Usługa - ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.4/5 z 1612 ocen

Tytuł ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Numer usługi 2020/08/10/8058/608594

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

550,00 zł netto za osobę

550,00 zł brutto za osobę

91,67 zł netto za osobogodzinę

91,67 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresaci szkolenia:

 • podatnicy (właściciele firm), którzy dokonywali zakupów towarów i usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska albo importowali towary na terytorium innego państwa członkowskiego;
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści VAT;
 • pracownicy i właściciele biur rachunkowych;
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

  Szkolenie jest również polecane dla pracowniców i kadry zarządzającej MŚP.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 13-10-2020
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Podstawy prawne procedury odzyskania podatku VAT.

2. Państwo członkowskie siedziby.

3. Państwo członkowskie zwrotu.

4. Transakcje uprawniające do zwrotu VAT.

5. Kto może starać się o zwrot VAT.

6. Organ właściwy do zwrotu VAT.

7. Obowiązki polskich urzędów skarbowych w procedurze odzyskiwania VAT przez polskich podatników.

8. Udział pełnomocnika w procedurze zwrotu podatku.

9. Informacja o sposobie rozpatrywania wniosków przez poszczególne państwa członkowskie zwrotu.

10. Informacja na temat organów administracji podatkowych rozpatrujących wnioski o zwrot podatku w poszczególnych państwach członkowskich zwrotu.

11. Formularz VAT-REF:

 • Wypełnianie formularza o zwrot VAT (niezbędne i właściwe dane);
 • Niezbędne załączniki;
 • Termin złożenia formularza;
 • Korekta formularza.


12. Termin zwrotu VAT.

13. Sesja pytań.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
05:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- znał pełny zakres wiedzy teoretycznej;
- znał pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi oraz przykładami wypełniania wniosku o zwrot podatku;
- posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z odzyskiwaniem podatku VAT na terytorium różnych państw;
- posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- znał pełny zakres wiedzy teoretycznej;
- znał pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi oraz przykładami wypełniania wniosku o zwrot podatku;
- posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z odzyskiwaniem podatku VAT na terytorium różnych państw;
- posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 550,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 550,00 zł
Koszt osobogodziny netto 91,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 91,67 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Moniuszki 4/8, 40-005 Katowice, woj. śląskie

Centrum Katowic - kamienica - trzecie piętro - brak windy

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Podleśny

Adam Podleśny

Podatki
Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. 
W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szczepańska

Aleksandra Szczepańska

email: aleksandra.szczepanska@frr.pl

tel: 323530926

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

 1. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych
 2. Uwaga, bardzo prosimy o rezerwację miejsca u opiekuna szkolenia, po wybraniu usługi
 3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie BUR,
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
 5. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 6. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym,
 7. Usługa rozwojowa jest realizowana,
 8. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę, 
 9. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
 10. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
 11. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
 12. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

 

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Uwaga!
W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych. W czas szkolenia są wliczone przerwy kawowe oraz lunch.

Szkolenie ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH​ trwa 6 godzin dydaktycznych:
15  października  2020 r. ( 09:00-14:15)

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego 32 353 09 26 (czynne pon-ndz 8:00-16:00).

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik
 • długopis
Ciasteczka>