Usługa - Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw [MBON, MARR]

Logo Tax Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.1/5 z 218 ocen

Tytuł Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw [MBON, MARR]

Numer usługi 2020/08/11/31172/608856

Dostawca usług Tax Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi odwołana

PLN

369,00 zł netto za osobę

369,00 zł brutto za osobę

46,13 zł netto za osobogodzinę

46,13 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 • Jeśli chcesz rozpocząć pracę w firmach, biurach rachunkowych lub centrach outsourcingowych, które prowadzą obsługę księgową spółek prawa handlowego w systemie Comarch ERP Optima
 • Chcesz nabyć faktyczną umiejętność prowadzenia pełnej księgowości na oprogramowaniu Comarch
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 24-09-2020
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Poznaj zakres merytoryczny kursu

 1. Omówienie podstawowych funkcji programu
 2. Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
 3. Wprowadzenie danych firmy
 4. Omówienie konfiguracji firmy
 5. Konfiguracja modułu Kasa/Bank
 6. Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności
 7. Omówienie i dostosowanie planu kont
 8. Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat)
 9. Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia
 10. Utworzenie schematów księgowych
 11. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT
 12. Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów
 13. Wprowadzanie listy płac
 14. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora
 15. Omówienie dodatkowych funkcji programu – ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia
 16. Omówienie rozrachunków
 17. Przeniesienie dokumentów do ksiąg
 18. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
 19. Przeliczanie deklaracji podatkowych
 20. Zamknięcie roku obrotowego
 21. Otwarcie nowego roku obrotowego
 22. Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
OPTIMA Księgowość od podstaw - 8 godzin dydaktycznych
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu „Optima Księgowość od podstaw” jest przygotowanie słuchaczy do pracy na programie Comarch ERP Optima moduł Księgowość oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy osób, które już na tym programie pracują poprzez przekazanie informacji w zakresie elektronicznego prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowej obsługi programu Comarch Optima.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

 • Znają ​podstawowe funkcje programu.
 • ​Potrafią​ ​tworzyć nową bazę danych firmy oraz użytkownika.
 • ​Potrafią dostosować w programie plan kont.
 • ​Potrafią​​ przeksięgować wprowadzone dokumenty.
 • ​Potrafią wprowadzać listy płac.
 • ​Potrafią przenieść dokumenty do ksiąg.
 • ​Potrafią wprowadzać dane firmy.
 • Znają zasady konfiguracji firmy i konfiguracji modułu Kasa/Bank.
 • Znają zasady rozliczeń i preliminarza płatności.
 • Znają dodatkowe funkcje programu – ewidencję przebiegu pojazdu, wynagrodzenia, raporty, obroty i salda kont, zapisy na kontach.
 • ​Potrafią ​wprowadzać wyciągi bankowe i inne dokumenty do bufora.
 • Znają zestawienia księgowe (bilans i rachunek zysków i strat)​.
 • ​Potrafią w programie wprowadzać i księgować bilans otwarcia​.
 • ​Potrafią tworzyć schematy księgowe.
 • ​Potrafią wprowadzać dokumenty zakupowe i sprzedażowe do rejestru VAT.
 • ​Potrafią przeliczać deklaracje podatkowe.
 • ​Potrafią zamykać rok obrotowy.
 • ​​Potrafią ​zatwierdzać rok obrotowy oraz otwierać nowego.
 • ​​Potrafią ​dokonać importu danych i bila​​nsu z roku poprzedniego.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 369,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 369,00 zł
Koszt osobogodziny netto 46,13 zł
Koszt osobogodziny brutto 46,13 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana Kochanowskiego 28/1, 31-651 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia odbywają się w Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS przy ul. Jana Kochanowskiego 28/1 w Krakowie.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi
 • dogodny dojazd komunikacją miejską

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ewelina Chrobak

Ewelina Chrobak

Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Od 26 lat praktyk w rachunkowości, doświadczenie zdobyła w działach finansowo-księgowych podmiotów o różnych branżach (produkcyjnych , usługowych i handlowych) notowanych na GPW. Obecnie Kierownik działu finansowo księgowego w Grupie Kapitałowej, dodatkowo współpracownik różnych podmiotów jako konsultant.
Posiada blisko 10 letni staż jako trener rachunkowości ze zrealizowanymi około 10 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w szczególności w tematach: odroczony podatek dochodowy, rachunek przepływów pieniężnych przy wykorzystaniu EXCELA, rachunek kosztów, środki trwałe i WNiP, oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF. W Tax Consilium prowadzi kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości i obsługi programu Comarch ERP Optima.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewelina Chrobak

Ewelina Chrobak

email: szkolenia@taxconsilium.com

tel: (+48) 797 459 896

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/kursie jest ukończenie 18 lat i posiadanie co najmniej średnie/ponadgimnazjalne wykształcenie.

Informacje dodatkowe

ILOŚĆ GODZIN

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin dydaktycznych (lekcyjnych). Tabelka w zakładce "harmonogram" uwzględnia godziny zegarowe. Usługa jest rozliczana i realizowana w przeliczeniu na godziny dydaktyczne.

O TRENERZE

O NAS

W cenę Kursu wliczone się najnowsze MATERIAŁY, które wykorzystasz w późniejszej pracy.

Ciasteczka>