Usługa - Pracownik HR kurs certyfikowany VCC

Logo Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

4.8/5 z 227 ocen

Tytuł Pracownik HR kurs certyfikowany VCC

Numer usługi 2020/08/10/11147/608433

Dostawca usług Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 600,00 zł netto za osobę

6 600,00 zł brutto za osobę

110,00 zł netto za osobogodzinę

110,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Moduł skierowany jest do managerów, pracowników działów personalnych, osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie HR-u.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 16-10-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Wprowadzenie do tematu HR-u.
 2. Omówienie podstawowych pojęć i definicji.
 3. Rozwój kariery zawodowej pracowników, a korzyści dla przedsiębiorstwa.
 4. Tworzenie opisów stanowisk pracy.
 5. Definicja i model kompetencji zawodowych. Dyspozycje wpływające na rozwój kompetencji zawodowych.
 6. Klasyfikacja kompetencji.
 7. Rola, zastosowanie i wdrażanie modelu kompetencji.
 8. Psychologiczne aspekty wdrażania modelu kompetencji.
 9. Model kompetencji a narzędzia HRM.
 10. Budowa modelu kompetencji.
 11. Procedura tworzenia opisu kompetencji.
 12. Testy kompetencyjne.
 13. Trzy główne źródła rozwoju zawodowego.
 14. Potencjał rozwojowy, a bieżące kompetencje pracowników.
 15. Stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej w pracy z ludźmi.
 16. Komunikacja niewerbalna – sztuka autoprezentacji. Komunikacja werbalna.
 17. Uważne słuchanie.
 18. Mowa ciała a wizerunek.
 19. Sztuka autoprezentacji.
 20. Definicja NLP.
 21. Słowa mają magiczną moc – język perswazji.
 22. Kotwice w NLP.
 23. Rapport.
 24. Definicja oceny pracowników.
 25. Trudności z wdrożeniem systemu ocen okresowych. Rodzaje metod oceny pracowników w przedsiębiorstwie.
 26. Wpływ na efektywność systemu ocen.
 27. Błędy w ocenie.
 28. Rozmowa oceniająca a stres.
 29. Zasady sporządzania regulaminu ocen okresowych.
 30. Potrzeby a motywacja.
 31. Teoria Herzberga.
 32. Teoria MC Gregora.
 33. Teoria oczekiwań Vrooma.
 34. System motywacyjny.
 35. Finansowe i pozapłacowe elementy motywowania.
 36. Kompetencje w procesie wartościowania pracy.
 37. Cel wynagradzania pracowników i szeregowania stanowisk.
 38. Szeregowanie stanowisk.
 39. Powiązanie wynagradzania z efektywnością pracy. Model kompetencyjny, jako środek uprzystępniania pracownikom zasad wartościowania i szeregowania stanowisk.
 40. Pozostałe zagadnienia, istotne podczas opracowywania struktury płac i szeregowania stanowisk.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs certyfikowany VCC Pracownik HR obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie pracy działu HR. Podczas kursu uczestnicy zaznajamiają się definicjami, modelami, jak i teoriami niezbędnymi w umiejętnej pracy z ludźmi. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu opisywania stanowisk pracy, wdrażania modeli kompetencyjnych w przedsiębiorstwie, komunikacji interpersonalnej, ocen pracowników, systemu motywacyjnego.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru HR. Pracownik HR powinien:

 • tworzyć opisy stanowisk pracy,
 • skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • kontrolować przebieg rozmowy,
 • aktywnie słuchać pracownika,
 • zastosować w praktyce wykorzystywać narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi,
 • nawiązać trwałe relacje z pracownikami,
 • rozpoznać słabe i mocne strony pracownika,
 • określać definicje kompetencji,
 • określać kompetencje w zależności od danego stanowiska,
 • określać definicje organizacyjne i stanowiskowe,
 • wyznaczać kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • pracować w zakresie budowy modeli kompetencji w oparciu o kulturę organizacyjną,
 • określać strukturę kompetencyjną,
 • posiadać podstawową wiedzę w zakresie programowania neurolingwistycznego,
 • wdrażać system ocen okresowych,
 • znać rodzaje metod oceny pracowników,
 • definiować motywację i potrafić zaspokajać potrzeby pracowników,
 • znać różne teorie motywacyjne,
 • potrafić zastosować pozapłacowe elementy motywowania,
 • potrafić wartościować stanowiska pracy.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak-wydany dokument zawiera opis efektów uczenia się

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak-proces kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności kształcenia.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak-certyfikat VCC jest rozpoznawalny i uznany w branży

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Fundacja VCC
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 110,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 110,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 25 Białystok, woj. podlaskie

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM. Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy) System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13, Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

email: szkolenia.blizej@wp.pl

tel: (+48) 530 697 250

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

- Podręcznik Pracownik HR

- materiały szkoleniowe,testy rekrutacyjne

Ciasteczka>