Usługa - Wizerunek firmy i jej produktów

Logo MIGUS CONSULTING ZOFIA MIGUS-BĘBNOWICZ

5/5 z 113 ocen

Tytuł Wizerunek firmy i jej produktów

Numer usługi 2020/08/10/53017/608330

Dostawca usług MIGUS CONSULTING ZOFIA MIGUS-BĘBNOWICZ

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 900,00 zł netto za osobę

2 337,00 zł brutto za osobę

237,50 zł netto za osobogodzinę

292,13 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

• Przedsiębiorcy

• Dyrektorzy, kierownicy i menadżerowie

• Sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, opiekunowie klienta, doradcy biznesowi i ubezpieczeniowi

• Osoby poszukujące pracy/klientów oraz chcące zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie wizerunku firmy

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 09-10-2020
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

PROGRAM:

1. Wizerunek firmy i jej produktów
a. Typy wizerunku firmowego
b. Elementy składowe wizerunku firmy
c. Modele budowy wizerunku firmy

2. Budowa Unikalnej Propozycji Sprzedaży
a. Wybór, selekcja i pozycjonowanie treści 
b. Zasada priorytetu
c. Zasada odpowiedniego momentu

3. Proporcje treści i formy w przekazie
a. Treść w przekazie  - czym kierować się podczas wyboru treści oferty?
b. Forma w przekazie – w jakim stopniu wzbogacać ofertę narzędziami i technikami retorycznymi?

4. Efektowna prezentacja 
a. Wpływ czynników osobniczych na postrzeganie produktu 
b. Modalności w postrzeganiu produktów 
c. Zasada autorytetu zewnętrznego
d. Zasada ograniczonego wyboru
e. Zasada ograniczenia czasowego
f. Zasada ograniczonej dostępności

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wizerunek firmy i jej produktów. Budowa Unikalnej Propozycji Sprzedaży. Proporcje treści i formy w przekazie. Efektowna prezentacja
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

WIEDZA
Uczestnik uzyska wiedzę na temat:
- Typów, rodzajów i elementów wizerunku firmy
- Modeli kreacji wizerunku firmy i jej produktów
- Technik budowy Unikalnej Propozycji Sprzedaży
- Cech osobniczych i demograficznych wpływających na decyzje zakupowe klienta
- Metod wyboru informacji firmowych, które najkorzystniej odzwierciedlają unikatowe cechy produktów, usług
- Technik strukturyzowania wypowiedzi, które wykluczą zbędne dane, zapychacze i informacje utrudniające rozumienie przekazu
- Technik zwiększających perswazyjność oferty

UMIEJĘTNOŚCI
Po szkoleniu uczestnik potrafi:
- Zastosować wybrany model analizy w celu zmiany wizerunku firmy i jej produktów
- Zdiagnozować potrzeby klienta i sprofilować go pod względem określonych cech osobniczych i demograficznych.
- Wybrać najciekawsze informacje o firmie i jej produktach, nadając im znaczenie i wartość pożądaną przed klienta
- Nadać cechom firmy i produktom znaczenie, podkreślić elementy unikatowe i pozycjonować informacje o przedsiębiorstwie wobec innych zbliżonych podmiotów
- Uporządkować ofertę nadając jej perswazyjny charakter odwołując się do cech, doświadczeń, potrzeb i wymagań klienta
- Posłużyć się narzędziami retorycznymi, które zwiększą atrakcyjność oferty w oczach słuchacza
- Zamknąć skutecznie prezentację produktu i zmotywować klienta do kontaktu (zakupu), dzięki zastosowaniu zasad ograniczenia czasu, dostępności, wyboru

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Uczestnik powiększa własne kompetencje pozwalające na profesjonalizm i efektywniejszą komunikację z klientem w branży BHP.

Efekty uczenia się

WIEDZA
Uczestnik uzyskał wiedzę na temat:
- Typów, rodzajów i elementów wizerunku firmy
- Modeli kreacji wizerunku firmy i jej produktów
- Technik budowy Unikalnej Propozycji Sprzedaży
- Cech osobniczych i demograficznych wpływających na decyzje zakupowe klienta
- Metod wyboru informacji firmowych, które najkorzystniej odzwierciedlają unikatowe cechy produktów, usług
- Technik strukturyzowania wypowiedzi, które wykluczą zbędne dane, zapychacze i informacje utrudniające rozumienie przekazu
- Technik zwiększających perswazyjność oferty

UMIEJĘTNOŚCI
Po szkoleniu uczestnik potrafi:
- Zastosować wybrany model analizy w celu zmiany wizerunku firmy i jej produktów 
- Zdiagnozować potrzeby klienta i sprofilować go pod względem określonych cech osobniczych i demograficznych.
- Wybrać najciekawsze informacje o firmie i jej produktach, nadając im znaczenie i wartość pożądaną przed klienta
- Nadać cechom firmy i produktom znaczenie, podkreślić elementy unikatowe i pozycjonować informacje o przedsiębiorstwie wobec innych zbliżonych podmiotów
- Uporządkować ofertę nadając jej perswazyjny charakter odwołując się do cech, doświadczeń, potrzeb i wymagań klienta
- Posłużyć się narzędziami retorycznymi, które zwiększą atrakcyjność oferty w oczach słuchacza
- Zamknąć skutecznie prezentację produktu i zmotywować klienta do kontaktu (zakupu), dzięki zastosowaniu zasad ograniczenia czasu, dostępności, wyboru

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Uczestnik powiększył własne kompetencje pozwalające na profesjonalizm i efektywniejszą komunikację z klientem w branży BHP.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 337,00 zł
Koszt osobogodziny netto 237,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 292,13 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Plac gen. Józefa Bema 2/3, 10-516 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Dubiński

Piotr Dubiński

Marketing ekonomiczny, Kreowanie wizerunku biznesowego i osobistego, Reklama firmowa, osobista, polityczna

Politolog, specjalista ds. marketingu politycznego i mediów. Dyplomowany coach, trener, instruktor. Prowadzi szkolenia z przywództwa biznesowego i politycznego, treningi sprzedażowe, szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz dedykowane wykłady i mowy motywacyjne. Wspiera procesy kreacji wizerunku biznesowego i osobistego. W skład jego działalności wchodzi profesjonalne doradztwo, prowadzenie kampanii wyborczych i promocyjnych.
Ukończył studia m.in. na: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP, Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Uczestniczył w dziesiątkach specjalistycznych szkoleń z pogranicza ekonomii, zarządzania, psychologii biznesu oraz coachingu w Polsce i za granicą. Szkolił się w renomowanym ośrodku z Listy Szanghajskiej – Lund University w Szwecji.
11 lat doświadczenia w sektorze marketingu. Przeprowadzone ponad 3250 godzin szkoleń i treningów z zakresu kreowania i promowania wizerunku osobistego i firmowego, marketingu i social media.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioleta Mederska

Wioleta Mederska

email: mederska.mc@gmail.com

tel: 509 033 883

Ciasteczka>