Usługa - Kurs wózek jezdniowy i suwnica z egzaminem

Logo ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

4.6/5 z 1239 ocen

Tytuł Kurs wózek jezdniowy i suwnica z egzaminem

Numer usługi 2020/08/10/10244/608596

Dostawca usług ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

74,07 zł netto za osobogodzinę

74,07 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby które chcą zdobyć nowe lub poszerzyć uprawnienia UDT.Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora urządzeń objętych dozorem technicznym, suwnice (I S, II S) ( wózek)

 

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 17-09-2020
Liczba godzin usługi: 27
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu:

 1. Ogólne wiadomości o suwnicach i wózkach
 2. Wiadomości o dozorze technicznym.
 3. Budowa suwnic i wózka
 4. Sprzęt pomocniczy.
 5. Eksploatacja suwnic i wózka
 6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora suwnic i wózka
 7. Zajęcia praktyczne
 8. Egzamin
 9. Zajęcia teoretyczne i praktyczne 60 minutowe
 10. materiały w formie prezentacji na maila.

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne z suwnicy
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne z wózka
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Uczestnik po kursie będzie :
- wiedział jak zbudowana jest dana maszyna
- wszystko o UDT ( Urząd Dozoru Technicznego)
- znał przepisy BHP
- potrafił samodzielnie obsługiwać daną maszynę,
- nauczy się jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia.

Efekty uczenia się

Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z róznymi typami stosowanych suwnic i wózków  ich budową, informacjami dotyczącymi czynności, jakie operator wykonuje podczas swojej pracy oraz wiadomościami z zakresu ładunkoznawstwa i BHP.
Szkolenia przygotowuje do zdania egzaminu.

Kurs kończy się  egzaminem przed Komisja z Urzedu Dozoru Technicznego.

 Osoba po zdanym egzaminie otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację UDT
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego UDT
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 74,07 zł
Koszt osobogodziny brutto 74,07 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań, woj. wielkopolskie

Poznań ul. Mrągowska 11.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Romuald Antkowiak

Romuald Antkowiak

udt
od 2013 roku instruktor UDT

średnie
5 lat instruktor wózków

Zdjęcie Arkadiusz Wieland

Arkadiusz Wieland

UDT
instruktor udt- od 2015
instruktor imbigs - od 2009
instruktos spawania
wyższe
instruktor udt- od 2015

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Szymczak

Marta Szymczak

email: m.szymczak@atcgrupa.pl

tel: (+48) 616 658 837

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,

Informacje dodatkowe

Cena usługi 2000 zł zawiera koszt  dwóch egzaminów w kwocie 370 zł. cena za egzamin z wózka 185 zł i cena za egzamin z suwnicy 185 zł cena kursu 1630 zł. 

 

Ciasteczka>