Usługa - RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.4/5 z 1612 ocen

Tytuł RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI

Numer usługi 2020/08/10/8058/608472

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 050,00 zł netto za osobę

1 050,00 zł brutto za osobę

87,50 zł netto za osobogodzinę

87,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresaci szkolenia:

 • osoby, których obowiązki zawodowe wymagają wiedzy księgowej,
 • osoby zamierzające się przekwalifikować,
 • osoby zarządzające jednostkami gospodarczymi, w tym również działami finansowymi,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematem rachunkowości i księgowości
 • pracownicy i kadra zarządzająca MŚP
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 01-12-2020
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

DZIEŃ I
RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW - 6 godz.

Teoretyczne i prawne podstawy rachunkowości, polityka rachunkowości:
- zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości,
- zasady rachunkowości,
- charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych,
- zasady obiegu i kontroli dokumentów,
- pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych,
- zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- zasady poprawiania błędów na dowodach księgowych oraz w księgach rachunkowych,
- konto księgowe - pojęcie i klasyfikacja,
- pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont,
- ewidencja na kontach syntetycznych i na kontach pomocniczych,
- dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości,
- bilans - budowa, układ, funkcje, charakterystyka aktywów i pasywów,
- rachunek zysków i strat, części składowe, ogólna charakterystyka kosztów i przychodów,
- inwentaryzacja aktywów i pasywów,
- rodzaje wyceny w rachunkowości finansowej.

DZIEŃ II
PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI – 6 godz.

Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych
- środki pieniężne i rachunki bankowe w przedsiębiorstwie, operacje i ewidencja,
- charakterystyka, podział i ewidencja rozrachunków i roszczeń,
- ewidencja obrotu materiałowo-towarowego,
- pojęcie i systemy wynagrodzeń,
- zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów,
- analiza wariantów ewidencji kosztów,
- ewidencja przychodów,
- kapitały i fundusze jednostki gospodarczej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
Data realizacji zajęć
03-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
05:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest omówienie z uczestnikami podstawowe zasady rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie posiadał wiedzę dotyczącą klasyfikacji pozycji bilansowych;
- uczestnik będzie znał typowe księgowania w jednostkach handlowo – usługowych oraz produkcyjnych;
- uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu zasad rachunkowości i księgowości;
- uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z podstawowymi zasadami rachunkowości i ewidencją księgową;
- posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie posiadał wiedzę dotyczącą klasyfikacji pozycji bilansowych;
- uczestnik będzie znał typowe księgowania w jednostkach handlowo – usługowych oraz produkcyjnych;
- uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu zasad rachunkowości i księgowości;
- uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z podstawowymi zasadami rachunkowości i ewidencją księgową;
- posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 050,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 050,00 zł
Koszt osobogodziny netto 87,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 87,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Moniuszki 4/8, 40-005 Katowice, woj. śląskie

Szkolenie w ścisłym centrum Katowic na trzecim piętrze kamienicy, bez windy.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Barbara Talowska-Ciołczyk

Barbara Talowska-Ciołczyk

Rachunkowość
Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
Wyższe
Wieloletni współpracownik Centrum szkoleniowego FRR Sp. z o.o. w zakresie: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szczepańska

Aleksandra Szczepańska

email: katowice@frr.pl

tel: 501 476 484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

 1. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych
 2. Uwaga, bardzo prosimy o rezerwację miejsca u opiekuna szkolenia, po wybraniu usługi
 3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie BUR,
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
 5. Operator nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy,
 6. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 7. Usługa rozwojowa jest realizowana,
 8. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę, 
 9. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
 10. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
 11. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
 12. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

 

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Uwaga!
W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych.
1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut, dlatego 6 godzin dydaktycznych szkolenia to 4,5 godziny zegarowej.

W czas trwania szkolenia są wliczone przerwy kawowe oraz przerwa na lunch (4:5 godziny usługi + 45 min przerw, co daje 5:15 godzin zegarowych).

Przedstawiony harmonogram szkolenia uwzględnia ramy czasowe, w których uczestnik przebywa na terenie ośrodka szkoleniowego.

 • autorskie materiały szkoleniowe
 • materiały piśmiennicze, notatnik
   
Ciasteczka>