Usługa - Kurs prawa jazdy kat. C. Kierunek kariera zawodowa.

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Luz J.Zaworski, M.Świerczek sp.j.

4.5/5 z 471 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. C. Kierunek kariera zawodowa.

Numer usługi 2020/08/10/12756/608467

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Luz J.Zaworski, M.Świerczek sp.j.

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat. C . Usługa również adresowana do uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa".

 

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 maja 2011r , numer NP.546.10.2011.IK
Zakres uprawnień: Kursy prawa jazdy kat. C

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kategorii C

Kurs podstawowy obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych lekcyjnych tj. 30 godzin zegarowych .

W zajęciach teoretycznych realizowane są następujące tematy z podziałem na liczbę godzin

1.Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdami po drodze publicznej- 12 godzin

2.Zagrożenia związane z ruchem drogowym- 2 godziny

3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych- 1 godzina

4.Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu- 5 godzin

RAZEM 20 godzin

 

Zajęcia praktyczne - nauka jazdy obejmuje tematykę określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn.4 marca 2016r z podziałem na :

1. Plac manewrowy:

- przygotowanie do jazdy i sprawdzenie podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

- ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

-ruszanie z miejsca na wzniesieniu

- parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe, parkowanie równoległe

2. Ruch drogowy:

-wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

-jazda drodami dwukierunkowymi jednojezdnymi

-jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdnymi

- jazda drogami jednokierunkowymi

-przejazd przez skrzyżowanie (różne typy skrzyżowań)

-przejazd przez przejścia dla pieszych

-wykonanie manewrów; wymijania, omijania, wyprzedzania, zmiany pasów, zmiany kierunku, zawracania

- hamowanie od prędkosci 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu

- hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

-zmiana biegów własciwa dla energooszczędnej jazdy, hamowanie silnikiem

RAZEM 40 godzin lekcyjnych, liczba godzin realizowanych w poszczególnych tematach jest dostosowana indywidualnie do predyspozycji osoby szkolonej. Kurs o zwiększonej liczbie zajęć praktycznych - kurs rozszerzony.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest pozytywny wynik egzaminów wewnętrznych-  teoretycznego i praktycznego.

Warunki uczestnictwa: W kursie mogą uczestniczyć osoby które osiągnęły wymagany wiek tj. 3 miesiące przed 21 rokiem życia i uzyskały profil kandydata na kierowcę kat C  w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną "Egzamin Państwowy" kat. C  w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie

Informacje dodatkowe: 

Usługa jest realizowana w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" działanie 10.2.4  "Kształcenie zawodowe osób dorosłych" współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Osoba szkolona pokrywa 15 procent wartości szkolenia. Koszty egzaminów państwowych (teoria 30zł, praktyka 200zł) ponosi osoba szkolona poza systemem bonowym.Termin egzaminu ustala ośrodek nauki jazdy w ciągu 30 dni od zakończenia usługi,osoba szkolona na obowiązek przystąpić do egzaminu.

Dodatkowe osoby prowadzące szkolenie praktyczne i teoretyczne: Król Roman teoria, praktyka kursy kat B, C,C+E.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem i odbędzie się w okresie od 01.09.2020r.do16.10.2020r.Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu.

Podręcznik kursanta kategorii C wraz z płytą DVD- testy egzaminacyjne

Paweł Kopacz,Przemysław Żak

 

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 1-5 Zasady i przepisy służące bezpieczeństwu poruszania na drodze publicznej.
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 6-10 Zagrożenia związane z ruchem drogowym.
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 11-15 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 16-20 Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu.
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w ruch drogowym samochodem ciężarowym określonym w kategorii C.

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdem kat C w ruchu drogowym w sposób niezagrażający bezpieczeństwu potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminów wewnętrznych teoretycznego i praktycznego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ignacego Mościckiego 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Cichoń

Jan Cichoń

Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B, C,C
Uprawnienia do szkolenia od 2007 roku
Wyższe
Prowadzenie zajęć dla około 10 grup szkoleniowych rocznie na kursach prawa jazdy kat C i C+E

Zdjęcie Jan Zaworski

Jan Zaworski

Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A,B, C,BE,CE
Uprawnienia do szkolenia ponad 25 lat, prowadzenie Ośrodka Szkolenia Kierowców ponad 25 lat
średnie
Prowadzenie zajęć dla około 5 grup szkoleniowych rocznie na kursach prawa jazdy Kat C i C+E

Zdjęcie Tomasz Chwistek

Tomasz Chwistek

Prowadzenie zajęć praktycznych na kursach prawa jazdy kat C i C+E
Szkolenie na kursach prawa jazdy kat C i C+E ponad 10 lat.
wyższe
Szkolenie praktyczne około 60 osób rocznie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dagmara Soból-Pawłowska

Dagmara Soból-Pawłowska

email: biuro@luzosk.pl

tel: (+48) 663 339 950

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa zostały przeniesione do programu usługi

 

Informacje dodatkowe


Informacje dodatkowe przeniesione do programu usługi

Ciasteczka>