Usługa - Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców RADAR Robert Stelmaszczyk

4.5/5 z 11 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym

Numer usługi 2020/08/10/44050/608616

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców RADAR Robert Stelmaszczyk

Miejsce usługi Jelenia Góra

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 830,00 zł netto za osobę

2 830,00 zł brutto za osobę

56,60 zł netto za osobogodzinę

56,60 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupą docelową są osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia na stanowisku kierowcy ciężarowego

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2020
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

TEORIA

Przedmiot

Liczba godzin

L.p.

Zajęcia teoretyczne z prawa jazdy kat. C

1

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się po drodze publicznej

5

2

Zagrożenia związane z ruchem drogowym

5

3

Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych

5

4 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych 5

RAZEM

20

PRAKTYKA

1

Jazda na placu manewrowym i w ruchu drogowym kat. C

30

                                                                               RAZEM 50

Kurs kończy się egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Koszt egzaminu kat. C wynosi 230 zł i jest on wliczony w cenę kursu

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C

Efekty uczenia się

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C przez opanowanie:

 • przepisów ruchu drogowego- techniki kierowania pojazdem
 • zarysów budowy pojazdów i zasady obsługi technicznej
 • zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedmedycznej
 • racjonalnego kierowania pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • nabycie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego
 • opanowanie oceny zagrożeń z wykonywanym zawodem w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego w WORD uczestnik kursu otrzyma prawo jazdy wydane przez odpowiedni dla jego zamieszkania urząd.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starostwo Powiatowe
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 830,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 830,00 zł
Koszt osobogodziny netto 56,60 zł
Koszt osobogodziny brutto 56,60 zł
w tym koszt walidacji netto 2 830,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 2 830,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 2 830,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 2 830,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Obrońców Pokoju 26a, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Stelmaszczyk

Robert Stelmaszczyk

Wykładowca oraz instruktor w zakresie m.in. wszystkich kategorii prawa jazdy (w tym kat. B, B+E, C, C+E, D), szkoleń kierowców – w tym: kwalifikacja wstępna i okresowa, Instruktor techniki jazdy Kat. A, B, C, D, E
20 lat w zawodzie trenera, wykładowcy, instruktora. W tym:
doświadczenie w prowadzeniu kursów dla osób wykluczonych społecznie (w tym realizacja szkoleń w ramach projektów z dziedziny ekonomii społecznej dla PUP, MOPS, OHP, itp.)

Zdjęcie Robert Stelmaszczyk

Robert Stelmaszczyk

instruktor nauki jazdy kat. AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D, DE, T

Zdjęcie Robert Stelmaszczyk

Robert Stelmaszczyk

instruktor nauki jazdy kat. B1, B, C1, C1E, C, CE, D1, D, DE, T

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ośrodek Szkolenia Kierowców RADAR Stelmaszczyk

Ośrodek Szkolenia Kierowców RADAR Stelmaszczyk

email: oskradar@onet.pl

tel: (+48) 601 910 595

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • wymagany wiek - skończone 20 lat i 9 miesięcy
 • posiadane prawo jazdy kat. B
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie PKK

Informacje dodatkowe

Część praktyczna będzie ustalana indywidualnie z uczestnikiem szkolenia i odbędzię się w dniach 26.08. do 30.11.2020. Cena kursu wraz z 1 egzaminem państwowym w WORD wynosi 2830 zł

Ciasteczka>