas manewrów na placu manewrowym. Uczestnik opanuje również czynności kontrolno obsługowe pojazdu, będzie miał wiedzę jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami poruszać się po drogach pojazdami samochodowymi.Poruszone zostaną, także zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem kursu jest przygotowanie kursanta do egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Efekty uczenia się

Po zakończnym kursie uczestnik szkolenia jest profesjonalne przygotowany do egzaminu państwowego z teorii i praktyki,

uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad ruchu drogowego,
 • zasad bezpiecznego poruszania sie po drogach z przyczepą,
 • prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym przy posiadaniu przyczepy,
 • obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem kat B+E,
 • zasad bezpiecznego wykonywania manewrów,
 • zasad własciwego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 608,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 608,00 zł
Koszt osobogodziny netto 67,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 67,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/8, 31-025 Kraków, woj. małopolskie

wykłady teoretyczne- M.Skłodowskiej 8/8 Kraków, Sala Konferencyjna w Hotelu Wyspiański (ul. Westerplatte 15; Dom Turysty) jazdy praktyczne - Kawiory 22/2 Kraków Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w stanowiska komputerowe,symulator jazdy, plansze i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się w biurze przy ul. Kawiory 22/2, jazdy odbywają się na placu manewrowym zlokalizowanym w Krakowie oraz na terenie miasta i okolic (w tym na trasach egzaminacyjnych).

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Łuksz Woźniak

Łuksz Woźniak

wykłady teoretyczne
doświadczenie jako wykładowca od 2016 r,
wyższe
pasjonat motoryzacji,

Zdjęcie Piotr Szul

Piotr Szul

jazdy praktyczne kat. A, B, szkolenie obcokrajowców,
ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe jako instruktor

wyższe, studia podyplomowe - nauczyciel
wykłady w języku angielskim, szkolenie na wózki widłowe, szkolenie teoretyczne i praktyczne motocyklistów

Zdjęcie Janusz Piech

Janusz Piech

jazdy praktyczne kat. B, wykłady teoretyczne kat B, C, D
28 letnie doświadczenie zawodowe jako instruktor nauki jazdy oraz oraz 6 letnie doświadczanie jako kierownik szkoły jazdy.
wyższe- Politechnika Krakowska, technikum mechaniczne
Prowadzi zajęcia w ramach : kwalifikacji wstępnej kierowców, szkolenia okresowego kierowców, wykłady teoretyczne kat. B, wykłady specjalistyczne dla kierowców zawodowych,
Certyfikowany trener -wykładowca, aktywny motocyklista.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Zabiegaj

Marta Zabiegaj

email: biuro@luz.krakow.pl

tel: (+48) 50 1421 996

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat;

- posiadanie prawa jazdy kat B;

- uzyskanie orzeczenie lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do rozpoczecia szkolenia

- uzyskanie nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

-Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną (min.egzamin z teorii) w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie.

Informacje dodatkowe

„Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych  w ramach projektu „Kierunek Kariera” i "Kierunek Kariera Zawodowa", MARR-/MBon

Część praktyczna jest ustalania indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się po zrealizowaniu szkolenia teoretycznego do zakończenia usługi szkoleniowej.

Kadra szkoleniowa OSK LUZ / pozostali wykładowcy:

MARTA ZABIEGAJ RAFAŁ ZABIEGAJ TADEUSZ SZEWCZYK ŁUKASZ WOŹNIAK MICHAŁ ŚLIWA  JANUSZ KRUCZEK LESZEK ŻELAZKO JANUSZ PIECH MARIUSZ ZYGUŁA ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI PIOTR KURNIK PIOTR BASTA RYSZARD DWORACZEK ROBERT  MARKOWICZ  PAWEŁ  CICHOŃ  PRZEMYSŁAW SITARSKI  WŁODZIMIERZ SUDER MALWINA BANASIEWICZ TERESA HAMULEWICZ MAGDALENA GOLEC, PIOTR WOROBEL

- Przed zapisem, prosimy o kontakt z biurem LUZ

Dla Każdego z uczestników są przewidziane materiały wspomagające proces uczenia.

Ciasteczka>