Usługa - Szkolenie kierowców kat C z egzaminem państwowym

Logo ,,ANDRZEJEWSKA ASTRYIDA OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW ANDRZEJEWSKI ASTRYIDA ANDRZEJEWSKA"

0/5

Tytuł Szkolenie kierowców kat C z egzaminem państwowym

Numer usługi 2020/08/07/49165/608102

Dostawca usług ,,ANDRZEJEWSKA ASTRYIDA OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW ANDRZEJEWSKI ASTRYIDA ANDRZEJEWSKA"

Miejsce usługi Jelenia Góra

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 500,00 zł netto za osobę

2 500,00 zł brutto za osobę

48,08 zł netto za osobogodzinę

48,08 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę dolecową stanowią osoby, które ukończyły 21 lata, posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B , chcące zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego kat. C.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 23-08-2020
Liczba godzin usługi: 52
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: ,,Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w dniu 08.02.2010 r. o sygnaturze: K/6431-XI.VIII-01-2010 na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami."
Zakres uprawnień: prawo jazdy kategorii-A1,A2,A,B,BE,C,CE,D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie teoretyczne (20 godzin- 1 godzina dydaktyczna=45 minut)

1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej.

2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym.

3. Postępowanie w sytuacjach nazdwyczajnych.

4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu. 

Szkolenie praktyczne 30 godz.  ( 1 godzina dydaktyczna=60 minut)

1. Plac manerwowy

2. Ruch drogowy

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny 2 godz.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne(godz.zajęć=45 min) 4h
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne(godz.zajęć=45 min) 4h
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne(godz.zajęć=45 min) 4h
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne(godz.zajęć=45 min) 4h
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne(godz.zajęć=45 min) 4h
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa poruszania się pojazdem odpowiednim dla prawa jazdy kat. C oraz przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C.

Efekty uczenia się

Wiedza- kierowca zna zakres przepisów prawa o ruchu drogowym , w tym zasad oprganizacji ruchu , zakres warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pojazdyoraz bezpiecznego użytkowania pojazdów.

Kompetencje społeczne-kierowca ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, dostosowuje zachowanie do okoliczności zwiazanych z ruchem drogowym, pracuje cześciowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanycvh warunkach realizacji zadań przewozowych.

Umiejętności- kierowca prowadzi samochód ciężarowy i wykonuje zadania związane z wykonywaniem usług przewozowych w różnych warunkach, planuje trasy przejazdu, czyta mapy drogowe, korzysta z tachografu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uczestnik kursu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Urząd Miasta/ Starostę / Prezydenta Miasta

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Word
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Miasta/ Starosta/Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 48,08 zł
Koszt osobogodziny brutto 48,08 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zygmunta Noskowskiego 3/124, 58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie

Zajęcia teoretyczne: Pl. Niepodległości 5, 58-500 Jelenia Góra Zajęcia praktyczne: plac manewrowy ul. Wolności 121(MZK) 58-500 Jelenia Góra

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marian Andrzejewski

Marian Andrzejewski

instruktor nauki jazdy kat. A,A1,A2,B,BE,C,CE, D, DE
wieloletnie doświadczenie w zawodzie kierowca autobusu oraz instruktor- wykładowca
średnie
wieloletnie doświadczenie w zakresie instruktor- wykładowca

Zdjęcie Michał Andrzejewski

Michał Andrzejewski

instruktor nauki jazdy kat. A,A1,A2,B,BE,C,CE
wieloletnie doświadczenie w zakresie instruktor- wykładowca
wyższe
wieloletnie doświadczenie w zakresie instruktor- wykładowca

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Astryida Andrzejewska

Astryida Andrzejewska

email: ornella@o2.pl

tel: 606927424

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

numer PKK uzyskuje się w Wydziale Komunikacji  Starostwa Powiatowego lub Urzędzie Miasta, odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania.

Warunki ogólne

-minimalny wymagany wiek 21* lata( szkolenie mozna rozpocząć na 3 miesiace przed ukończeniem wymaganego wieku)

-prawo jazdy kat B

-orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem w zakresie kat C

-orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem w zakresie kat C

 

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne są ustalane indywidualnie z kursantem.

Uczestnicy usługi otrzymają w ramach szkolenia podręcznik do prawa jazdy (z płytą CD). 

Ciasteczka>