Usługa - Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem

Logo Dopierała Łukasz Ośrodek Szkolenia Kierowców

4.9/5 z 31 ocen

Tytuł Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem

Numer usługi 2020/08/10/53440/608437

Dostawca usług Dopierała Łukasz Ośrodek Szkolenia Kierowców

Miejsce usługi Gozdów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 300,00 zł netto za osobę

2 300,00 zł brutto za osobę

16,31 zł netto za osobogodzinę

16,31 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które ukończyły 21 rok życia i chcą wykonywać transport drogowy rzeczy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 08-10-2020
Liczba godzin usługi: 141
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć oraz 1 godzine egzaminu państwowego.

Kurs dzieli się na 2 cześci:

a) Część podstawową (97 godzin) w ramach której realizowane będą następujące zagadnienia:

 • poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania (15 godzin)
 • poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, minimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom (15 godzin)
 • poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad (15 godzin)
 • uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w  pracy (15 godzin)
 • umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów (7 godzin)
 • umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym (10 godzin)
 • świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych (5 godzin)
 • umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie  w sytuacjach krytycznych (10 godzin)
 • umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika (5 godzin)

b) Część specjalistyczna (43 godzin) w ramach której realizowane będą następujące zagadnienia:

 • szkolenie zawansowane racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (18 godzin)
 • stosowanie przepisów (10 godzin)
 • bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (5 godzin)
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym (8 godzin)
 • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (2 godziny)

Część teoretyczna realizowana jest z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego w sali ośrodka, pod nadzorem  wykładowcy. Uczestnik ma obowiązek realizować szkolenie zgodnie z harmonogramem.

Część praktyczna ustalana jest indywidualnie z uczestikiem kursu i będzie realizowana w ruchu drogowym oraz w warunkach specjalnych.

Po ukończeniu kursu uczestnik przystępuje do egzaminu państwowego w Ośrodku, w którym odbywał kurs. Testy kwalifikacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna, powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
27-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
02-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część podstawowa
Data realizacji zajęć
03-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Część specjalistyczna
Data realizacji zajęć
03-11-2020
Godzina rozpoczęcia
21:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Część specjalistyczna
Data realizacji zajęć
04-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część specjalistyczna
Data realizacji zajęć
05-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część specjalistyczna
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część specjalistyczna
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część specjalistyczna
Data realizacji zajęć
09-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Część specjalistyczna - zajęcia praktyczne w ruchu drogowym odbędą się od 10.11 do 13.11.2020 r. i będą ustalane indywidualnie z uczestnikiem usługi
Data realizacji zajęć
10-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część specjalistyczna - zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin państwowy z Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej około 12 grudnia - czas trwania egzaminu około 1 godzina
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie kierowcy wykonującego przewóz rzeczy. Na kursie uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu przepisów wykonywania transportu drogowego, czasu pracy, bezpieczeństwa, technik kierowania pojazdem oraz jazdy w warunkach specjalnych. Kursant zdobędzie umiejętność prowadzenia pojazdu w ruchu miejskim oraz międzymiastowym, ze szczególnym uwzględnieniem załadunku towaru i optymalizacji zużycia paliwa. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie uczestnika do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu po jego zakończeniu powinien mieć wiedzę oraz umiejętności w zakresie bezpiecznej i racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dla pojazdów kategorii: C,C1,C1+E,C+E. Znana mu będzie również znajomość obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w środowisku pracy.Zdobyta przez uczestnika wiedza pozwoli mu również na wykorzystanie jej w warunkach ćwiczeń praktycznych. Efektem usługi będzie również przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu przed komisją z Urzędu Wojewódzkiego. Potwierdzeniem będzie otrzymanie świadectwa kwalifikacji, które jest niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uczestnik kursu uzyskuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/ Wojewoda Wielkopolski
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 16,31 zł
Koszt osobogodziny brutto 16,31 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Akacjowa 8, 62-604 Gozdów, woj. wielkopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Busz - Dopierała

Agnieszka Busz - Dopierała

Wykładowca
Duze
Wyższe
Duze

Zdjęcie Ryszard Dopierała

Ryszard Dopierała

Wykładowca
Instruktor z wieloletnim stażem
Średnie
Wieloletnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Łukasz Dopierała

Łukasz Dopierała

email: lukaszdopieralaosk@wp.pl

tel: 507194432

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uczestnik kursu musi spełniać następujace warunki:

 • ukończone 21 lat
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • ważne prawo jazdy

Informacje dodatkowe

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z kursantem.

Należy mieć na uwadzę kwestie zmienności i zdarzeń losowych.

Egzamin jest wymagany i uczestnik jest zobowiązany go odbyć w pierwszym wyznaczonym przez ośrodek terminie.

Na koszt usługi skłąda się (2300 zł):

- kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (2300 zł)

- egzamin państwowy (0zł)

Ciasteczka>