Usługa - Akademia Negocjacji

Logo Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k.

4.7/5 z 28 ocen

Tytuł Akademia Negocjacji

Numer usługi 2020/08/10/10940/608641

Dostawca usług Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k.

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

3 950,00 zł netto za osobę

4 858,50 zł brutto za osobę

112,86 zł netto za osobogodzinę

138,81 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest ukierunkowane na osoby z branży IT, chcące nabyć kompetencje  w wypracowywaniu korzystnych rozwiazań  w swoim zespole jak i w kontaktach biznesowych.ora wszytskich tych którzy myszą zaspokajać interesy stron przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla stron negocjacji i utrzymanie pozytywnych kontaktów, osiąganie celów negocjacyjnych. Negocjacje to czynność, która dotyczy nas wszystkich. Negocjujemy w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Negocjacje to dla niektórych codzienna praktyka, inni negocjują sporadycznie. Dla jednych stałe podnoszenie swoich kwalifikacji to obowiązek, dla innych poznanie i przećwiczenie umiejętności negocjacyjnych to okazja do poszerzenia wachlarza swoich kompetencji. Ustalenia podjęte w czasie negocjacji umożliwiają nam wyznaczanie celów i determinują możliwości ich realizacji. Sprawne negocjowanie ma często bezpośredni wpływ na poziom standardu i jakości naszego życia. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2020
Liczba godzin usługi: 35
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat ISO 29990:2010

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Sukces w negocjacjach – i co dalej? Negocjacje to nie jedyny sposób działania w warunkach zaistnienia konfliktu interesów.
 • Dlaczego warto negocjować, a kiedy negocjować nie warto?
 • Strategie i taktyki - o budowaniu celów, projektowaniu dróg do ich osiągania i określaniu optymalnych metod działania na każdym etapie negocjacji

Moduł II

 • Interesy negocjacyjne. Umiejętność tworzenia przewagi negocjacyjnej przy pomocy wiedzy na temat nieujawnianych interesów negocjacyjnych stron. Jaki jest związek pomiędzy interesami negocjacyjnymi a potrzebami negocjujących stron?
 • Techniki kupców – co decyduje o ich skuteczności? Przegląd najczęściej stosowanych technik – obserwacja w warunkach symulacji biznesowych.
 • Techniki sprzedawców – dlaczego nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt? Ćwiczenia i symulacje jako podstawa do oceny skuteczności stosowanych technik.
 • Techniki negocjacyjne. „Gry”, „triki”, „sztuczki”, - działania manipulacyjne „od kuchni”. Jak powstają, kiedy mają zastosowanie, jakie są ich zalety i niepożądane konsekwencje? Jak się przed nimi bronić?

Moduł III

 • Kondycja fizyczna i umysłowa – co może ograniczać dostęp do świeżych pomysłów i skutecznej argumentacji? Jak wspierać kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań?
 • Argumentacja w trakcie negocjacji – jak tworzyć, przekazywać skuteczne argumenty? Jak dopasować rodzaj argumentacji do odbiorcy? Jak przyjmować zaskakujące argumenty?
 • Konstruktywny komentarz zwrotny. Jak udzielać i jak przyjmować konstruktywny komentarz zwrotny?

Moduł IV

 • Postawy i przekonania. Wpływ sposobu postrzegania rzeczywistości na podejmowanie działań. Jak odróżnić upór od konsekwencji?
 • Praca z emocjami, stresem, poczuciem zagrożenia i niepewności. Podstawy higieny i profilaktyki w zakresie pracy z emocjami w wymagającym środowisku zawodowym i w obliczu nieprzewidywalnych zwrotów akcji
 • Fakty i mity – rola i znaczenie różnic płci, wykształcenia, pozycji, wpływ wartości przedmiotu negocjacji  na proces. Dane statystyczne, symulacje i scenariusze stworzone na bazie realnych przypadków negocjacji ilustrują zagadnienie.

Moduł V

 • Negocjacje wielostronne. Czas, przestrzeń, środki i metody przewodzenia w procesie negocjacji wielostronnych, wielokulturowych i wielotematycznych.
 • Negocjacje międzykulturowe. Rola i wpływ różnic kulturowych oraz zwyczajów społecznych i środowiskowych na negocjacje.
 • Zespół negocjacyjny – budowanie i funkcjonowanie skutecznych zespołów specjalistów.
 • Zamykanie negocjacji. Katalog metod zamykania negocjacji, od porozumienia przez techniki odraczania, aż do protokołu rozbieżności

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Czym są negocjacje i jakie jest właściwe miejsce negocjacji w procesie kupna/sprzedazy.
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sukces w negocjacjach, rezultat i relacje.
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Dlaczego warto negocjować, a kiedy negocjować nie warto?
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
strategie i taktyki - na każdym etapie negocjacji
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
interesy negocjacyjne.
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
techniki negocjacyjne: kupców
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki sprzedawców
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki negocjacyjne. „Gry”, „triki”, „sztuczki”, - działania manipulacyjne „od kuchni”.
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Kondycja fizyczna i umysłowa w negocjacjach
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Argumentacja w trakcie negocjacji
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Konstruktywny komentarz zwrotny. Jak udzielać i jak przyjmować konstruktywny komentarz zwrotny?
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Postawy i przekonania.
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca z emocjami, stresem, poczuciem zagrożenia i niepewności.
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Fakty i mity – rola i znaczenie różnic płci, wykształcenia, pozycji, wpływ wartości przedmiotu negocjacji  na proces. Dane statystyczne, symulacje i scenariusze stworzone na bazie realnych przypadków negocjacji ilustrują zagadnienie.
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Negocjacje wielostronne. Czas, przestrzeń, środki i metody przewodzenia w procesie negocjacji wielostronnych, wielokulturowych i wielotematycznych.
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Negocjacje międzykulturowe. Rola i wpływ różnic kulturowych oraz zwyczajów społecznych i środowiskowych na negocjacje.
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zespół negocjacyjny – budowanie i funkcjonowanie skutecznych zespołów specjalistów.
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zamykanie negocjacji
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji przez pracowników branży IT, w zakresie negocjacji prowadzonych wewnątrz przedsiębiorstwa jak i na zewnątrz, osiągnięcie kompetencji menedżerskiej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w transakcjach handlowych, negocjacjach prowadzonych wewnątrz firmy czy negocjacjach i renegocjacjach umów.
Cel ten realizowany jest na poziomie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
W obrębie wiedzy
 Zasad i reguł w procesie negocjacji
 Procesu podejmowania decyzji
 Komunikacji wspierającej proces negocjacji w obliczu nieznanych ograniczeń
 Identyfikacji interesów Stron procesu
 Radzenia sobie z obiekcjami stron procesu
 Zasad wywierania wpływu i skutecznej argumentacji oraz z zakresu tworzenia strategii i taktyki działania w dziale IT
W obrębie umiejętności
 Zapoznania się z praktycznymi wskazaniami dotyczącymi ograniczeń w komunikacji
 Rozwinięcie indywidualnych umiejętności w zakresie analizy sytuacji negocjacyjnej i podejmowania skutecznych decyzji,
 Usprawnienie i rozwinięcie warsztatu umiejętności negocjacyjnych
 Rozszerzenie wachlarza dostępnych metod podejmowania decyzji w niestandardowych sytuacjach negocjacyjnych
 Uzyskanie swobody w zakresie stosowania praktycznych narzędzi w procesie negocjacji w branży IT

W ramach kompetencji społecznych zdobędzie świadomość ciągłego rozwoju i samokształcenia oraz jasnej komunikacji w zespole IT oraz poza zespołem

W obrębie postawy
 Uporządkowanie wniosków z własnych doświadczeń negocjacyjnych
 Wprowadzenie nowych form pracy w warunkach istniejących ograniczeń
 Gotowości do stosowania nowych wzorców budowania trwałych relacji z Klientami
 Gotowości do podejmowania działań proaktywnych w procesie negocjacji
 Wzmocnienie wiary we własne możliwości, poprzez świadome budowanie odpowiedniej pozycji negocjacyjnej
 Osobistej odpowiedzialności i zaangażowania w budowanie efektywnych relacji
 Dbałości o własny rozwój w zakresie doskonalenia umiejętności

Efekty uczenia się

Poprzez udział w szkoleniu uczestnik osiągnie następujące efekty kształcenia na gruncie kompetencji menadżerskich takich jak: zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie ludźmi.

Zarządzanie przedsiebiorstwem i zarządzanie ludźmi

W obrębie wiedzy: uczestnik posiada wiedzę:

 • o zasadach i regułach procesów negocjacji
 • jak przebiega proces podejmowania decyzji 
 • o komunikacji wspierającej proces negocjacji w obliczu nieznanych ograniczeń
 • jak identyfikać interesy Stron procesu
 • jak radzić sobie z obiekcjami stron procesu 
 • jak wywierać wpływ i skutecznie argumentować oraz zna zakres tworzenia strategii i taktyki działania w dziale IT 

W obrębie umiejętności: uczestnik uzyskał swobodę w zakresie stosowania praktycznych narzędzi w procesie negocjacji tj:

 • wykorzystuje zasady sprawnej komunikacji
 • analizuje sytuacje negocjacyjne i podejmuje skuteczne decyzje, 
 • stosuje umiejętności negocjacyjne
 • stosuje metody podejmowania decyzji w niestandardowych sytuacjach negocjacyjnych
 • stosuje praktyczne narzędzia w procesie negocjacji w branży IT.

W ramach kompetencji społecznych zdobędzie swiadomośc ciągłego rozwoju i samokształcenia oraz jasnej komunikacji w zespole IT oraz poza zespołem. 

W obrębie postawy: uczestnik będzie zmotywowany do wychodzenia poza schematy postępowania, między innymi poprzez wykorzystanie poznanych wcześniej narzędzi.

Sposoby weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia: 

pretesty i protesty 

Ustne (wyrywkowe) testy wiedzy

Warsztat oparty na analizie case study

Symulacja mające na celu wypracowanie konkretnych

rozwiązań

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 950,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 858,50 zł
Koszt osobogodziny netto 112,86 zł
Koszt osobogodziny brutto 138,81 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, woj. mazowieckie

Centrum konferencyjne EY Academy of Business. W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi
 • W budynku znajduje się: - parking dla rowerów, siłownia, poczta, kiosk, restauracja.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Witold Rychłowski

Witold Rychłowski

Philips Polska poznawał praktyki skutecznego biznesu międzynarodowego od stanowiska Przedstawiciela Handlowego (Business Electronics) do pozycji Key Account Managera. Następne 5 lat w Sony Poland – na stanowisku Sales & Marketing Managera, budował sieć dystrybucyjną, szkolił i zarządzał kadrami w obszarach sprzedaży oraz marketingu.

Tworzy i realizuje autorskie projekty zarówno w formule szkoleń otwartych, jak i dedykowanych projektów rozwojowych dla firm i organizacji. Aktywnie wspiera rozwój umiejętności również w pracy z klientami indywidualnymi, występując w roli konsultanta, doradcy lub coacha. Doświadczenie zawodowe oraz wieloletnia praktyka doradcza i trenerska pozwoliły na stworzenie oryginalnego, autorskiego podejścia do zagadnień związanych z konfliktem. Wielowymiarowe, kompleksowe podejście do tej grupy zagadnień sprawia, że zajęcia są nie tylko prowadzone w atrakcyjnej formie, ale również pozwalają na skuteczne wypracowanie i wdrożenie zmian postaw i przekonań, a tym samym zachowań, które determinują wzrost efektywności działania w obliczu konfliktu.

Poza Polską Witold Rychłowski przygotowywał i prowadził zajęcia w Bahrainie, Kuwejcie, Katarze, Słowacji czy Holandii, gdzie wysokie oceny uzyskiwał nie tylko z tytułu unikatowej formuły prowadzonych zajęć, ale i z powodu skuteczności proponowanych praktycznych rozwiązań.


Przykładowe zrealizowane projekty: 1. Wieloetapowa, długoterminowa współpraca z jednym z największych producentów na rynku farmaceutycznym w Po

Zdjęcie Piotr Durawa

Piotr Durawa

Negocjacje, sprzedaż
Od 1993 roku trener sprzedaży i umiejętności kierowniczych, coach. W latach 2000-2004 szkolenia z zakresu zarządzania dla Institute for International Research – wdrażanie programu podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej.
1992-1998 spółki Reemtsma Polska (koncern tytoniowy), m.in. Kierownik Działu Sprzedaży, Trener Sprzedaży i Trener Kadry Zarządzającej;
1999-2005 Członek Zarządu Werner&Mertz Polska (niemiecki koncern chemiczny);
2005-2006 Członek Zarządu Metrona Polska (niemiecka spółka energetyczna);
Od 2006 Syndyk przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, od 2010 Licencjonowany Syndyk.
W ramach obowiązków w ww. firmach planował i prowadził procesy zakupowe z dostawcami w obszarze b2b (chemia profesjonalna, maszyny specjalistyczne) oraz negocjował dostawy do dużych sieci handlowych i przedsiębiorstw usługowych.
W swoich programach szkoleniowych koncentruje się na zagadnieniach praktycznych, usprawniających działania organizacji i jej pracowników poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału i infrastruktury firmy.
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie praktycznego zarządzania, szkoleniach umiejętności kierowniczych, takich jak: przywództwo, zarządzanie przez cele, komunikacja, coaching oraz szkoleniachz zakresu negocjacji, technik sprzedaży/zakupów.
Piotr Durawa jest praktykiem, a więc rzeczywiste doświadczenie w zarządzaniu pozwala mu rozpatrywać zagadnienia szkoleniowe wielopłaszczyznowo, uwzględniając realne warunki prowadzenia biznesu. Trener, który

Zdjęcie Adam Skibinski

Adam Skibinski

rKonsultant i trener Ernst & Young Academy of Business: psycholog, stypendysta Fulbrighta. Posiada praktyczną wiedzę psychologiczną i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu w dziedzinie efektywnej komunikacji, psychologii negocjacji, sprzedaży doradczej i obsługi klienta, organizacji i planowania pracy oraz efektywności osobistej. Zajmuje się zagadnieniem usprawniania przepływu informacji w organizacji. Specjalizuje się w modelowaniu sprawnej komunikacji w grupie oraz technikach efektywnego uczenia się.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener i konsultant. Pracował między innymi dla firm takich jak PKN Orlen, Software AG Polska czyBZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Trener biznesu i konsultant, psycholog języka, specjalista w zakresie komunikacji interpersonalnej. Jako trener i konsultant od 1995 roku prowadził i kierował przeszło 450 projektami szkoleniowymi, rekrutacyjnymi i doradczymi dla ponad 160 firm i instytucji z zakresu negocjacji biznesowych, komunikacji w zespole, sprzedaży, efektywności osobistej oraz metod perswazji językowej.
Prowadził projekty szkoleniowe w j. angielskim w Bahrajnie, Kuwejcie, Dubaju, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Słowenii i Holandii:
ERNST & YOUNG KUWAIT: warsztat z komunikacji interkulturowej w zespole konsultantów (Kuwejt)
LIBERTY GLOBAL (UPC): szkolenie audytorów wewn. z kreatywnego rozwiązywania problemów (Holandia)
ERNST & YOUNG DUBAI: 2 szkolenia otwarte z zakresu negocjacji biznesowych (ZEA)
Kuwait Petrolium

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sylwia Kacprzak

Sylwia Kacprzak

email: sylwia.kacprzak@pl.ey.com

tel: +48 508018327

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie zgłoszenia na stronie internetowej:

https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/negocjacje,110/

W polu uwagi proszę wpisać: "Staram się o dofinansowanie w PARP"

Informacje dodatkowe

Po zakończanieu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikrat Akademii Negocjacji oraz zaświadczenie o ukończeniu usługi zgodnie z rozp. MEN z dnia 19 marca 2019r.

Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej.

Ciasteczka>