Usługa - Operator Jednonaczyniowej kl. III wraz z egzaminami

Logo OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I OPERATORÓW LESKO
Jan Rębiasz

4.8/5 z 4 ocen

Tytuł Operator Jednonaczyniowej kl. III wraz z egzaminami

Numer usługi 2020/08/07/46434/607786

Dostawca usług OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I OPERATORÓW LESKO Jan Rębiasz

Miejsce usługi Lesko

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

13,43 zł netto za osobogodzinę

13,43 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

18 lat

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 14-08-2020
Liczba godzin usługi: 134
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Potwierdzenie wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Potwierdzenie nr NC - 60606-125/17 z dnia 01.04.2017
Zakres uprawnień: Klasa trzecia w specjalnościach; Zajęcia teoretyczne: Lesko, ul Piłsudskiego 48; Zajęcia praktyczne : Lesko, ul Piłsudskiego 48

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne - 52 godz

Zajęcia praktyczne koparka jednonaczyniowa - 82 godz

M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.

M.SI-1/III - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - organizacyjne
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przy pracy i obsłudze koparki jednonaczyniowej

Efekty uczenia się

Uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przy pracy i obsłudze koparki jednonaczyniowej

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Po ukończonym kursie i zaliczeniu egzaminu na Operatora Koparkoładowarki uzyskuje się Uprawnienia na Operatora Koparki jednonaczyniowej

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 13,43 zł
Koszt osobogodziny brutto 13,43 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Piłsudskiego 52 A, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Rębiasz

Jan Rębiasz

Trener/ Wykładowca, instruktor zajęć praktycznych
40 lat w podanych zawodach
10 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jan Rębiasz

Jan Rębiasz

email: marzenarebiasz@gmail.com

tel: 601945021

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

18 lat

medycyna pracy

Informacje dodatkowe

Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia do uzgodnienia

Cena usługi obejmuje opłaty egzaminacyjne (I termin)

Ciasteczka>